Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mga Paagi Aron Mahimong Mas Mapailobon

Mga Paagi Aron Mahimong Mas Mapailobon

HUMAN mabasa ang nag-unang mga artikulo, tingali mouyon ka nga kon mas mapailobon ka, lagmit mas maayo kag panglawas, mas maayong modesisyon, ug dunay maayong mga higala. Busa unsay imong himoon aron mahimo kang mas mapailobon? Tagda kini nga mga sugyot.

Sayra ang mga hinungdan:

Dunay mga butang o situwasyon nga makawala sa imong pailob. Unsa kini? Tawo ba ang hinungdan niini? Tingali ang imong kapikas, ginikanan, o mga anak. O oras o panahon ba? Pananglitan, mawad-an ka bag pailob kon maghulat ka sa uban o hapit ka nang ma-late? Mawad-an ka bag pailob kon ikaw gikapoy, gigutom, katulgon, o natensiyon? Kanunay ka bang mawad-ag pailob diha sa balay o sa trabahoan?

Nganong makatabang ang pagkahibalo kon unsay makawala sa imong pailob? Dugay na kanhi, si Haring Solomon misulat: “Ang tawong maayog pamensar makakita sa umaabot nga kasamok ug molikay niini, apan ang tawong inosentehon modasdas dayon ug mag-antos sa kaulahian.” (Proverbio 22:3, God’s Word Bible) Sumala pa niining panultihon sa Bibliya, kon makita nimo nga hapit nang maupos ang imong pasensiya, mahimo nimo kining mapugngan. Sa primero tingali pugson nimo ang imong kaugalingon nga mahimong mapailobon, apan sa ngadto-ngadto kana mahimo na nimong kinaiya.

Pasimpleha ang imong kinabuhi:

Si Propesor Noreen Herzfeld, nga nagtudlo ug computer science sa Saint John’s University, sa Minnesota, U.S.A. miingon: “Ang tawo dili puwedeng mag-akatar ug daghang trabaho sa usa ka higayon. Ang utok dili makakonsentrar ug maayo kon daghang trabaho ang akatahon sa usa ka higayon.” Siya midugang: “Ang pag-akatar ug daghang trabaho sa usa ka higayon sa ngadto-ngadto makawala sa atong katakos sa paghunahunag tarong, ug kini hinayhinayng makadaot sa maayong mga kinaiya sama sa pailob, pagkamalahutayon, maayong panghukom, ug pagsulbad ug problema.”

Lisod ugmaron ang pagkamapailobon kon tensiyonado ka tungod sa kadaghan sa trabaho, lugar nga adtoan, ug tawo nga pakiglabotan. Si Dr. Jennifer Hartstein, nga gihisgotan sa nag-unang artikulo, nagpasidaan: “Ang tensiyon maoy kasagarang hinungdan sa pagkawala sa atong pailob.”

Busa paghinayhinay ug pagrelaks. Paggahin ug panahon sa paglipay-lipay. Pagpakigsuod ug pipila lang ka tawo, imbes magtener ug daghang higala pero dili suod. Badyeta ang imong panahon, ug tinoa kon unsay angay nimong unahon. Pagbantay sa makausik ug panahon nga mga hobby ug mga gadyet.

Aron mahimong simple ang imong kinabuhi, susiha ang imong buluhaton adlaw-adlaw. Unsang buluhatona ang angay nimong undangon? Usa ka panultihon sa Bibliya nag-ingon: “Adunay tinudlong panahon alang sa tanang butang ..., panahon sa pagtipig ug panahon sa paglabay.” (Ecclesiastes 3:1, 6) Tingali panahon na sa paghunong  sa pag-akatar ug makausik ug panahon nga mga buluhaton aron dili ka magsigeg dali ug mawad-ag pailob.

Magmarealistiko:

Magmarealistiko sa imong panglantaw. Una sa tanan, sa tinuod nga kinabuhi, dili mahitabo ang mga butang nga sama ka paspas sa atong gusto. Dawata nga dili nimo mapadali ang panahon sumala sa imong gusto. Mao kanay pagpailob.

Ikaduha, hinumdomi nga dili nimo makontrolar sa tanang panahon ang imong mga sirkumstansiya. Ang maalamong Haring Solomon misulat: “Ang labing paspas modagan dili kanunay modaog sa lumba; ang mga isog dili kanunay modaog sa gubat; ang labing maalamon dili kanunay makakitag pangabuhian, ug ang hait ug salabotan dili kanunay madato; ug ang edukado dili kanunay pasidunggan. May panahon nga ang daotang mga butang modangat sa tanan! Dili mahibaloan sa tawo kon unsay mahitabo kaniya sa umaabot.”—Ecclesiastes 9:11, 12, Holy Bible—Easy-to-Read Version.

Imbes mawad-an kag pailob sa mga butang nga dili nimo makontrolar, sayra ang mga butang nga imong makontrolar. Pananglitan, imbes maglagot kay dugay miabot ang bus o tren, pangitag laing paagi nga makaabot ka sa imong destinasyon. Mas maayo tingaling maglakaw ka na lang kay sa maupos ang imong pasensiya ug masuko ka. Kon wala gyod kay mahimo kondili maghulat, pahimusli ang panahon pinaagi sa paghimog butang nga mapuslanon, sama sa pagbasa o paglista sa imong giplanong buhaton.

Sa pagkatinuod walay kapuslanan ang pagsigeg kabalaka sa mga butang nga dili nimo makontrolar. Husto ang giingon sa Bibliya: “Walay usa ang makadugang ug panahon sa iyang ki­nabuhi pinaagi sa pagkabalaka bahin niana.”—Lucas 12:25, Holy Bible—Easy-to-Read Version.

Pakigsuod sa Diyos:

Nakita niadtong mga nagtuo ug Bibliya nga pinaagi sa pagpadapat sa mga prinsipyo niini, sila mahimong mapailobon. Sumala pa sa Bibliya, ang tawo nga maayog relasyon sa Diyos makapakitag pailob ug uban pang maayong mga hiyas sama sa pagkamahigugmaon, pagkamalipayon, pagkamakigdaiton, kalumo, ug pagpugong sa kaugalingon. (Galacia 5:22, 23) Ang Bibliya nagsaad: “Ayaw kabalaka sa bisan unsang butang, apan sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos; ug ang kalinaw sa Diyos nga labaw sa tanang panghunahuna magbantay sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga gahom sa pangisip.” (Filipos 4:6, 7) Tun-i ang Bibliya ug sayra kon unsay imong himoon aron mahimo kang mas mapailobon ug dili mabalak-on.