“Makapasar gyod ko ani nga interbiyo! Lagmit nakita sa akong umaabot nga boss nga relaks ra ko; sa pagsulod pa lang nako sa opisina gitawag na nako siya sa iyang ngalan. Seguradong dawaton ko niya sa trabaho!”

“Morag lahi ra man ni siya sa batan-on nga nagpadalag maayo kaayong résumé! Di gyod nako ni siya dawaton! Kon ingon na siya niini nga wala pa gani madawat sa trabaho, unsa na lang kaha kon madawat na siya?”

Tan-awa ang larawan, ug basaha ang gisulat sa ibabaw. Unsa ang tulo ka paagi diin ang nangaplayg trabaho wala makapakitag maayong impresyon?

  1. ․․․․․
  2. ․․․․․
  3. ․․․․․

Ang mga tubag anaa sa ubos

1. Ang sinina sa batan-on sobra ka casual alang sa usa ka job interview. 2. Ang iyang sinultihan (pagtawag sa ngalan sa boss) inato ra kaayo. 3. Ang iyang lihok nagpakitag kawalay-pagtahod.

 HANDURAWA nga imong gitilawan ang usa ka pagkaon sa unang higayon. Unsa ka dugay nimong mahibaloan kon ganahan ka ba niana? Tingali sa pagtilaw pa lang makadesisyon ka na kon mokaon ka pa ba pag-usab niana—o kon tiwason pa ba nimo kanag kaon.

Mahitabo ang susama niana sa dihang mahimamat nimo ang usa ka tawo sa unang higayon. Sa pipila lang ka gutlo, may ideya ka na kon kinsa siya. Ug nia pay angayng hunahunaon: Sa mao gihapong mubo nga panahon, ang maong tawo duna na say ideya kon kinsa ka.

Nangita ka bag trabaho? higala? kapikas? Ang imong kalamposan mahimong magdepende sa unang impresyon nga imong gipakita. Atong susihon ang tulo ka natad diin kinahanglan tingali nimong pauswagon ang imong katakos sa pagpakiglabot sa uban aron makabilin kag maayong impresyon.

1. Imong Panagway

Dili tingali makataronganon, apan ibase sa mga tawo ang ilang unang impresyon kanimo sa una nilang makita, ang imong panagway. Kining bahina sa paghimog maayong unang impresyon sagad wala mahatagig pagtagad. Ang usa ka batan-on nga ginganlag Clarissa * miingon, “Kon moadto kag restawran karon, dili ka na makaseguro kon ang mga tawo didto mag-gown ba o magpadyama!”

Siyempre, ang imong isul-ob kinahanglang haom sa okasyon. Pananglitan, dili nimo isul-ob sa pagpangaplayg trabaho ang imong isul-ob sa pagkaligog dagat! Apan komosta na man kon dili ka makaseguro kon unsay angayng isul-ob? Ang sekreto mao ang paglikay nga maghinobra. Kon magduhaduha ka, mas maayong mopilig besti nga konserbatibo.

HINUMDOMI KINI! Ang imong pamesti ug pag-areglar sa kaugalingon, sama sa X-ray, mahimong magpadayag sa imong pagkatawo.

“Kon makakita kog mga tawo diha sa parti nga nagsul-ob ug besti nga naghinobra ang estilo, dili ko ganahang moduol nila. Naghatag silag dili maayong impresyon tungod sa ilang pamesti.”—Diane.

Ang Bibliya nagsugyot ug “mahapsay nga sinina” nga magpakitang ikaw ‘makasaranganon ug maayog panghunahuna.’—1 Timoteo 2:9.

Pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Hapsay ba ang akong gisul-ob, o dili? Ang usa ba ka umaabot nga boss, higala, o kapikas makahinapos nga wala nako mabatoni ang “maayong panghunahuna” tungod sa akong sininaan?’

Sugyot: Pangayog tambag sa usa ka tawo nga imong gitahod tungod kay siya maayong mamesti.

