ANG agama lizard dili maglisod paglukso gikan sa salog ngadto sa bungbong. Apan kon danlog ang iyang gipanukaran, dili siya makabalanseg maayo pero makalanding ra siya sa bungbong. Ngano? Tungod kana sa iyang ikog.

Hunahunaa: Sa dihang molukso ang agama lizard gikan sa sapnot nga gipanukaran, diin makatapot ang iyang tiil, balansehon una niya ang iyang lawas ug ang ikog ipaubos aron makalukso siya sa hustong posisyon. Apan kon danlog ang iyang gipanukaran, siya madakin-as ug dili makapanukad ug maayo. Pero samtang naglukso, iyang iisa ang iyang ikog aron motarong ang iyang posisyon. Komplikado kaayo kini nga proseso. “Magsigeg pasibo ang tabili sa iyang ikog sa hustong anggulo aron makapabilin siya sa pasaka nga posisyon,” matod sa report sa University of California sa Berkeley. Kon ang iyang gipanukaran danlog kaayo, ang iyang ikog ipasaka pod niyag maayo aron makatugpa siyag tarong.

Ang ikog sa agama lizard basin makatabang sa mga inhenyero sa pagdisenyog robot nga mga sakyanan nga dili madali-dalig ka puklid nga magamit sa pagpangitag mga biktima sa linog o ubang kalamidad. “Ang mga robot layo kaayog biya sa mananap,” nag-ingon ang tigdukiduki nga si Thomas Libby, “busa ang bisan unsa nga makahimo sa robot nga dili daling mapuklid dako na nga butang.”

Unsay imong hunahuna? Ang ikog ba sa agama lizard mitungha pinaagig ebolusyon? O kini ba gidisenyo?