Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Abril 2013

 TABANG ALANG SA PAMILYA | KAMINYOON

Kon Unsay Himoon Aron Dili Ka Makasultig Sakit

Kon Unsay Himoon Aron Dili Ka Makasultig Sakit

ANG PROBLEMA

Sa dihang mag-away, ikaw ug ang imong kapikas magpatuyang lag panaway sa usag usa. Kamo naanad na sa pagsultig sakit mao nga normal na kini kaninyo.

Kon kamo ingon niini, may mahimo ka sa pagbag-o sa situwasyon. Apan kinahanglang palandongon una nimo ang mga hinungdan ug kon nganong angay kang magbag-o.

MGA HINUNGDAN

Pagkamatuto. Daghang bana ug asawa nanagko sa panimalay diin naandan na ang pagsultig sakit. Tingali ang bana o asawa o kaha silang duha natakdan sa sinultihan sa ilang ginikanan.

Impluwensiya sa kalingawan. Ang bastos nga sinultihan gihimong kataw-anan sa sine ug telebisyon nga makapahunahuna sa nagtan-aw nga kini dili makadaot—ug gani makalingaw.

Kultura. Sa ubang kultura, ang tinuod nga lalaki kono kinahanglang dominante o nga ang mga babaye kinahanglang agresibo aron dili sila madaog-daog. Sa dihang mag-away, ang magtiayon nga ingon niinig tinamdan maglantaw sa usag usa ingong kaaway imbes managhigala ug mosultig mga pulong nga makapasakit imbes makapakalma.

Bisag unsa pay hinungdan, ang sakit nga sinultihan mahimong mosangpot ug panagbulag o kaha mga problema sa panglawas. Ang uban nag-ingon nga ang sakit nga sinultihan mas sakit pa kay sa kumo. Pananglitan, usa ka asawa nga dinagmalan ug pirmeng pasakitag sulti sa iyang bana miingon: “Mas sakit ang mga insulto kay sa kumo. Mas maayo pang dapatan ko niya kay sa iya kong sultihag sakit.”

Unsay imong himoon kon mitab-ang na ang inyong relasyon tungod sa sakit nga sinultihan?

 ANG IMONG MAHIMO

Sabta ang imong kapikas. Ibutang ang imong kaugalingon sa iyang lugar, ug sabta kon unsay iyang bation sa imong sinultihan. Kon mahimo, paghunahunag pipila ka situwasyon diin nasakitan ang imong kapikas sa imong gipanulti. Hunahunaa nga ang isyu dili ang imong gisulti kondili ang gibati sa imong kapikas. May mahunahunaan ka bang mga paagi aron dili ka makasultig sakit? Ang Bibliya nag-ingon: “Ang tubag, kon malumo, makapahilayo sa kaaligutgot, apan ang pulong nga makapasakit makapapukaw sa kasuko.”—Proverbio 15:1.

Panid-i ang mga magtiayon nga may pagtahod sa usag usa. Kon ang dili maayong impluwensiya nakaapektar sa imong sinultihan, pangitag maayong mga sulondan. Panid-i ang mga magtiayon nga ang sinultihan maayong sundogon.—Prinsipyo sa Bibliya: Filipos 3:17.

Buhia pag-usab ang inyong pagbati kaniadto. Sagad ang sakit nga sinultihan maoy timailhan nga dunay diperensiya ang imong pagbati sa imong kapikas. Busa palamboa ang maayong mga hunahuna ug pagbati alang kaniya. Handoma ang inyong kagahapon nga nakapalipay kaayo ninyo. Panan-aw mo sa inyong karaang mga letrato. Unsang mga hitabo kaniadto ang nakapakatawa ninyo? Unsang kinaiya ang inyong nagustohan sa usag usa?—Prinsipyo sa Bibliya: Lucas 6:45.

Ayaw pangakusar. Imbes mangakusar, isulti kon unsay imong gibati. Pananglitan, tingali tubagon kag tarong kon moingon ka, “Lainan ko kon mag-iyaiya ra kag plano nga dili una ko nimo konsultahon” kay sa moingon ka, “Ingon ana gyod ka—magplano-plano ra kag imo!”—Prinsipyo sa Bibliya: Colosas 4:6.

Matikdi kon kanus-a ka angayng mohunong. Kon mosilaob na ang kasuko ug sakit na mog sinultihan, mas maayong ihunong na lang una ang inyong pag-estoryahay. Sagad, mas maayong molakaw na lang, ug pag-estorya mo dihang kalmado na mo.—Prinsipyo sa Bibliya: Proverbio 17:14.

Sagad ang sakit nga sinultihan maoy timailhan nga dunay diperensiya ang imong pagbati sa imong kapikas