Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Nobyembre 2012

Ang Bibliya—Basahon sa Tukmang Tagna, Bahin 7

“Moabot ang Kataposan”

Ang Bibliya—Basahon sa Tukmang Tagna, Bahin 7

Niining walo ka bahin nga serye, hisgotan sa Pagmata! ang usa ka talagsaong bahin sa Bibliya—ang mga tagna niini. Tubagon sa mga artikulo kining mga pangutanaha: Ang mga tagna ba sa Bibliya inimbento lang sa mga tawong utokan? May pamatuod ba nga kini inspirado sa Diyos? Gidapit ka namo sa pagsusi sa ebidensiya.

MAGLAGOT ka ba sa dihang daogdaogon ug pahimuslan sa korap nga mga gobyerno ang ilang mga lungsoranon? Masuko ka ba sa inhustisya nga gihimo sa dagkong mga negosyo, diin ang mga dato misamot ka dato ug ang pobre misamot ka pobre? Mapungot ka ba sa dihang ang mga lider sa relihiyon manguwarta sa ilang mga membro o manudlog kabakakan? Nan, malipay ka sa pagkahibalo nga gihukman usab sa Bibliya kining daotang mga buhat. Hisgotan niini nga artikulo ang (1) mga tagna sa Bibliya bahin sa kataposan sa tanang pagkadaotan ug sa mga daotan ug (2) rason kon nganong makasalig gayod kita niining mga tagnaa.

Kataposan sa Pagkadaotan

Gihisgotan sa miaging artikulo niini nga serye ang daghag bahin nga ilhanan nga gihatag ni Jesus nga nagtimaan nga duol na ang kataposan niini nga kalibotan. Lakip niana nga ilhanan mao ang tibuok kalibotang pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos—kagamhanan sa Diyos nga magmando sa tibuok yuta sa dili madugay. (Daniel 2:44; Mateo 24:3, 14) Si Jesus miingon nga sa dihang mahuman na kanang buluhatong pagsangyaw, “moabot ang kataposan.” Tingali mahibulong ka sa pagkahibalo nga ang unang laglagon sa Diyos mao ang bakak nga relihiyon, kinsa wala magtudlo sa kamatuoran bahin kaniya. Sa Bibliya, ang bakak nga relihiyon gisimbolohan sa usa ka bigaon nga gitawag ug “Dakong Babilonya.”—Pinadayag 17:1, 5; tan-awa ang  “Pag-ila sa Dakong Babilonya,” sa panid 13.

 Tagna 1:

“Moabot ang ... mga hampak, kamatayon ug pagbangotan ug gutom [sa Dakong Babilonya], ug pagaugdawon siya sa kalayo, kay kusgan man si Jehova nga Diyos nga maoy naghukom kaniya.”—Pinadayag 18:2, 8.

Katumanan: Ang Bibliya nagpakita nga sa tinudlong panahon sa Diyos, iyang gamiton ang mga lider sa politika sa kalibotan sa pag-atake sa Dakong Babilonya ug sa paglaglag kaniya. Ilang ‘laglagon ug huboan’ siya ug ‘kaonon ang iyang unod.’ (Pinadayag 17:16) Sa ato pa, ilang iyagyag ang iyang makauulawng kinaiya ug ilogon ang iyang hilabihan ka daghang bahandi. Ang iyang kalaglagan kalit ug bug-os nga walay mabilin kaniya bisag gamay.—Pinadayag 18:21.

Ang mga lider sa politika tingali magtuo nga silay nakahunahuna niini nga pag-atake. Apan ang katumanan niining katingalahang tagna magpamatuod nga ang Diyos maoy magpahinabo sa kalit nga kalaglagan sa Babilonya. Iyang ‘ibutang kini sa ilang mga kasingkasing aron buhaton ang iyang hunahuna.’—Pinadayag 17:17.

Tagna 2:

“Sa mga adlaw nianang mga haria ang Diyos sa langit magatukod ug usa ka gingharian. ... Kini magadugmok ug magatapos niining tanang [tawhanong] gingharian, ug kini mobarog hangtod sa panahong walay tino.”—Daniel 2:44.

Katumanan: Sanglit nalaglag na ang bakak nga relihiyon, isunod paglaglag sa Diyos ang ubang organisasyon—politikal ug komersiyal—ug ang mga tawong daotan. (Proverbio 2:22; Pinadayag 19:17, 18) Samag tag-iyag yuta nga nagpalayas sa daotang mga nanagpuyo niini, ‘laglagon [sa Diyos] ang mga naglaglag sa yuta.’ Laglagon niya kadtong nagpuno niinig kapintasan ug malaw-ayng mga buhat.—Pinadayag 11:18; Roma 1:18, 26-29.

 Kinsay maluwas? Ang Bibliya nagtubag: “Ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta, ug sila makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.”—Salmo 37:11; 72:7.

Makasalig ba kita sa mga tagna sa Bibliya? Makaseguro ba kita nga taposon sa Diyos ang pagkadaotan ug pag-antos ug luwason ang mga matarong? Oo!

Kasaligan ang mga Tagna sa Bibliya

Laglagon sa Gingharian sa Diyos ang tanang bakak nga relihiyon, korap nga mga kagamhanan, ug hakog nga komersiyo

Ang mga Saksi ni Jehova nagtuo nga si Jehova nga Diyos mao ang Awtor sa Bibliya ug nga ang tanan niyang saad iyang tumanon. (2 Timoteo 3:16) Makataronganon ba kini nga pagtuo?

Kon ikaw dunay dugay na kaayong higala nga nahigugma gyod nimo ug wala gyod mamakak nimo, motuo ka ba niya kon siya manaad nga duna siyay himoong maayo kanimo ug siya may ikasarang sa pagtuman niana? Segurado nga motuo ka. Ang Diyos labaw pa kay sa bisan kinsa nato nga higala. “Ang Diyos dili gayod mamakak!”—Tito 1:2, Contemporary English Version.

Oo, laglagon sa Maglalalang ang bakak nga relihiyon, ang mahariharion nga pagmando, ug ang hakog nga kalibotan sa komersiyo. Gusto ka bang mahibalo pag dugang kon unsay mahitabo human matuman kining mga tagnaa? Ang mga impormasyon bahin niini imong mabasa sa kataposang artikulo niini nga serye sa sunod nga gula sa Pagmata!