Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Septiyembre 2012

Kataposan sa Kalibotan—Tingali Lahi Kay sa Imong Gihunahuna

Kataposan sa Kalibotan—Tingali Lahi Kay sa Imong Gihunahuna

GAWAS nga kuyaw kaayo ang giingon sa nag-unang artikulo nga maoy mahitabo sa kalibotan, kini dunay tulo ka butang nga managsama. Una, kini pamanabana lang sa tawo, ug ang tawo wala gayoy gahom sa pagtag-an kon unsay mahitabo sa umaabot. Ikaduha, kon maluwas man ugaling ang tawo, kini sulagma lang. Ikatulo, ang mangaluwas sa kataposan sa kalibotan maglisod gayod sa pagpabiling buhi.

Sa kasukwahi, mas makataronganon ang giingon sa Bibliya bahin sa umaabot. Sumala sa Bibliya, duna gayoy dakong kausaban nga mahitabo. Apan ang tanan nga nagtuman sa kabubut-on sa Diyos seguradong maluwas. Dugang pa, ang Bibliya wala magtagna nga ang kalibotan maabo o mayelo. Kini himoong paraiso.

Apan daghang tawo dili motuo niining mga tagnaa. Para nila, hinanduraw lang ang giingon sa Bibliya bahin sa dakong kasakitan, Armagedon, usa ka libo ka tuig nga pagmando, ug Paraiso. Kini kanunayng hisgotan, debatehan, ug hatagag interpretasyon sa mga teologo. Ang ilang mga teoriya nagkasumpaki. Bahin sa panahon sa kataposan, ang awtor nga si Bruce A. Robinson miingon: “Tingali kining ulohana ang kinadaghanag dili masabtang mga sinulat kay sa bisan unsang doktrina sa Kakristiyanohan.” Ang resulta? Kalibog.

Apan ang Bibliya sayon sabton. Kini maoy mensahe sa Diyos, ug dili niya gusto nga maglibog kita bahin sa mahitabo sa umaabot. Tagda ang pipila ka pangutana nga kanunayng isukna, nga gisundan ug tubag sa Bibliya. Kon buot kang makakat-on ug dugang, paghangyo ug librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga giimprenta sa mga Saksi ni Jehova.

 Laglagon ba ang Yuta ug ang tanang tawo?

“Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.”—Salmo 37:29.

Mangamatay ba ang mga tawo?

“Ang mga matul-id mao ang magapuyo sa yuta, ug ang walay-ikasaway mao ang magpabilin diha niana. Kon mahitungod sa mga daotan, sila pagaputlon gikan sa yuta; ug kon bahin sa mga maluibon, sila pagalukahon gikan niini.”—Proverbio 2:21, 22.

May mga tawo bang dili diyosnon nga gilaglag sa Diyos kaniadto?

Ang Diyos “wala magpugong sa pagsilot sa usa ka karaang kalibotan, apan nagluwas kang Noe, nga usa ka magwawali sa pagkamatarong, uban sa pito pa sa dihang siya nagpadala ug lunop sa usa ka kalibotan sa dili-diyosnong katawhan; ug pinaagi sa paghimong abo sa mga siyudad sa Sodoma ug sa Gomora siya naghukom kanila, nga naghatag ug sumbanan alang sa mga tawong dili-diyosnon labot sa mga butang nga moabot.”—2 Pedro 2:5, 6.

Mahibaloan ba nato kon kanus-a ang paghukom sa Diyos?

“Mahitungod nianang adlawa ug taknaa walay nahibalo, ni ang mga manulonda sa mga langit ni ang Anak, kondili ang Amahan lamang. Kay maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab unya ang presensiya sa Anak sa tawo. Kay ingon nga sila niadtong mga adlawa sa wala pa ang baha, ang mga lalaki nangaon ug nanginom, nagminyo ug ang mga babaye gihatag sa kaminyoon, hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka; ug wala sila magtagad hangtod nga miabot ang baha ug gibanlas silang tanan, mao man usab unya ang presensiya sa Anak sa tawo.”—Mateo 24:36-39.

Duna bay ilhanan nga duol na ang kataposan?

“Sa kataposang mga adlaw moabot ang makuyaw nga mga panahong lisod sagubangon. Kay ang mga tawo unya magmahigugmaon sa ilang kaugalingon, magmahigugmaon sa salapi, mapagawalon, mapahitas-on, mapasipalahon, dili-masinugtanon sa mga ginikanan, dili-mapasalamaton, dili-maunongon, walay kinaiyanhong pagbati, dili-ikasabot, mga tigbutangbutang, walay pagpugong-sa-kaugalingon, mabangis, walay gugma sa pagkamaayo, mga mabudhion, gahig ulo, nangburot sa garbo, mga mahigugmaon sa kalipayan inay nga mga mahigugmaon sa Diyos, nga nagbaton sa dagway sa diyosnong pagkamahinalaron apan nagpanghimakak sa gahom niini.”—2 Timoteo 3:1-5.

Unsay palaaboton sa tawo dinhi sa Yuta?

“Pagapahiran [sa Diyos] ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.”—Pinadayag 21:4.

[Blurb sa panid 9]

Pagapahiran sa Diyos “ang tanang luha gikan sa ilang mga mata”

Bisag wala isulti sa Bibliya ang tanan bahin sa umaabot, kita gipasaligan niini nga dunay paglaom ang tawo. Ang umaabot nindot kaayo nga dili arang matugkad sa atong hunahuna. Makasalig ka nga kon unsay gisaad ni Jehova nga Diyos, iya gyod kanang tumanon.

 

Pagkat-og Dugang

MAAYONG BALITA GIKAN SA DIYOS!

Unsa ang Katuyoan sa Diyos Alang sa Yuta?

Gisaysay sa Bibliya kon nganong gilalang sa Diyos ang yuta, kon kanus-a matapos ang pag-antos ug kon unsay mahitabo sa umaabot alang sa yuta ug niadtong magpuyo niana.