Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Enero 2013

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Paraiso

Paraiso

Unsa ang Paraiso?

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang uban nagtuo nga ang Paraiso sulosugilanon lang. Ang uban pod nagtuo nga kini nindot kaayo nga garden diin ang mga tawong buotan magpuyo diha niini sa walay kataposan ug makigbahin sa malipayon ug mapuslanong mga buluhaton.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang pulong “Paraiso” maoy gingalan sa unang puy-anan sa tawo, ang garden sa Eden. (Genesis 2:7-15) Gipakita sa Bibliya nga tinuod ang maong dapit diin didto nagpuyo ang unang magtiayon nga dili magsakit ug mamatay. (Genesis 1:27, 28) Kay gilapas man nila ang sugo sa Diyos, gipalayas sila gikan didto. Apan daghang tagna sa Bibliya nagsaysay bahin sa usa ka palaaboton diin ang mga tawo makapuyo pag-usab sa ipasig-uli nga Paraiso.

NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO?

Kon mahigugmaon ang Diyos, nan makataronganon lang nga iyang gantihan ang iyang matinumanong mga magsisimba ug maayong kinabuhi diha sa Paraiso. Makataronganon usab nga iyang pahibaloon ang mga tawo kon unsay ilang kinahanglang himoon aron makabaton sa iyang pag-uyon. Ang Bibliya nag-ingon nga imong mabatonan kana pinaagi sa pagkuhag kahibalo bahin kaniya ug sa pagtuman sa iyang mga sugo.—Juan 17:3; 1 Juan 5:3.

“Si Jehova nga Diyos nagtanom ug usa ka tanaman sa Eden, . . . ug didto iyang gibutang ang tawo nga iyang giumol.”Genesis 2:8.

 Hain ang Paraiso?

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang uban nagtuo nga tua sa langit ang Paraiso, samtang ang uban nag-ingon nga ang yuta himoong Paraiso sa umaabot.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang orihinal nga Paraiso para sa tawo dinhi ra sa yuta. Klaro nga gilalang sa Diyos ang yuta ingong permanenteng puy-anan sa tawo. Ang Bibliya nag-ingon nga gihimo sa Diyos ang atong planeta nga molungtad sa walay kataposan. (Salmo 104:5) Kini nag-ingon usab: “Iya ni Jehova ang mga langit, apan ang yuta iyang gihatag sa mga anak sa mga tawo.”—Salmo 115:16.

Nan, dili ikahibulong nga ang Bibliya nagsaad ug Paraiso dinhi sa yuta. Diha niana hatagan sa Diyos ang katawhan ug kinabuhing walay kataposan. Ang tanan unya magmalinawon. Wala nay kasakit ug pag-antos. Ug kalipayan gayod sa mga tawo ang maanindot nga mga kalalangan sa planetang yuta.—Isaias 65:21-23.

“Ang tolda sa Diyos anaa uban sa mga tawo, . . . ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa.”—Pinadayag 21:3, 4.

Kinsay magpuyo sa Paraiso?

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Daghang relihiyon nagtudlo nga mga tawong buotan lang ang makapuyo sa Paraiso. Apan daghan ang naglibog kon unsay kahulogan sa “buotan.” Ang uban nagtuo nga igo na ang pagsunod sa relihiyosong mga rituwal ug ang pagpangadye.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya nagtudlo nga “ang mga matarong” maoy magpuyo sa Paraiso. Apan kinsa ang matarong sa panan-aw sa Diyos? Dili ang tawo nga nagsunod sa mga rituwal sa iyang relihiyon apan nagsupak sa kabubut-on sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon: “May dako bang kalipay si Jehova sa mga halad-nga-sinunog ug sa mga halad sama sa pagsunod sa tingog ni Jehova? Tan-awa! Ang pagsunod mas maayo pa kay sa halad.” (1 Samuel 15:22) Sa ato pa, “ang mga matarong” nga magpuyo sa Paraiso sa walay kataposan mao kadtong motuman sa sugo sa Diyos sumala sa giingon sa Bibliya.

ANG IMONG HIMOON

Ang pagsunod sa sugo sa Diyos naglangkit ug labaw pa kay sa pagpakigbahin lang sa relihiyosong mga seremonyas. Pinaagi sa imong pamatasan adlaw-adlaw, mahimong makapahimuot o makapasuko ka sa Diyos. Imong mahibaloan kon unsaon pagpahimuot sa Diyos pinaagi sa pagsusi sa Bibliya. Ug siya dili lisod pahimut-an. Ang Bibliya nag-ingon nga “ang iyang mga sugo dili mabug-at.” (1 Juan 5:3) Ang Diyos malipay sa pagganti sa imong pagkamasinugtanon pinaagi sa paghatag kanimo ug pribilehiyo sa pagpuyo sa Paraiso.

“Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.”—Salmo 37:29.