Isulat diha sa blangko ang kulang nga pulong:

․․․․․ maayo nga mapopular.

  1. A. Kanunayng
  2. B. Usahay
  3. C. Dili

ANG hustong tubag mao ang “B.” Ngano? Tungod kay ang pagkapopular nagpasabot nga daghang tawo nakaangay nimo—ug usahay dili kini daotan! Ang Bibliya nagtagna nga ang mga Kristohanon mahimong “kahayag sa kanasoran” ug ang mga tawo madani kanila. (Isaias 42:6; Buhat 13:47) Busa niini nga diwa, ang mga Kristohanon popular.

Nahibalo ka ba?

Si Jesus popular. Bisan sa bata pa, iyang naangkon ang “pabor sa Diyos ug sa mga tawo.” (Lucas 2:52) Ug ang Bibliya nag-ingon nga sa nahingkod na si Jesus, “misunod kaniya ang dakong mga panon sa katawhan gikan sa Galilea ug Decapolis ug Jerusalem ug Judea ug gikan sa tabok sa Jordan.”—Mateo 4:25.

Nganong dili kana sayop?

Tungod kay si Jesus wala mangagpas nga mapopular o dayegon sa uban. Gihimo lang niya kon unsa ang husto ug tungod niana daghan ang nakaangay kaniya. (Juan 8:29, 30) Pero nahibalo sab si Jesus nga temporaryo lang ang pag-uyon sa mga tawo kay dali rang mausab ang ilang hunahuna. Siya nahibalo nga moabot ang panahon nga patyon ra siya niining mga tawhana!—Lucas 9:22.

Hinumdomi:

Ang pagkapopular samag bahandi. Dili kanunayng sayop ang pagbaton niini. Ang problema maoy kon unsa ang gihimo sa mga tawo aron mabatonan kini ug dili mawala.

Pasidaan!

Himoon sa daghang batan-on ang tanan aron lang mapopular. Ang pipila maoy tigpahimuot ug tawo, nga magsunodsunod sa gusto sa kadaghanan. Ang uban usab mga bagis nga mamugos aron dayegon sila. *

Sa mosunod nga mga panid, atong hisgotan kining duha ka peligrosong dalan ngadto sa pagkapopular, dayon ang mas maayong dalan.

^ par. 12 Ang Bibliya naghisgot ug mga bagis nga ginganlag “mga Nepilim,” kinsa gitawag usab ug “mga tawong bantogan.” Kabantog ray ilang giapas.—Genesis 6:4.