ANG jumping spider talagsaon ug panan-aw nga magpaarang kaniya sa pagkalkulo sa eksaktong distansiya nga iyang ambakan. Unsaon niya kini paghimo?

Hunahunaa: Aron masukod ang distansiya sa usa ka butang, gamiton sa jumping spider ang talagsaong kinaiyahan sa iyang duha ka dagkong mata, nga ang matag usa dunay retina nga naghagdan-hagdan ang lut-od. Ang usa ka lut-od modawat ug berdeng kahayag nga klaro kaayo, samtang ang laing lut-od modawat ug berdeng kahayag nga hanap. Kon mas hanap ang usa ka butang diha niana nga lut-od, kana nga butang mas duol sa mata sa lawalawa. Busa iyang makalkulo ang eksaktong distansiya nga iyang ambakan sa pagdakop sa iyang tukbonon.

Ang mga siyentista interesado sa pagsundog niini nga teknik sa lawalawa sa paghimog 3-D nga mga kamera ug bisan mga robot nga makasukod sa gilay-on sa usa ka butang. Sumala sa Web site nga ScienceNOW, ang panan-aw sa jumping spider maoy “makapainteres nga pananglitan kon giunsa sa 0.2 pulgadang insekto—nga may utok nga mas giming pa sa utok sa langaw—sa paghipos ug komplikadong mga impormasyon ug sa paglihok sumala sa iyang makita.”

Unsay imong hunahuna? Ang hanap nga panan-aw sa jumping spider mitungha ba pinaagig ebolusyon? O kini ba gidisenyo?