 2. Imong Sinultihan

Ang imong sinultihan magpadayag kon ikaw mapainubsanon o mapahitas-on, kalmado o dali nga masuko. Hinumdomi kana kon gusto nimong makahatag ug maayong unang impresyon sa usa ka kaatbang sa sekso. “Dili ko ganahang makig-estoryag lalaki nga magpunayg hisgot sa iyang kaugalingon,” miingon si Valerie. “Sa laing bahin,” siya midugang, “ang ubang mga lalaki gustong mahibalo dayon sa tanan bahin kanimo. Makalagot kaayo na ug gusto na hinuon kong molikay niya.”

HINUMDOMI KINI! Pinaagi sa imong sinultihan mailhan sa uban ang imong pagkatawo—busa seguroa nga makahatag kanag maayong impresyon!

“Kon duna koy makaila nga batan-ong lalaki, gusto nako nga natural lang ang iyang tinagdan nako. Ang unang panagkita hinungdanon gayod. Kon giplano pag-ayo sa lalaki ang iyang isulti, lagmit nga dili mapadayag ang tinuod niyang pagkatawo.”—Selena.

Ang Bibliya nag-ingon: “Makasulti kag sayop kon daghan kaayo kag isulti—busa magmaalamon ug magmatngon sa imong isulti.”—Proverbio 10:19, Contemporary English Version.

Pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Sa unsang paagi nako mahuptan ang pagkatimbang niining bahina? Ang ako bang sinultihan makapakurat o makapahiubos?’

Sugyot: Panid-i kadtong maayog katakos sa pagpakig-estorya. Unsay iyang mga pamaagi? Masundog ba nimo kana?

3. Imong Linihokan

Dunay panultihon nga “actions speak louder than words.” Pananglitan, kon maayo kag pamatasan, ang imong lihok magpakita nga may pagtahod ka sa uban. Mao nay laing sugyot nga angayng hinumdoman sa dihang andam ka nang mangitag kapikas. “Ang ginagmayng mga buhat, sama sa pag-abli sa pultahan, maoy pagpakitag pagtahod,” miingon ang usa ka babaye nga si Carrie. “Kana maoy komon kaayo nga pagpakitag maayong pamatasan.”

HINUMDOMI KINI! Ang imong lihok samag billboard nga mag-anunsiyo sa imong pangsulod nga mga hiyas. (Proverbio 20:11) Unsay “gianunsiyo” sa imong lihok bahin kanimo?

“Para nako hinungdanon ang pagkahimong maayong tigpaminaw. Dugang pa, maayong pamatasan ang dili pagsagbat sa dihang nagsulti ang imong kaestorya, gawas lang kon gikinahanglan.”—Natalia.

Ang Bibliya nag-ingon: “Tratara ang uban sa paagi nga gusto nimong trataron ka nila.”—Lucas 6:31, CEV.

Pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Maayo ba kog batasan? Nagpakita ba kog tinuod nga interes sa uban? Kasaligan ba ko? Moabot ba ko nga untop sa panahon?’

Sugyot: Planoha nga moabot ug sayo sa imong mga appointment—labing menos diyes minutos una pa niana—aron makaabot gihapon ka nga untop sa panahon engkasog dunay wala-damhang panghitabo. Ayaw ihatag ang impresyon nga langaylangayan ka!

Pasidaan: Ang paghatag ug maayong impresyon wala magpasabot nga itago nimo ang imong tinuod nga pagkatawo, nga susama ra sa pagpanglimbong. (Salmo 26:4) Hinunoa, angay nimong tinoon kon unsang mga hiyas ang gusto nimo nga mailhan ka. Dayon, maningkamot sa pag-ugmad niana ug ipadayag kana sa imong mga lihok. (Colosas 3:9, 10) Samtang buhaton nimo kana, hinumdomi nga ikaw ang responsable sa imong reputasyon. Pinaagi sa paghatag ug nahiangayng pagtagad sa imong panagway, sinultihan, ug lihok, makahimo kag maayong unang impresyon nga dili gayod makalimtan!

^ par. 15 Ang pipila ka ngalan giusab.