Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Oktubre 2012

 Repaso Alang sa Pamilya

Repaso Alang sa Pamilya

UNSAY ATONG MAKAT-ONAN KANG . . . Noe?

NAHIBALO KA BA KON NGANONG KINAHANGLANG MAGMASINUGTANON KA SA DIYOS?

• Kolori ang mga drowing. • Basaha ang mga teksto, iestorya kini, ug isulat ang kulang nga tubag. • Pangitaa diha sa drowing ang (1) hagdanan ug (2) lawalawa.

Nganong kinahanglang magmasinugtanon si Noe sa Diyos?

GIYA: Jeremias 7:23; 2 Pedro 2:5.

Unsay makatabang nimo aron magmasinugtanon ka sa Diyos?

GIYA: 1 Cronicas 28:9; Isaias 48:17, 18; 1 Juan 5:3.

Unsay imong nakat-onan niini nga estorya?

Unsay imong ikasulti?

Aron mahimong masinugtanon sa Diyos, kang kinsa ka usab magmasinugtanon?

GIYA: Efeso 6:1-3; Hebreohanon 13:7, 17.

 Tigoma ug Tun-i

BIBLE CARD 22 NEHEMIAS

PANGUTANA

  1. A. Si Nehemias nag-alagad ingong ․․․․․ ni Haring ․․․․․ sa Persia.
  2. B. Unsay kahulogan sa ngalang Nehemias?
  3. C. Siya miampo: “Hinumdomi ako, Oh Diyos ko, ․․․․․.”

TUBAG

  1. A. magtitiing, Artajerjes.—Nehemias 1:11; 2:1.
  2. B. “Si Jah Naghupay.”
  3. C. “. . . alang sa kaayohan.”—Nehemias 13:31.

Katawhan ug Kayutaan

  Kami si Taonga, 6 anyos, ug Mwelwa, 8 anyos. Nagpuyo mi sa Zambia. Pilay Saksi ni Jehova sa Zambia? Mga 90,000, 152,000, o 196,000?

  Hain sa mga lugar nga gitulbokan ang among gipuy-an? Lingini kini, butangig tulbok ang imong lugar, ug tan-awa ang imong gilay-on gikan sa Zambia.

Mga Hulagway nga Ipapangita sa mga Bata

Pangitaa dinhi sa magasin kining mga hulagwaya. Unsay imong ikasulti bahin niini?

 TUBAG

  1.   Hagdanan sa drowing 3.
  2.   Lawalawa sa drowing 2.
  3.   152,000.
  4.   C.