Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pagtuon nga Mahimong Maayong Makigkomunikar

Pagtuon nga Mahimong Maayong Makigkomunikar

Hatagig atensiyon ang imong anak kon gusto siyang makig-estorya nimo

“Nakakat-on ko sa pagpamatig maayo bisag unsa pa ko ka kapoy.”—MIRANDA, SOUTH AFRICA.

Ang problema.

Si Cristina miingon: “Gawas nga dili nako makauban pirme ang akong anak nga babaye, dili pod ko makahatag ug atensiyon niya tungod sa akong mga responsibilidad ug sa akong kakapoy.”

Mga sugyot.

Himoa nga bukas ang inyong komunikasyon. “Naningkamot ko sa paghatag ug maayong panig-ingnan,” miingon si Elizabeth, nga limay anak, “ug ang akong mga anak dili magpanuko sa pagpakig-estorya nako. Gidasig usab nako sila nga makig-estorya sa usag usa ug dili matulog nga dunay kalagot sa ilang igsoon. Nahibalo sab sila nga dili puwede nako nang magbungolay.”

Ayaw santaa ang gana sa imong anak nga makig-estorya. “Sa gamay pa ang akong anak nga lalaki,” miingon si Lyanne, “tabian kaayo siya mao nga dili kaayo nako siya balebalehon. Sa natin-edyer na siya, maghilom-hilom na lang siya, ug nakaamgo ko nga nasayop ko. Gipugos nako siya sa pagpakigsulti nako. Ako kining gisulti sa ansiyano sa among kongregasyon. Iya kong gitambagan nga magmakalma lang ug hinay-hinayan ko siya sa pagpakig-estorya. Akong gisunod ang iyang tambag, ug ang situwasyon miarang-arang.”

Magmapailobon. Ang Ecclesiastes 3:7 nag-ingon nga dunay “panahon sa paghilom ug panahon sa pagsulti.” Si Dulce, nga tuloy anak, miingon: “Kon ang akong mga anak dili ganahang makig-estorya, sultihan nako sila nga andam kong makig-estorya nila bisan unsang orasa.” Imbes pugson, kinasingkasing ug mapailobong dapita sila sa pagpakig-estorya. Kana maoy gitambag sa Bibliya. “Ang hunahuna sa tawo sama sa tubig sa lalom nga atabay, apan ang tawong maalamon makakalos niini.”—Proverbio 20:5, Good News Translation.

“Magmaabtik sa pagpaminaw, magmahinay sa pagsulti.” (Santiago 1:19) Si Lizaan, nga gihisgotan sa nag-unang artikulo, miingon: “Nakakat-on ko sa pagkontrol sa akong dila dihang makigsulti ang akong anak bahin sa iyang problema. Nakakat-on sab ko sa dili paghatag dayon ug tambag apan sa pagsulti nga kalmado dihang mag-atubang ug makapikal nga mga problema.” Si Leasa, nga dunay duha ka anak nga lalaki, miingon: “Dili ko maayong mamiminaw. Usahay, dili kaayo nako hatagag importansiya ang problema sa akong anak, busa naningkamot ko nga mahimong mas masinabtanon.”

 “Himoa ang inyong sinultihan nga kanunayng madanihon.” (Colosas 4:6) Si Lyanne miingon: “Aron mahimong bukas ang among komunikasyon, magpugong ko nga dili masuko bisag dako pa ang problema.”

Kon dili ka maningkamot sa pagpugong sa imong kasuko, basig makasingka ka, nga makapasamot sa problema! (Efeso 4:31) Pananglitan, kon imong singkahan ang bata, madaot ang inyong maayong komunikasyon ug makapatungha kinig problema sa pamatasan. “Ang bata samag kinhason,” miingon si Heidi, nga dunay tin-edyer nga anak nga babaye. “Kon malumo ug mahigugmaon ka mosulti, ang bata makig-estorya. Kon imo siyang singkahan ug tamayon, ang ‘kinhason’ mosira ug dili na ganahang makig-estorya. Aron mahinumdom ko pirme, nagbutang ko diha sa repridyeretor ug letrato sa kinhason nga nagbuka.”

Ilha ang imong mga anak. “Lainlaig kinaiya ang duha ko ka anak nga lalaki,” miingon si Yasmin nga gihisgotan sa nag-unang artikulo. “Ang usa tabian ug ang usa hilomon. Sa akong hilomon nga anak, akong nakita nga maayong dili dayon siya komprontahon. Makig-estorya ko niya samtang duna mi gikalingawan, sama sa dihang magdula, o mag-estorya bahin sa mga butang nga makapainteres niya. Nianang panahona nako siya pangutan-on sa maayong paagi kon unsay iyang hunahuna bahin sa usa ka butang.”

Unsay himoon kon ang batang lalaki morag bakikawan makig-estorya sa iyang inahan bahin sa personal nga mga butang, sama sa tin-edyer nga anak nga lalaki ni Misao? “Dili man god ka makasabot nako,” siya miingon. Si Misao nangayog tabang sa hamtong ug kasaligang brader sa ilang kongregasyon. “Siya nahimong tigtambag sa akong anak, ug kalmado na karon ang akong anak,” miingon si Misao.

Hinumdomi nga ginikanan ka, dili lang kay usa ka higala. “Sumbonganan nako sa akong problema ang akong tin-edyer nga anak nga babaye,” miingon si Iwona, nga duhay anak. “Bisag nahibalo ko nga dili na husto, mao kanay akong gihimo ug kinahanglang usbon ko kana.” Bisag gusto ka nga mahimong suod sa imong anak, hinumdomi nga ginikanan ka ug ikaw ang awtoridad. Kon imong huptan ang imong dignidad ug magpakita nga ikaw hamtong ug lig-on, dili maglisod ang imong mga anak sa pagtahod nimo ug pagsunod sa sugo sa Bibliya: “Mga anak, magmasinugtanon sa inyong mga ginikanan.”—Efeso 6:1, 2.

‘Higugmaa ang imong mga anak.’ (Tito 2:⁠4) Ang mga anak nagkinahanglag gugma, sama nga sila nagkinahanglag pagkaon ug tubig! Busa pasaligi sila kanunay nga imo silang gihigugma—sa pulong ug sa buhat! Sa ingon, sila mobati nga mas masaligon ug mas andam usab nga makig-estorya ug magmasinugtanon kanimo.