Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Septiyembre 2012

Repaso Alang sa Pamilya

Repaso Alang sa Pamilya

Unsay Sayop Niini nga Hulagway?

Basaha ang Lucas 17:11-19. Unsang tulo ka bahin niini nga drowing ang sayop? Isulat ang imong tubag sa ubos ug kolori ang hulagway.

HISGOTAN:

Unsay gihimo sa usa ka sanlahon nga wala himoa sa uban?

GIYA: Basaha ang Lucas 17:15, 16.

Sa unsang paagi imong masundog ang iyang panig-ingnan?

GIYA: Basaha ang Colosas 3:15; 1 Tesalonica 5:18.

Kinsay angay nimong hinumdoman nga pasalamatan matag adlaw?

GIYA: Basaha ang Salmo 107:8; Santiago 1:17.

HIMOON:

Ipasulat sa tanang sakop sa pamilya labing menos usa ka rason nganong sila mapasalamaton kang Jehova nga Diyos, usa ka rason kon nganong mapasalamaton sila sa usa sa ilang pamilya, ug usa ka rason kon nganong mapasalamaton sila sa usa ka buotang higala. Sunod, paghimog listahan sa mga paagi sa imong pagpakitag apresasyon niadtong imong gilista.

 Tigoma ug Tun-i

BIBLE CARD 21 MOISES

PANGUTANA

A. Unsang mga basahon sa Bibliya ang gipasulat ni Jehova kang Moises?

B. Ang ginikanan ni Moises mao si ․․․․․ ug ․․․․․. Siya gisagop sa ․․․․․ ․․․․․.

C. Kompletoha ang giingon sa Bibliya: Si Moises “nagpabiling lig-on nga daw . . . ”

KAAGI

Si Moises nga unang tawo sa Bibliya nga gihatagag gahom sa paghimog mga milagro nag-alagad ingong manalagna sa Diyos, maghuhukom, maghahatag ug balaod, ug lider sa karaang Israel. Siya giisip sa mga Israelitas ingong tawo nga nakahimog daghang katingalahang mga butang.—Deuteronomio 34:10-12; Exodo 4:1-9.

TUBAG

A. Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, Job, ug Salmo 90 ug tingali 91.

B. Amram, Jokebed, anak nga babaye ni Paraon.—Exodo 1:15–2:10; 6:20.

C. “. . . nakakita sa Usa nga dili-makita.”—Hebreohanon 11:27.

Katawhan ug Kayutaan

4. Ako si Mampionona. Ako otso anyos ug nagpuyo sa Madagascar. Pilay Saksi ni Jehova sa Madagascar? Mga 10,000, 24,000, o 62,000?

5. Hain sa mga lugar nga gitulbokan ang akong gipuy-an? Lingini kini, butangig tulbok ang imong lugar, ug tan-awa ang imong gilay-on gikan sa Madagascar.

Mga Hulagway nga Ipapangita sa mga Bata

Pangitaa dinhi sa magasin kining mga hulagwaya. Unsay imong ikasulti bahin niini?

TUBAG

  1.   Napulo ang sanlahon, dili 11.
  2.   Lalaki tanan ang sanlahon.
  3.   Ang tawong mibalik “mihapa sa tiilan ni Jesus, nga nagpasalamat kaniya.”
  4.   24,000.
  5.   B.