Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Nobyembre 2012

Pangayog Tabang sa Diyos

Pangayog Tabang sa Diyos

Mangayo ka bag tabang sa Diyos sa pagpadako sa imong mga anak?

“Sa dihang ako ug ang akong mga anak gibiyaan sa akong bana, nangaliyupo ako sa Diyos. Iyang gidungog ang akong pag-ampo. Iya kaming gitagan-an sa among panginahanglan. Kami iyang gitabangan ug gigiyahan.”—MAKI, JAPAN.

ANG mga tawo karon kalibotanon na kaayo ug wala kaayoy interes sa Diyos. Apan ang atong Maglalalang interesado kanato ug buot niya nga molampos kita. Ang iyang pagbati nindot kaayong pagkapahayag diha sa Isaias 41:10: “Ayaw kahadlok, kay ako uban kanimo. ... Ako sa pagkatinuod magatabang kanimo.”

Sa nag-unang artikulo, atong gihisgotan kon sa unsang paagi tabangan kita sa Diyos pinaagi sa maayong mga prinsipyo sa Bibliya. (2 Timoteo 3:16) Apan, ang Bibliya dili lang usa ka giya. Gipadayag niini ang nindot nga personalidad sa Diyos ug ang iyang gugma kanato. Busa, sama sa nakita sa daghang Kristohanong ginikanan—solo man o kompleto—kon atong ipadapat ang mga prinsipyo sa Bibliya, masinati gyod nato ang kaayo sa Diyos.

Robert, Austria: “Si Jehova nga Diyos mas maayong amahan o inahan kay kang bisan kinsa kanato. Siya nahibalo kon unsay gikinahanglan sa atong mga anak ug kon unsaon pagpanalipod kanila. Busa kanunay kong mag-ampo kaniya uban sa akong anak nga babaye.”

Ayusa, Japan: “Nalipay ko nga ang akong anak nga lalaki may pagsalig sa tabang ni Jehova dihang siya moingon, ‘Si Jehova anaa kanunay, dili kita angayng mabalaka.’”

Cristina, Italy: “Kon dako kaayo ang akong problema, moampo ko kang Jehova ug itugyan na nako kana kaniya. Mogaan dayon ang akong pamati kay nahibalo ko nga masulbad ra ang problema sa labing maayong paagi.”

Laurentine, France: “Makaingon gyod ko nga gipanalanginan ko ni Jehova ingong solo nga ginikanan. Motabang gyod siya niadtong may mga kalisdanan ug niadtong walay amahan o inahan.”

Keiko, Japan: “Ang Diyos dili mapihigon. Buot niyang magpakitag pagmahal sa tanang pamilya, kompleto man ang ginikanan o solo lang.”—Buhat 10:34.

Agig pagpasundayag sa kaluoy ug kahingawa sa Diyos kanato, si Jesu-Kristo miingon: “Umari kanako, kamong tanang nabudlayan ug nabug-atan, ug ako magapalagsik kaninyo ..., kay ako malumog-buot ug mapainubsanon sa kasingkasing, ug kamo makakaplag ug kahayahay alang sa inyong mga kalag.” (Mateo 11:28-30) Buot gayod ni Jesus ug sa iyang Amahan, si Jehova nga Diyos, nga kita mobatig kasegurohan ilalom sa ilang mahigugmaong pag-amoma. Ang Salmo 34:8 nag-ingon: “Tilawi ug tan-awa ninyo nga si Jehova maayo.” Buot gayod sa Diyos nga makita nimo nga ang iyang tambag mapuslanon, ug nga buot niya ang labing maayo para kanimo. Dawaton ba nimo ang iyang inamahan nga pagdapit?