Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Oktubre 2012

Maayo nga Duna Kay Tumong

Maayo nga Duna Kay Tumong

Ang pag-eskuyla mahimong mapuslanon—ug makalingaw—kon mahibalo ka sa katuyoan niini.

ANG pag-eskuyla nga walay tumong kaamgid sa pagdagan sa lumbaanan nga walay finish line. Ang Bibliya nag-ingon: “Tinoa kon asa ka paingon.” (Proverbio 4:26, Contemporary English Version) Kon duna kay tumong, ang imong hunahuna nakasentro niini ug busa dili ka maglisod sa dihang mangita ka na unyag trabaho. Unsay imong himoon aron makatakda kag tumong?

Pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Unsay akong gusto nga pangabuhian?’ Ayaw paglangan-langan sa pagpangitag tubag niana. Pagplano nang daan. Ngano? Palandonga kini: Kon nagplano ka sa pagbiyahe, kinahanglang mahibalo ka una kon asa ka moadto. Dayon motan-aw kag mapa ug imong susihon kon asa ang kinamaayohang dalan paingon didto. Mahimong ingon usab niana ang imong himoon bahin sa pag-eskuyla. Hunahunaa kon unsay gusto nimo nga trabaho, ug dayon pagpilig kurso nga makatabang nimo aron makaabot ka sa imong destinasyon.

Aniay pasidaan: Daghang batan-on interesado lang sa trabaho nga ganahan kaayo sila—pananglitan, pagkahimong propesyonal nga musician—busa dili sila layhan sa ubang trabaho. Unsay mas maayong himoon?

  1. Hunahunaa ang imong mga katakos. Pananglitan, ganahan ka bag trabaho nga nagtanyag ug serbisyo? Maayo ka ba sa mga makina? sa numero? komersiyo? pag-ayoayo?
  2. Hunahunaa ang imong mga kapilian. Unsang trabaho ang mobagay sa imong nakamaohan? Hunahunaa ang ubang kapilian imbes ang trabaho lang nga gusto gyod nimo. Ug magmapraktikal. Pananglitan, ang trabaho nga imong gustong makat-onan anaa pod kaha sa ubang lugar kon ugaling mobalhin ka? Dili ka kaha magkautang-utang sa pagtuon niini?
  3. Hunahunaa ang imong mga oportunidad. Dihang makadesisyon ka na kon unsang trabahoa ang imong gusto, susiha kon duna bay panginahanglan niining matanga sa trabaho diha sa imong lugar. May nahibaloan ka ba nga posibleng magpaempleyo nimo? Kon duna, modawat ba sila ug mga aprentis? Duna bay gitanyag nga bokasyonal nga mga kurso?

Sugyot: Pangayog tambag sa imong ginikanan, mga titser, ug hamtong nga mga higala. Susiha ang mga mantalaan ug ang Internet.

Ang punto: Kon duna kay tumong, ang imong pag-eskuyla dunay direksiyon ug katuyoan.

Sulayi kini. Pamalandonga kining tulo ka sugyot samtang nag-eskuyla ka pa. Isulat ang imong mga tumong, ug ipakig-estorya kini uban sa imong ginikanan.