Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Disyembre 2012

 Ang Hunahuna sa Bibliya

Ang Kinaiyanhong mga Kalamidad Kastigo ba Gikan sa Diyos?

Ang Kinaiyanhong mga Kalamidad Kastigo ba Gikan sa Diyos?

ANG ubang tawo nagtuo nga ang kinaiyanhong mga kalamidad kastigo gikan sa Diyos. Apan ang uban dili motuo niana. Ug duna poy uban nga wala mahibalo kon unsay tuohan. Usa ka propesor bahin sa relihiyon miingon: “Ang kadaghanang relihiyon nagtudlo nga walay nahibalo kon ang kinaiyanhong mga kalamidad pagbuot ba gyod sa Diyos.”

Apan ang Bibliya naghatag ug klarong mga tubag. Gipatin-aw niini kon Diyos ba ang magpahinabog kinaiyanhong mga kalamidad sa pagkastigo sa mga tawo karon. Gipatin-aw usab niini ang hinungdan kon nganong daghan kaayong tawo karon nag-antos.

Ang Bibliya Naghatag ug Sumbanan

Gipadayag sa Bibliya ang duha ka pangunang kamatuoran bahin sa Diyos, kansang ngalan mao si Jehova. Una, siya ang Maglalalang ug busa siya dunay gahom ug awtoridad sa pagkontrolar sa mga puwersa sa kinaiyahan. (Pinadayag 4:11) Ikaduha, ang iyang mga lihok nahiuyon kanunay sa iyang personalidad, mga hiyas, ug mga prinsipyo. Sa Malaquias 3:6 siya miingon: “Ako si Jehova; ako dili mausab.” Hinumdomi kining mga puntoha samtang atong hisgotan ang duha ka hitabo sa karaang panahon, ang usa bahin sa lunop ug ang usa bahin sa hulaw. Imong makita sa kasaysayan sa Bibliya nga kon gamiton gani sa Diyos ang puwersa sa kinaiyahan sa pagpahamtang ug paghukom, siya mohatag gayod ug (1) pasidaan, (2) rason, ug (3) proteksiyon alang sa masinugtanong mga magsisimba.

Ang Lunop sa Panahon ni Noe

Pasidaan.

Daghang tuig una pa ang Lunop, gisultihan ni Jehova si Noe: “Bahin kanako, ania, ako magdala ug lunop sa mga tubig diha sa yuta aron laglagon ang tanang unod.” (Genesis 6:17) Si Noe, nga “usa ka magwawali sa pagkamatarong,” nagpasidaan sa mga tawo, apan “wala sila magtagad.”2 Pedro 2:5; Mateo 24:39.

Rason.

Si Jehova nagpahibalo: “Ang kataposan sa tanang unod miabot sa akong atubangan, tungod kay ang yuta napuno sa kapintasan gumikan kanila.”Genesis 6:13.

Proteksiyon alang sa masinugtanong mga magsisimba.

Gihatagan ni Jehova si Noe ug detalyadong instruksiyon sa paghimog arka aron dunay maluwas sa Lunop. “Si Noe lamang ug silang uban kaniya sa arka ang nagpabiling buhi.”—Genesis 7:23.

Ang Hulaw sa Israel

Pasidaan.

Sa wala pa ipahinabo ni Jehova nga Diyos ang grabeng hulaw sa Israel, ang iyang manalagna nga si Elias nagpahibalo: “Niining mga tuiga walay yamog ni ulan nga moabot, gawas kon imando sa ... pulong [sa Diyos]!”—1 Hari 17:1.

Rason.

Gipahinabo ni Jehova ang hulaw tungod kay ang Israel nagsimba sa bakak nga diyos nga si Baal. Gipadayag ni Elias ang rason: “Inyong gibiyaan ang mga sugo ni Jehova, ug ikaw nagsunod sa mga Baal.”1 Hari 18:18.

Proteksiyon alang sa masinugtanong mga magsisimba.

Si Jehova nagtaganag pagkaon alang sa masinugtanong mga magsisimba panahon sa hulaw.—1 Hari 17:6, 14; 18:4; 19:18.

Kon Unsay Gipadayag sa Sumbanan

Walay pamatuod nga ang kinaiyanhong mga kalamidad karon maoy kastigo gikan sa Diyos. Kay Diyos sa hustisya, wala gayod ‘paphaa [ni Jehova] ang mga matarong uban sa mga daotan.’ (Genesis 18:23, 25) Diha siyay tagana alang niadtong masinugtanon kaniya. Apan ang kinaiyanhong  mga kalamidad karon walay gipiling biktima, lalaki man, babaye, o bata.

Dili mahimong ang Diyos maoy responsable sa kasakit nga giantos sa mga tawo

Tin-aw nga ang kinaiyanhong mga kalamidad karon lahi sa mga kalamidad nga gipahinabo sa Diyos nga mabasa diha sa Bibliya. Gawas pa, kini nga mga kalamidad nga kalit nga mahitabo dili mosibo sa personalidad sa Diyos. Ang Santiago 1:13 nag-ingon nga ang Diyos dili mosulay sa tawo pinaagig daotang mga butang, ug ang 1 Juan 4:8 nag-ingon nga “ang Diyos gugma.” Dili mahimong siyay responsable sa kasakit nga giantos sa inosenteng mga tawo tungod sa mga bagyo, linog, ug uban pang kalamidad. Matapos kaha ang mga kalamidad?

Ang Pag-antos Matapos

Dili gayod kabubut-on ni Jehova nga ang tawo makaagom ug kinaiyanhong mga kalamidad. Iyang kabubut-on nga ang tawo mabuhi sa walay kataposan sa malinawong mga kahimtang dinhi sa yuta. Sama sa iyang gihimo sa panahon ni Noe, siya molihok sa pagwagtang sa pagkadaotan. Ingon sa madahom, si Jehova nga Diyos maghatag ug abanteng pahibalo pinaagig pagsangyaw sa pasidaang mensahe ngadto sa tibuok kalibotan, nga makahatag ug kahigayonan sa mga tawo nga maluwas.—Salmo 37:9, 11, 29; Mateo 24:14.