Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 Ang Hunahuna sa Bibliya

Pagpagarbo—Angay Ba?

Pagpagarbo—Angay Ba?

“Ang pagsul-ob ug dunay tatak nga maong o pagbaton ug dunay tatak nga mga butang mopabati sa walay nahot nga morag si kinsa ug moingon ‘Dili ko basta-basta, ug kon dili ka motuo, tan-awa ang tatak sa akong gisul-ob!’”—Psychologist nga si Chaytor D. Mason.

ARON madayeg, ipagarbo sa ubang tawo ang ilang sinina o butang nga dunay tatak. Pananglitan, sa usa ka nasod sa Asia, ang “bag-o pang nangadato gusto kaayog maluhong mga gamit—imported nga mga bag gikan sa France, sports car gikan sa Italy—ug labaw sa tanan, gusto kaayo silang magpagarbo [sa ilang bahandi],” nag-ingon ang usa ka artikulo sa The Washington Post.

Siyempre, dili daotan ang pagpahimulos sa bunga sa imong paghago. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang matag tawo mokaon ug moinom ug magpahimulos ug maayo sa tanan niyang kahago. Kini ang gasa sa Diyos.” (Ecclesiastes 3:13) Apan maayo bang ipagarbo, o ipanghambog, ang atong mga kabtangan? Unsay giingon sa Bibliya?

“Ang Dato Daghag Higala”

Kon ang dato o kadtong nagpadato-dato magpagarbo sa ilang mga butang, unsang klase sa mga tawo ang mahimo nilang mga higala? Ang Bibliya naghatag kanatog ideya pinaagi niining maalamong panultihon bahin sa kinaiya sa tawo: “Walay ganahan ug pobre, bisan ang ilang mga silingan dili ganahan nila, apan ang dato daghag higala.”—Proverbio 14:20, Good News Translation.

Sa ato pa, ang ‘daghang higala’ sa mga dato nakighigala lang nila tungod sa ilang bahandi. Sila nakighigala ug nagdayeg-dayeg tungod kay lain silag motibo. Ang Bibliya nag-ingon nga ang maong pagdayeg-dayeg maoy pagtakoban sa kaibog o kahakog.—1 Tesalonica 2:5.

Busa pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Unsang klaseha sa mga higala ang akong gusto? Mga higala ba nga mahigugma nako tungod sa akong nabatonan o tinuod nga mga higala nga mahigugma nako kon kinsa ako?’ Gipakita sa Bibliya nga ang atong kinaiya dakog bahin sa kon unsang klase sa mga tawo ang makighigala nato.

“Ang Kaalam Anaa sa mga Makasaranganon”

Ang laing problema nga nalangkit sa pagpagarbo sa bahandi giilustrar sa asoy sa Bibliya bahin kang Haring Ezequias, nga nagpuyo sa karaang Jerusalem. Sa usa ka okasyon, gipakita ni Ezequias ang tanan niyang bahandi ngadto sa mga kadagkoan nga gikan sa Babilonya. Siyempre, nakurat ang mga bisita sa kadaghan sa iyang bahandi. Apan tingali nakapukaw pod kini sa ilang kahakog. Paglakaw nila, si Ezequias walay lipodlipod nga gisultihan sa manalagna sa Diyos nga si Isaias nga moabot ang panahon nga ang iyang tanang bahandi “pagadad-on gayod ngadto sa Babilonya.” Walay mahibilin. Kana natuman! Paglabay sa katuigan ang mga Babilonyanhon mibalik ug giilog ang tanang bahandi sa pamilya ni Ezequias.—2 Hari 20:12-17; 24:12, 13.

Karon usab, ang mga tawong magpagarbo sa ilang bahandi mameligrong mawad-an niini, o sa pipila niini. Ang usa ka report sa krimen ug seguridad sa Mexico nag-ingon: “Ang pagpagarbo sa bahandi makapasiga sa mata sa mga kawatan sa Mexico City. Ang pagsul-ob ug mahalong alahas, relo, ug pagpakitag daghang kuwarta makapaalinggat  sa mga tawong lain ug tuyo.” Pagkamaayo kon sundon ang tambag sa Bibliya nga dili angayng ‘ipanghambog’ ang nabatonang bahandi. (Jeremias 9:23) Ang Proverbio 11:2 nag-ingon: “Ang kaalam anaa sa mga makasaranganon.”

Tan-awa ang Maayong mga Hiyas sa Uban

Imbes magpataas sa kaugalingon, ang tawong makasaranganon ug mapaubsanon malipay sa maayong mga hiyas ug kinaiya sa uban. Ang Filipos 2:3 nag-ingon: “Dili kamo angay mag-indigay ug magpagarbo, apan kinahanglang mapainubsanon ninyong dawaton nga mas maayo ang uban kay kaninyo.” (The New English Bible) Ang Galacia 5:26 nag-ingon: “Dili kita magpaimportante sa kaugalingon, nga mag-aghat ug pag-indigay sa usag usa, nga magsinahay sa usag usa.”

Gusto ka bag mga higala nga mahigugma nimo tungod sa imong nabatonan o mga higala nga mahigugma nimo tungod sa imong pagka-ikaw?

Sa samang paagi, ang mga tawong may kaalam nga gikan sa Diyos nahibalo nga ang pagkamahunahunaon ug ang pagtahod sa usag usa mao ang mga pundasyon sa matuod nga panaghigalaay ug kana nga panaghigalaay magpadayon bisag mawala na ang bahandi. Hinunoa kini mas molig-on sa paglabay sa panahon. Ang Proverbio 17:17 nag-ingon: “Ang tinuod nga higala mahigugma sa tanang panahon.” Labaw sa tanan, ang tawong maalamon maningkamot sa pagpahimuot sa Diyos. Siya nahibalo nga ang Diyos dili motan-aw sa panggawas nga panagway kondili sa kon unsay anaa sa atong kasingkasing. (1 Pedro 3:4) Busa, siya maningkamot sa pag-ugmad sa maayong mga hiyas nga giingon sa Bibliya nga timailhan sa “bag-ong pagkatawo.” (Efeso 4:24) Ang uban niana nga mga hiyas gihisgotan diha sa Miqueas 6:8: “Unsa ba ang gipangayo ni Jehova kanimo kondili ang pagbuhat sa hustisya ug ang paghigugma sa kalulot ug ang paglakaw nga makasaranganon uban sa imong Diyos?”

Tinuod, dili na uso karon ang pagpaubos, ug dili matingala niana ang mga nagtuon sa Bibliya. Kay ngano? Sa dihang naghisgot sa “kataposang mga adlaw,” ang Bibliya nagtagna nga kadaghanan sa mga tawo “dalo, hambogiro, ... mapahitas-on ..., ug taas ug garbo.” (2 Timoteo 3:1-5, GNT) Mohaom gayod kana nga paghubit sa mga tawong magpasigarbo sa ilang mga butang. Apan gidasig kita sa Diyos sa ‘pagpahilayo kanila,’ kay basig mahisama kita nila.