Sa ubos, butangig ✔ ang kalihokan sa parti nga ganahan kaayo ka.

  • kaon
  • sayaw
  • dula
  • pakighigala
  • pakig-estorya sa daang mga higala
  • uban pa ․․․․․

SAGAD ang mga batan-on gusto kaayog parti-parti, ug walay daotan niana. Ang Bibliya wala maghisgot nga dili maayo ang parti.

Nahibalo ka ba?

  • Ang mga anak ni Job naghikay ug parti sa pamilya.—Job 1:4.
  • Si Jesus mitambong ug dakong kombira sa kasal.—Juan 2:1-11.
  • Ang mga Kristohanon sa unang siglo nagparti diha sa mga balay.—Buhat 2:46, 47.

Makalingaw gyod nga makauban ang mga higala diha sa mga parti. Pero ikasubo, may mga parti nga dili maayo.

TINUOD NGA HITABO “Gidapit ko sa usa ka parti nga bisan kinsa makaadto, ug gihimo kini sa balay sa usa ka batan-ong lalaki kansang mga ginikanan wala diha. Midesisyon ko nga dili moadto, ug wala ko magmahay! Pagkasunod adlaw, nakadungog ko nga daghan ang nag-inom ug ang uban nangahubog. Tulo ka batan-ong lalaki nakuyapan sa kahubog. Ug dihay nag-away, ug miabot ang mga polis ug gipahunong ang parti.”—Janelle.

LEKSIYON Ayaw gyod pamasin! Kon ikaw man ang naghikay sa parti o usa ka dinapit, paneguroa nga nahibalo ka sa tubag sa mga pangutana sa sunod nga mga panid. Nianang paagiha nindot kag panumdoman sa maong parti—ug dili magmahay—dihang mahuman na kini.

 MALAMPOSONG MGA PARTI

“Sa dihang nagparti ang akong amiga, nahibalo ang iyang Mama kon diin ang matag usa. Bisag moadto lang ko sa kotse sa pagkuhag dyaket, nangutana siya kon asa ko moadto. Sobra ra ba siya ka mapanagan-on? Tingali. Apan wala ko mahiubos kay nahibalo ko nga nagtan-aw lang siya sa akong kaayohan.”—Kim.

“Nakaadto na kog daghang maayong parti, ug ang rason kon nganong malamposon kini kay dili lang mga batan-on ang atua didto. Dugang pa, ang naghikay sa parti dunay naplanong makalingawng mga kalihokan, mao nga walay naglakawlakaw ug naghimo sa iyang gusto.”—Andrea.