SUKAD pa sa una may mga tawo na nga dili mapailobon. Sagad mawad-ag pailob ang mga tawo dihang matanggong sa trapik o samtang maghulat diha sa linya. Apan ang ubang eksperto nagtuo nga ang mga tawo karon mas kulang ug pailob—sa mga hinungdan nga tingali makapahibulong nimo.

Ang ubang analyst nag-ingon nga ang mga tawo karon mas kulag pailob tungod sa teknolohiya. Sumala sa The Gazette sa Montreal, Canada, ang ubang tigpanukiduki nag-ingon nga ang “digital technology, ma-cellphone man, kamera, e-mail, o iPod, nakausab sa atong kinabuhi ... Sanglit naanad na man kita sa dihadihang resulta tungod sa teknolohiya, buot usab nato nga sa ubang bahin sa atong kinabuhi matagbaw dihadiha ang atong gusto.”

Ang family psychologist nga si Dr. Jennifer Hartstein mihatag ug makapahinuklog nga komento. Siya miingon nga “ang atong kultura karon gustog dihadiha nga katagbawan, ug buot nato nga matapos dayon  ang atong buluhaton, sa episyenteng paagi ug sa paagi nga atong gusto. Kon dili kana mahitabo, kita maglagot ug sapoton, [ilhanan] sa pagkawalay-pailob.” Siya midugang, “Kita dili na makamaong maghinay-hinay ug magrelaks.”

Ang uban nagtuo nga dili na kaayo popular ang e-mail ug sa ngadto-ngadto kini mawala. Ngano? Tungod kay daghan sa magpadalag message walay pasensiya sa paghulat sa tubag sa pipila ka oras o pipila ka minutos. Dugang pa, ang e-mail, sama sa paghimog sulat, kinahanglang dunay introduksiyon ug panapos nga mga pangatahoran. Apan para sa kadaghanan, kini nga pormalidad makalaay ug pag-usik lang ug panahon. Mas gusto nila ang instant message kay kini dili kuti sama sa e-mail. Ang mga tawo daw wala nay pailob sa pagsulat ug mga pangomosta! Sila laayan nang mag-proofread sa ilang gisulat. Busa ang mga sulat ug e-mail mapadala ngadto sa laing tawo o daghag sayop sa grammar ug espeling.

Daghang tawo kulag pailob sa pagbasag taas nga artikulo sa usa ka basahon

Dili lang sa digital communication nga gustong makabaton ang mga tawo ug dihadihang mga resulta. Ang mga tawo morag wala nay pasensiya diha sa ubang bahin sa kinabuhi. Pananglitan, ikaw ba paspas mosulti, mokaon, momaneho, o mogasto? Ang pipila ka minutos nga paghulat sa elebetor, pag-usab sa signal sa trapiko, o pagbukas sa kompiyuter morag dugay kaayo.

Ang mga eksperto nag-ingon nga daghang tawo kulag pailob sa pagbasag taas nga artikulo sa usa ka basahon. Ngano? Tungod kay naanad sila sa kadali sa pagtan-aw ug Web page ug moderetso sa mga blurb bullet aron makuha dayon nila ang ideya sa artikulo.

Nganong wala nay pailob ang kadaghanan karon? Ang mga eksperto wala mahibalo sa tanang hinungdan sa pagkakulag pailob. Apan dunay mga pamatuod nga ang pagkawalay-pailob makadaot. Hisgotan sa sunod nga mga artikulo ang pipila ka kadaot sa pagkakulag pailob ug kon unsay imong himoon aron ikaw mahimong mas mapailobon.

Ang mga tawo naanad sa kadali sa pagtan-aw ug Web page ug moderetso sa mga blurb