Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Mayo 2013

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Ang Kinaiyahan sa Diyos

Ang Kinaiyahan sa Diyos

Unsa may lawas sa Diyos?

“Ang Diyos maoy Espiritu.”—Juan 4:24.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos maoy espiritu nga persona. (2 Corinto 3:17) Busa siya mas labaw kaayo kay kanato ug dili matugkad sa atong tawhanong kaisipan. Ang 1 Timoteo 1:17 nag-ingon nga siya “Hari nga walay kataposan, dili-madunoton, dili-makita.” Ang Bibliya nag-ingon usab: “Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Diyos.”—1 Juan 4:12.

Sanglit ang atong Maglalalang mas labaw kaayo kay kanato, dili gyod matugkad sa atong hunahuna kon unsay iyang dagway. Ang Isaias 40:18 nag-ingon: “Kang kinsa ninyo ipakasama ang Diyos, ug unsang dagwaya ang inyong ikatandi kaniya?” Bisan ang makapahingangha kaayong kalangitan wala ra sa kumingking kon itandi sa Labing Gamhanan.—Isaias 40:22, 26.

Apan dunay mga linalang nga makakita sa Diyos ug makapakigsulti kaniya nga inatubangay. Ngano man? Tungod kay sila mga espiritu usab, ug sila nagpuyo sa langit. (1 Hari 22:21; Hebreohanon 1:7) Mahitungod niining dili-tawhanong mga linalang nga gamhanan usab, nga gitawag ug mga manulonda, si Jesu-Kristo miingon: “[Sila] kanunayng makakita sa nawong sa akong Amahan nga anaa sa langit.”—Mateo 18:10.

 Ang Diyos ba anaa sa tanang dapit?

“Mag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi: ‘Amahan namo nga anaa sa mga langit.’”—Mateo 6:9.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya wala magtudlo nga ang Diyos anaa sa tanang dapit sa tanang panahon, nga daw puwersa lang. Hinunoa, sama sa giingon ni Jesus diha sa Mateo 6:9 ug 18:10, ang Diyos maoy usa ka persona—usa ka “Amahan”—ug siya nagpuyo sa langit, nga maoy iyang “dapit nga puloy-anan.”—1 Hari 8:43.

Sa hapit nang matapos ang iyang kinabuhi, si Jesus miingon: “Ako mobiya sa kalibotan ug moadto sa Amahan.” (Juan 16:28) Sa dihang namatay siya ingong tawo ug nabanhaw ingong espiritu, si Kristo mikayab “ngadto sa langit mismo, aron moatubang sa persona sa Diyos.”Hebreohanon 9:24.

Kini nga mga kamatuoran bahin sa Diyos importante kaayo. Ngano? Una sa tanan, kay persona man ang Diyos, kita makakat-on bahin kaniya ug makapakigsuod kaniya. (Santiago 4:8) Dugang pa, ang kamatuoran bahin sa Diyos nagpanalipod kanato batok sa bakak nga pagsimba, sama sa pagsimba sa walay-kinabuhi nga mga imahen ug mga butang. Ang 1 Juan 5:21 nag-ingon: “Minahal nga mga anak, pagbantay kamo gikan sa mga idolo.”

Sa unsang paagi ang tawo gilalang sa larawan sa Diyos?

“Gilalang sa Diyos ang tawo sumala sa iyang larawan, sa larawan sa Diyos iyang gilalang siya; lalaki ug babaye iyang gilalang sila.”Genesis 1:27.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ingong mga tawo, makahimo kita sa pagpasundayag sa mga hiyas sa Diyos, sama sa gugma, hustisya, ug kaalam. Gani ang Bibliya nag-ingon: “Mahimong mga tigsundog sa Diyos, ingon nga hinigugmang mga anak, ug magpadayon sa paglakaw diha sa gugma.”—Efeso 5:1, 2.

Gilalang usab kita sa Diyos nga may kagawasan sa pagdesisyon, nga makapili sa matarong kay sa daotan ug makapasundayag ug gugma ngadto sa uban sa lainlaing paagi. (1 Corinto 13:4-7) Kita may katakos usab sa pagkahimong mamugnaon, malingaw sa kon unsay matahom o nindot, ug mahingangha niining atong nindot nga kalibotan. Labaw sa tanan, kita dunay kinaiyahan nga moilag Diyos, nga interesadong mahibalo bahin sa atong Maglalalang ug sa iyang kabubut-on alang kanato.—Mateo 5:3.

Kon sa unsang paagi ang kamatuoran sa Bibliya makatabang kanimo. Sa magpadayon kitag kat-on bahin sa Diyos ug magsundog kaniya, mas magkinabuhi kita sumala sa iyang katuyoan alang kanato. Sa ingon, kita mas magmalipayon, may katagbawan, malinawon ug hunahuna, ug kontento. (Isaias 48:17, 18) Ang Diyos nahibalo nga ang iyang maayo kaayong mga hiyas makatandog sa kasingkasing sa tawo, nga magdani sa mga matinud-anon ug kasingkasing ngadto kaniya ug magtultol kanila sa dalan sa kinabuhing walay kataposan.—Juan 6:44; 17:3.