Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Abril 2013

 ULOHAN SA HAPIN

Solusyon sa Pagkadagmalan ug Kapikas

Solusyon sa Pagkadagmalan ug Kapikas

Situwasyon 1: Miduaw ang ginikanan ni Isabel. * Nalingaw kaayo sila sa ilang panag-estoryahay sa ilang anak ug sa iyang bana. Kinsa ba nga ginikanan ang dili malipay sa lalaki nga nabana sa ilang anak? Siya buotan kaayo kang Isabel.

Situwasyon 2: Si Frank nagbukal-bukal sa kasuko. Iya na pod nga gipahungaw ang iyang kasuko sama sa naandan—iyang gisumbag ang iyang asawa sa nawong, gipatidpatiran, gilabnot ang buhok, ug giparok ang ulo sa bungbong.

BASIN makurat kang mahibalo nga mao rang magtiayon ang gihisgotan niining duha ka situwasyon.

Sama sa kadaghanang dagmalan ug kapikas, si Frank maayo lang sa atubangan. Siya magpakabuotan kon anaa ang iyang ugangan o kon dunay laing tawo. Pero kon sila na lang duha sa iyang asawa, bayolente kaayo si Frank.

Daghang lalaki nga sama ni Frank nagdako sa bayolenteng panimalay, ug abi nilag normal kini nga kinaiya. Apan dili gyod normal  ang pagpanagmal. Busa daghang tawo ang makurat sa dihang mahibalo nga dinagmalan sa bana ang iyang asawa.

Bisan pa niana, ang pagpanagmal ug kapikas komon kaayo. Pananglitan, sa United States, nakita sa usa ka surbi nga sa usa ka adlaw, sagad kapin sa 16 ka tawag sa telepono matag minutos ang ginatubag sa mga hotline sa tibuok nasod para sa mga biktima sa pagpanagmal. Ang pagpanagmal ug kapikas komon sa tibuok kalibotan, sa bisan unsang kultura, pagkabutang, ug klase sa tawo. Sanglit daghang insidente sa pagpanagmal wala ikareport sa kapolisan, seguradong mas daghan pa ang aktuwal nga gidaghanon kay sa gipakita sa mga report. *

Tungod sa mga report bahin sa pagpanagmal ug kapikas, ang mga tawo nakapangutana: Nganong may tawo man nga grabeng makamaltrato sa uban, ilabina sa iyang asawa? May mahimo pa ba aron ang lalaki nga dagmalan ug asawa matabangan?

Ang mga Saksi ni Jehova, nga maoy tig-imprenta niining magasina, nagtuo nga ang tambag sa Bibliya makatabang sa bayolenteng mga kapikas sa pagbag-o sa ilang kinaiya. Sayon ba kini? Dili. Posible ba kini? Oo! Daghang tawong bayolente nagbag-o ug nahimong buotan ug matinahoron kay sila natabangan pinaagi sa pagtuon ug Bibliya. (Colosas 3:8-10) Tagda ang situwasyon kaniadto ni Troy ug Valerie.

Unsay situwasyon sa inyong kaminyoon sa una?

Valerie: Sa gabii sa among engagement, gilaparo kog kusog ni Troy nga milagom ug usa ka semana ang akong nawong. Puwerte niyang pangayog pasaylo ug nanaad nga dili na niya kadto buhaton pag-usab. Sa daghang tuig na kaming minyo, nabungol na kog paminaw niining saara.

 Troy: Bisag unsa makapasilaob sa akong kasuko, sama pananglitan sa atrasadong pagpangaon. Kas-a akong gihapak si Valerie ug pistola. Sa laing higayon, gikulata nako siyag maayo nga abi nakog napatay nako siya. Dayon, nanghulga ko nga akong patyon ang among anak nga lalaki samtang nagtion ug kutsilyo sa liog sa among anak.

Valerie: Pirme kong mahadlok. Usahay molakaw ko, ug mobalik kon mokalma na si Troy. Pero, mas maagwanta pa ang iyang pagpanagmal kay sa iyang sakit nga sinultihan.

Sukad pa ba sa una nga bayolente ka, Troy?

Troy: Oo, sukad pa sa pagkabata. Nagdako ko sa bayolenteng panimalay. Kanunayng kulatahon ni Papa si Mama atubangan nako ug sa akong mga igsoon. Sa dihang mibiya siya, nakig-ipon si Mama ug laing lalaki, ug kulatahon usab niya si Mama. Giamong-amongan usab niya ang akong magulang nga babaye ug ako. Napriso siya tungod niana. Siyempre, nahibalo ko nga dili kini mahimong ikapangatarongan sa akong pagkadagmalan.

Nganong wala man ka makigbulag, Valerie?

Valerie: Nahadlok man god ko. Nakaingon ko, ‘Dili kaha ko niya pangitaon ug unya patyon ko o ang akong ginikanan? Kon ako siyang ireport sa polis, dili kaha mosamot ang situwasyon?’

