Kinahanglang Matapos na ang Pag-antos!

Ang pag-antos ni Khieu nagsugod sa dihang ang iyang amahan gipatay tungod kay gipasagdan niini ang ilang mga baka nga maningaon sa kasikbit nga maisan. Sa ulahi, ang iyang inahan ug duha ka igsoong babaye gipamatay—biktima sa Khmer Rouge sa Cambodia. Dayon, si Khieu nabuthan ug mina. Naghulat siyag 16 ka adlaw sa lasang una matabangi. Ang iyang bitiis kinahanglang putlon. “Dili na ko gustong mabuhi,” si Khieu miingon.

TINGALI namatikdan nimo nga ang pag-antos mahimong masinati ni bisan kinsa. Ang kinaiyanhong katalagman, sakit ug pagkabaldado, mapintas nga krimen, ug uban pang trahedya mahimong makaapektar kang bisan kinsa, bisan diin, ug sa bisan unsang panahon. Ang mga organisasyon nga nagtaganag tabang naningkamot aron malikayan o mahupay ang pag-antos. Apan unsay ilang nalampos?

Tagda ang usa ka pananglitan—ang pagpakigbisog batok sa gutom. Sumala sa mantalaang Toronto Star, daghan ang nawad-ag pinuy-anan ug gigutom tungod sa kinaiyanhong katalagman. Apan, ang maong mantalaan nagtaho nga “ang paningkamot sa mga ahensiya nga masulbad ang gutom nababagan sa nag-uswag nga kapintasan.”

Ang kadagkoan sa politika, katilingban, ug sa medisina naghimo sa ilang maarangan aron mahupayan ang pag-antos, apan makapahigawad ang resulta niana. Ang mga programa sa pagpalambo sa ekonomiya wala makawagtang sa kakabos. Ang mga bakuna, tambal, ug modernong pamaagi sa pag-opera wala makapapha sa tanang sakit. Ang kapolisan ug ubang tigbantay sa kalinaw wala makapugong sa pag-uswag sa krimen.

Nganong daghan kaayo ang nag-antos? Wala bay pagtagad ang Diyos sa pag-antos sa tawo? Milyonmilyon ang nakakaplag ug makapahupayng tubag sa maong mga pangutana diha sa Bibliya, nga ato unyang hisgotan.