Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Septiyembre 2012

 Ang Hunahuna sa Bibliya

Kinahanglan Bang Makig-anib Kag Organisadong Relihiyon?

Kinahanglan Bang Makig-anib Kag Organisadong Relihiyon?

KON nawad-an kag gana sa relihiyon o nagtuo nga dili kini importante, wala ka mag-inusara. Nagkadaghang tawo wala nay ganang makig-anib ug relihiyon.

Ang uban walay relihiyon kay sila nagtuo nga kini makapukaw ug pagkasalingkapaw ug pagpihig. Ang uban nalisdan sa pagsunod ug daghang balaod sa pagsimba. Ang uban pod nagtuo nga dili na kinahanglang makig-anib ug relihiyon aron makasimba sa Diyos. Unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa organisadong relihiyon?

Mga Higala sa Diyos sa Karaang Panahon

Ang Bibliya naghatag ug tin-awng eksplinasyon bahin sa pagsimba nga gisubay sa karaang mga patriarka, sama kang Abraham, Isaac, ug Jacob. Pananglitan, kas-a ang Diyos miingon: “Ako nasinati kaniya aron iyang sugoon ang iyang mga anak ug ang iyang panimalay sunod kaniya aron ilang subayon ang dalan ni Jehova sa pagbuhat sa pagkamatarong ug sa paghukom.” (Genesis 18:19) Si Abraham higala sa Diyos ug siya, ingong indibiduwal, nagsimba sa Maglalalang. Apan siya nagsimba usab uban sa iyang panimalay. Ang ubang patriarka nga mga higala sa Diyos nagsimba sab ingong grupo, sagad kauban sa mga sakop sa ilang pamilya ug sa mga sulugoon.

Sa ulahi, ang Diyos nagsugo sa karaang mga Israelitas, ug sa mga Kristohanon sa unang siglo, sa pagtigom alang sa pagsimba. (Levitico 23:2, 4; Hebreohanon 10:24, 25) Kini nga mga okasyon sa organisadong pagsimba dunay pag-awit, pagbasa sa Kasulatan, ug pag-ampo ingong grupo. (Nehemias 8:1-8; Colosas 3:16) Ang Bibliya nag-ingon usab nga kinahanglang dunay kuwalipikadong mga lalaki nga manguna sa kongregasyon diha sa pagsimba.—1 Timoteo 3:1-10.

Mga Kaayohan sa Pagsimba Ingong Kongregasyon

Base niini nga mga panig-ingnan sa Bibliya, husto ang pag-ingon nga buot usab sa Diyos karon nga ang iyang mga higala magsimba kaniya sa organisadong paagi. Ug dunay mga kaayohan sa pagsimba sa Diyos ingong sakop sa kongregasyon.

Pananglitan, ang tinuod nga magsisimba gipakasama sa Bibliya sa usa ka tawo nga naglakaw sa hiktin nga dalan; ug sa laing higayon, sa usa ka runner sa lumba sa dagan. (Mateo 7:14; 1 Corinto 9:24-27) Dihang magdagan sa dugay ug lisod nga lumba diha sa sakaon ug dulhogon nga dalan, ang runner tingali kapoyon ug sa ulahi moundang pagdagan. Apan mahimo sa runner ang labaw sa iyang maarangan kon dunay modasig niya. Sa susama, ang tawo nga gustong mosimba sa Diyos sa hustong paagi makapatunhay sa iyang relasyon sa Diyos bisan pa sa mga kalisdanan kon makadawat siyag pagdasig gikan sa ubang magsisimba.

Mao kanay gipasabot sa Bibliya diha sa Hebreohanon 10:24, 25, nga nag-ingon: “Magmahunahunaon kita sa usag usa aron sa pagdasig ngadto sa paghigugma ug sa maayong mga buhat, nga dili talikdan ang atong mga panagkatigom.” Gani, ang Kasulatan nag-ingon  nga ang matuod nga mga magsisimba magsimba ingong mga igsoon sa pagtuo, nga nahiusa samag usa ka lawas.

Dili na ba kinahanglan nga makig-anib kag bisan unsang relihiyon?

Gihubit sa Bibliya kana nga lawas, o kongregasyon, nga nahiusa pinaagi sa bugkos nga gugma ug pakigdait. Pananglitan, ang Efeso 4:2, 3 nagtambag sa matuod nga mga magsisimba sa paglihok “uban ang bug-os nga pagpaubos sa hunahuna ug kalumo, uban ang hataas-nga-pailob, nga mag-inantosay sa usag usa diha sa gugma, sa matinuoron manlimbasog nga mosunod sa pagkausa sa espiritu sa nagahiusang bugkos sa pakigdait.” Unsaon nimo pagpadapat kining tambaga kon nag-inusara ka lang sa pagsimba?

Buot sa Diyos nga imbes mag-iya-iya sa pagsimba, ang matuod nga mga magsisimba makig-usa sa pagsimba uban sa mga isigkamagtutuo. Ang Bibliya nagtambag sa mga magsisimba nga dili magsinupakay, maglikay sa panagbahinbahin, ug “bug-os nga magkahiusa sa samang kaisipan ug sa samang panghunahuna.” (1 Corinto 1:10) Kining mga pulonga dili unta isulti sa Diyos kon buot pa niya nga ang tawo mag-iyahay pagsimba.

Tin-awng gipakita sa Bibliya nga ang organisadong pagsimba mao ang paagi sa pagsimba nga dalawaton sa Diyos. Ug ang organisadong relihiyon nga gihisgotan sa Bibliya, nga maoy gipasiugda sa Diyos, makatabang kanimo aron matagan-an ang imong espirituwal nga mga panginahanglan.—Mateo 5:3.

Tinuod, daghang organisadong relihiyon karon sad-an sa pagkasalingkapaw ug sa dili-maisip nga mga kapintasan. Apan dili pod buot ipasabot nga dili ka na kinahanglang makig-anib ug bisan unsang relihiyon. Duna gayoy relihiyon nga organisado sa pagpakitag gugma ngadto sa tanang tawo—usa ka relihiyon nga organisado sa pag-edukar sa uban bahin sa mga prinsipyo sa Diyos. Kini nga relihiyon makatabang nimo sa pag-ugmad sa matuod nga pagtuo. Ang Bibliya naghatag ug importanteng mga ilhanan nga makatabang nimo sa pag-ila sa matang sa organisadong pagsimba nga dalawaton sa Diyos.

 

Pagkat-og Dugang

PAGMATA!

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Relihiyon?

Gipadayag sa Bibliya kon nganong daghan kaayo ang relihiyon.

MAAYONG BALITA GIKAN SA DIYOS!

Unsaon Nimo Pag-ila sa Matuod nga Pagsimba?

Usa ra ba ang matuod nga relihiyon? Sayra ang lima ka ilhanan sa matuod nga pagsimba.