Kanus-a miarang-arang ang inyong situwasyon?

Troy: Ang akong asawa nagsugod pagtuon ug Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova. Sa primero, wala koy pagsalig sa iyang bag-ong mga higala, ug gusto ko nga ipahilayo siya gikan niining lain nga “sekta.” Busa misamot ako ka bayolente, dili lang kang Valerie kondili sa mga Saksi usab. Apan usa ka adlaw niana, ang among kuwatro-anyos nga anak nga si Daniel naospital ug halos tulo ka semana kay gipatol. Nianang panahona, daghan kaayo ang nahimo sa mga Saksi kanamo—ila pa ganing giatiman ang among sayis anyos nga anak nga si Desiree. Human sa tibuok gabii nga pagtrabaho, gibantayan sa usa ka Saksi si Daniel aron makatulog si Valerie. Ang kaayo niining mga tawhana—ang mga tawo nga gipakitaan nakog dili maayo—dakog epekto nako. Akong nakita nga tinuod nga mga Kristohanon sila, busa  nagpatuon ko ug Bibliya kanila. Sa among pagtuon, akong nakat-onan kon sa unsang paagi angay trataron sa bana ang iyang asawa. Giwala nako ang akong bayolente nga kinaiya. Sa ulahi, nahimo kong Saksi ni Jehova.

Unsang mga prinsipyo sa Bibliya ang nakapabag-o nimo?

Troy: Daghan kaayo. Sa 1 Pedro 3:7, ang Bibliya nag-ingon nga angay nakong pakitaag pasidungog ang akong asawa. Gipasiugda sa Galacia 5:23 ang “kalumo” ug “pagpugong-sa-kaugalingon.” Sa Efeso 4:31, ang “mapasipalahong sinultihan” dulumtanan. Ang Hebreohanon 4:13 nag-ingon nga ang tanang butang makita sa Diyos. Busa makita sa Diyos ang akong panggawi, bisag dili kini makita sa tawo. Akong nakat-onan usab nga kinahanglang mohunong na ko sa pagpakig-uban sa akong mga higala, kay “ang daotang pakig-uban makadaot sa mapuslanong pamatasan.” (1 Corinto 15:33) Ang akong mga higala kaniadto nakapasamot sa akong pagkabayolente. Para nila, angayng kulatahon ang asawa aron makita niya nga ang bana maoy hari.

Komosta na ang inyong kaminyoon karon?

Valerie: Mga 25 ka tuig na sukad nga nahimong Saksi ni Jehova si Troy. Siya mahigugmaon na, buotan, ug mahunahunaon.

Troy: Dili na nako mabakwi ang pagpanagmal, pagpasakit, ug pagpaantos nako sa akong pamilya, ug sayop gyod kaayo kadtong akong gihimo sa akong asawa. Apan nagpaabot ko sa katumanan sa Isaias 65:17, sa dihang mawala na sa panumdoman sa akong pamilya ang kasakit nga akong nahatag kanila.

Unsay inyong ikatambag sa mga pamilyang nag-antos sa pagpanagmal?

Troy: Kon managmal ka ug sakit kag sinultihan sa imong pamilya, dawata nga nagkinahanglan kag tabang, ug pangayog tabang. Daghang paagi nga matabangan ka. Sa akong bahin, ang pagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova ug ang pagpakig-uban kanila nakatabang nako sa pagwala sa akong pagkabayolente.

Valerie: Ayaw ikomparar ang imong situwasyon sa uban o ayaw sunda ang tambag sa mga tawong nagtuo nga nahibalo sila kon unsay labing maayo para nimo. Bisag dili tanan makabaton ug parehas nga resulta, nalipay ko nga wala nako bulagi ang akong bana, kay malipayon na kami karon.

SOLUSYON SA PAGPANAGMAL UG KAPIKAS

Ang pagtuon sa Bibliya nakatabang sa daghang bana sa pagbag-o

Ang Bibliya nag-ingon: “Ang tibuok Kasulatan inspirado sa Diyos ug mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagpamadlong, sa pagpanul-id sa mga butang.” (2 Timoteo 3:16) Sama kang Troy, daghang kapikas nagpadapat sa tambag sa Bibliya ug nagbag-o sa ilang tinamdan ug batasan.

Gusto ka bang masayod pag dugang kon sa unsang paagi ang Bibliya makatabang sa imong kaminyoon? Kontaka ang mga Saksi ni Jehova sa inyong lugar, o tan-awa ang www.jw.org/ceb..

^ par. 3 Ang ubang ngalan giilisan.

^ par. 8 Ang tinuod, daghang lalaki dinagmalan usab sa ilang asawa. Apan sa kadaghanang nareport nga mga insidente sa pagpanagmal, mga lalaki ang nanagmal.