Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Ang Diyos ba Mahingawaon sa mga Kabos?

Ang Diyos ba Mahingawaon sa mga Kabos?

Ang Diyos ba mahingawaon sa mga kabos?

“Himoa ang inyong paagi sa pagkinabuhi nga mahigawas sa gugma sa salapi . . . Kay [ang Diyos] nag-ingon: ‘Dili ko gayod ikaw pagabiyaan ni sa bisan unsang paagi pagatalikdan.’”Hebreohanon 13:5.

KON GIUNSA PAGPAKITA SA DIYOS ANG IYANG KAHINGAWA

Sa panahong maglisod ang usa ka magsisimba ni Jehova nga Diyos, ipakita sa Diyos ang iyang kahingawa sa daghang paagi. Ang usa niini mao ang mahigugmaong tabang sa mga isigka-Kristohanon. * Ang Santiago 1:27 nag-ingon: “Ang dagway sa pagsimba nga hinlo ug wala mahugawi sa panglantaw sa atong Diyos ug Amahan mao kini: ang pag-atiman sa mga ilo ug sa mga babayeng balo sa ilang kasakitan.”

Ang unang mga Kristohanon nagtinabangay sa usag usa. Pananglitan, sa dihang gitagna nga may mahitabong grabeng kagutom sa Judea, ang mga Kristohanon sa siyudad sa Antioquia sa Syria ‘nagpadalag hinabang ngadto sa mga igsoon nga nagpuyo sa Judea.’ (Buhat 11:28-30) Busa ang kabos nilang mga isigka-Kristohanon natagan-an sa ilang mga panginahanglan. Kining kinabubut-on nga pagpanghatag maoy pagpasundayag sa Kristohanong gugma.1 Juan 3:18.

 Unsay mahimo sa kabos aron moarang-arang ang iyang pagkabutang?

“Ako, si Jehova, mao ang imong Diyos, ang Usa nga nagtudlo kanimo aron ikaw makabaton ug kaayohan.”Isaias 48:17, 18.

ANG DIYOS MOTABANG KANATO SA PAGTABANG SA ATONG KAUGALINGON

Napamatud-an sa milyon-milyong tawo nga ang kaalam sa Bibliya praktikal ug mao ang labing maayong giya. Ang Proverbio 2:6, 7 nag-ingon: “Si Jehova magahatag ug kaalam; sa iyang baba nagagikan ang kahibalo ug ang katakos sa pag-ila. Ug siya magatipig ug praktikal nga kaalam alang sa mga matul-id.” Kon kana nga kaalam susihon ug ipadapat sa mga tawo, sila makabenepisyo.

Pananglitan, ilang likayan ang makadaot ug gastoso nga mga bisyo, sama sa pag-abuso sa droga ug pag-inom-inom. (2 Corinto 7:1) Sila ­ma­himo usab nga matinud-anon ug mas kugihan ug responsable, busa dako silag purohan nga makatrabaho o mahimong mas maayong mga empleyado. Ang Efeso 4:28 nag-ingon: “Ang kawatan kinahanglan nga dili na mangawat, hinuon maghago siya, . . . aron siya adunay ikahatag sa nanginahanglan.”

Duna bay pamatuod nga ang kaalam sa Bibliya makatabang sa mga kabos?

“Ang kaalam sa Diyos mapamatud-ang husto tungod sa mga resulta niini.”Mateo 11:19, The New English Bible.

MGA RESULTA NAGPAKITA NGA HUSTO ANG BIBLIYA

Si Wilson nga kaswal nga trabahante sa Ghana hapit nang makatapos sa iyang kontrata sa trabaho. Sa iyang kataposang adlaw, samtang nanghugas sa awto sa direktor sa kompaniya, nakakita siyag kuwarta diha sa kargahanan sa likod sa awto. Giingnan siya sa superbisor nga iyahon na ang kuwarta. Apan si Wilson, nga usa ka Saksi ni Jehova, dili gustong mangawat. Iyang giuli ang kuwarta. Imbes kutob ra nianang adlawa ang iyang pagtrabaho, nahimo na hinuon siyang regular nga trabahante ug sa ulahi gihatagag taas-taas nga posisyon.

Si Géraldine, nga taga-Europe, natangtang sa trabaho kay ang iyang amo dili gustog mga Saksi ni Jehova. Apan ang inahan sa amo miingon sa iyang anak nga sayop ang iyang desisyon. Siya miingon: “Kon gusto kag empleyado nga kasaligan ug magtininuod pagtrabaho, wala nay mas maayo pa kay sa mga Saksi ni Jehova.” Nagpakisusi ang amo bahin sa mga Saksi, ug nabalik si Géraldine sa iyang trabaho.

Sa dihang si Sarah, nga solo nga inahan nga taga-South Africa, naglisod pag-ayo, iyang nasinati ang Kristohanong gugma sa dihang gitagan-an siyag pagkaon ug transportasyon sa mga kauban niya sa kongregasyon. Ang iyang mga anak nakaingon, “Daghan mig ginikanan sa kongregasyon.”

Dunay daghan kaayong eksperyensiya nga susama niini. Kini makapahinumdom kanato sa Proverbio 1:33 nga nag-ingon: “Kon bahin sa nagapatalinghog kanako [Jehova], siya magapuyo sa kasegurohan.” Tinuod gayod kana!

^ par. 5 Sa ubang kayutaan, ang gobyerno dunay pinansiyal nga tabang para sa mga kabos. Kon walay ingon niini nga programa ang imong nasod, ang panguna nga may responsabilidad sa pagtagana sa panginahanglan sa mga kabos mao ang mga paryente.1 Timoteo 5:3, 4, 16.