Laktaw ngadto sa video

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 Mga Batan-on Nangutana

Unsaon Nako Pagpilig Maayong Kalingawan?

Unsaon Nako Pagpilig Maayong Kalingawan?

Kon Kristohanon ka, mamili kag maayong kalingawan. Dili ka basta motuo sa isulti sa uban kon unsay angay nimong tan-awon, basahon, o pamatian. Ngano? Kay ang kadaghanang kalingawan karon halos bahin sa sekso, kapintasan, ug espiritismo—mga butang nga kinahanglang likayan. Bisan pa niana, dunay maayong mga kalingawan. Atong hisgotan kon sa unsang paagi makapili kag maayong kalingawan. *

PELIKULA

Butangig ✔ ang klase sa pelikula nga imong gusto.

 • Comedy
 • Drama
 • Action/Adventure
 • Science fiction
 • Uban pa

Nahibalo ka ba . . . ? Ang India sagad makahimog kapin sa usa ka libong pelikula sa usa ka tuig—mas daghan kay sa bisan unsang nasod.

Kon unsay likayan. Daghang sine nagpasiugda ug mga sukdanan nga supak sa Bibliya. Ang uban dunay esena nga bastos ug mapintas, samtang ang uban maoy bahin sa espiritismo. Sa pagkatinuod, ang Bibliya nag-ingon: “Isalikway gayod kining tanan gikan kaninyo, kapungot, kasuko, pagkadaotan, mapasipalahong sinultihan, ug malaw-ayng pulong.” (Colosas 3:8) Dugang pa, dulumtanan sa Diyos ang bisan unsang buhat nga nalangkit sa espiritismo.—Deuteronomio 18:10-13.

Kon unsay himoon aron makapilig maayo. “Kon ang trailer sa pelikula kuwestiyonable, dili ko motan-aw niana.”—Jerrine. *

“Kon dunay moingon nga nindot ang usa ka pelikula, dili ko motuo gawas kon parehas kamig mga prinsipyo.”—Caitlyn.

“Kon motan-aw kog sine ug ngil-aran ko sa salida, mogawas ko.”—Marina.

“Aron mahibalo kon bahin sa unsa ang usa ka pelikula, akong tan-awon sa Internet ang mga komento kon kini ba nagpasundayag ug kalaw-ayan, kapintasan, ug kon kini ba dunay pamalikas.”—Natasha.

Sugyot: Pangitag pelikula nga posibleng walay kuwestiyonableng mga esena. “Ganahan kaayo kog pelikula bahin sa karaang mga panahon—mga pelikula nga gibase sa classic literature,” matod sa batan-ong si Masami.

Pangutan-a ang imong kaugalingon,

Ang mga pelikula ba nga ginatan-aw ko nakapasayon—o nakapalisod—kanako sa pagtuman sa sugo sa Diyos bahin sa sekso, kapintasan, ug espiritismo?’

 LIBRO

Butangig ✔ ang klase sa basahon nga imong gusto.

 • Fiction
 • Nonfiction
 • Classic literature
 • Uban pa

Nahibalo ka ba . . . ? Sa Amerika lang daan, kapin sa usa ka libong libro ang ginaimprenta matag semana.

Ang negosyo sa kalingawan dili gyod maalkansi—pero makaganansiya hinuon—kon dili ka mamati sa imong nabansay sa Bibliya nga konsensiya ug motan-aw, mobasa, o maminaw ka sa kon unsay popular.

Kon unsay likayan. Sama sa mga pelikula, daghang libro nagpasiugdag mga sukdanan nga sukwahi sa Bibliya. Pananglitan, ang uban bastos o bahin sa espiritismo. Apan ang Bibliya nag-ingon: “Ang pakighilawas ug ang tanang matang sa kahugawan o kadalo dili gayod angay hisgotan sa inyong taliwala.” (Efeso 5:3) Kini nag-ingon usab nga ang mga buhat nga nalangkit sa espiritismo “daotan sa mga mata ni Jehova.”—2 Hari 17:17.

Kon unsay himoon aron makapilig maayo. “Kon gusto kong mopalit ug libro, basahon nako ang gisulat sa likod nga cover ug akong tan-awon ang mga chapter. Kon duna koy makit-ang kuwestiyonable, dili ko mopalit ana.”—Marie.

“Sa nagdako ko ug makamao nang mohimog desisyon, nakita nako nga hinungdanong mamati ko sa akong konsensiya. Sa dihang makita nako nga ang akong gibasa nga libro kuwestiyonable, dili ko mopadayon sa pagbasa niana.”—Corinne.

Sugyot: Sulayi ang ubang klase sa basahon. “Mas malingaw ko sa classic literature kay sa modern fiction,” miingon ang 17 anyos nga si Lara. “Ang pagkasulat, ang mga karakter, ug ang estorya niini nindot kaayo!”

Pangutan-a ang imong kaugalingon,

‘Ang mga libro ba nga akong ginabasa naundan ug mga buhat nga dulumtanan sa Diyos?’

 MUSIKA

Butangig ✔ ang klase sa musika nga imong gusto.

 • Rock
 • Classical
 • Jazz
 • R&B
 • Hip-hop
 • Uban pa

Nahibalo ka ba . . . ? Ang upat ka dagkong kompaniya sa musika makagamag mga 30,000 ka album sa usa ka tuig.

Kon unsay likayan. Sama sa mga sine ug libro, daghang musika karon dili maayo. Ang hilas nga mga liriko ug music video makapalisod sa pagpugong sa imong seksuwal nga gana. (1 Corinto 6:18) “Daghang musika karon nagduso ug panggawi nga supak sa mga sukdanan sa Bibliya,” miingon ang 21 anyos nga si Leigh, “ug ang tempo makaaghat sa tawo sa pagsayaw ug hilas.”

Kon unsay himoon aron makapilig maayo. “Akong pangutan-on ang akong kaugalingon, ‘Ikaulaw ba nako ang akong musika kon akong ipakita kini ngadto sa hamtong nga mga Kristohanon?’ Makatabang kana kanako kon unsang musika ang akong pilion.”—Leanne.

Sugyot. Pamati ug ubang klase sa musika. “Ang akong Papa ganahan ug classical music, mao nga pirme kong makadungog ini sa nagdako ko,” miingon ang tin-edyer nga si Roberto. “Ang pagtuon ug classical music—ug ang pagtuon sa pagtugtog ug piano—nakapainteres kanako sa ubang klase sa musika!”

Pangutan-a ang imong kaugalingon,

‘Ang musika ba nga akong gipaminawan nakapasayon—o nakapalisod—kanako sa pagpugong sa akong seksuwal nga gana?’

DUGANG PA BAHIN NIINI!

Tan-awa ang librong Mga Pangutanang Gisukna sa mga Batan-on—Mga Tubag nga Mosaler, Tomo 2, Kapitulo 31 ug 32, nga giimprenta sa mga Saksi ni Jehova.

^ par. 3 Ang Pagmata! walay girekomendar o gihukman nga partikular nga salida, libro, o awit. Ang katuyoan niini nga artikulo mao ang pagtabang kanimo sa pag-ugmad ug konsensiya nga nabansay sa Bibliya ug sa pagkinabuhi sumala niini.—Salmo 119:104; Roma 12:9.

^ par. 13 Ang ubang ngalan niini nga artikulo giilisan.