Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Mayo 2011

Basahon nga Imong Masaligan—Bahin 7

Basahon nga Imong Masaligan—Bahin 7

 Basahon nga Imong Masaligan—Bahin 7

Ang Ikapitong Gahom sa Kalibotan

Kini ang kataposan sa serye sa pito ka artikulo sa “Pagmata!” nga naghisgot sa pito ka gahom sa kalibotan diha sa kasaysayan sa Bibliya. Kini magpamatuod nga ang Bibliya kasaligan ug inspirado sa Diyos ug ang mensahe niini maghatag ug paglaom nga ang pag-antos nga gipahinabo sa madaogdaogong pagmando sa tawo matapos ra.

KITA nagkinabuhi sa usa ka talagsaon ug hinungdanon kaayong yugto—ang pagtungha sa ikapitong gahom sa kalibotan diha sa kasaysayan sa Bibliya. Dugang pa, kini lamang ang gahom nga gihisgotan sa Bibliya ingong tagna, kay ang nangaging unom ka gahom nahimo nang bahin sa kasaysayan sa Bibliya. Maylabot sa pito ka gahom, o ‘mga hari,’ ang Bibliya nagtagna: “Adunay pito ka hari: ang lima nangapukan na, ang usa mao siya karon, apan ang lain wala pa moabot, apan sa mahiabot na siya magpabilin siya sulod sa mubo nga panahon.” *Pinadayag 17:10.

Sa dihang gisulat ang maong mga pulong kapig 1,900 ka tuig kanhi, ang lima sa pito ka “hari,” o politikanhong mga imperyo, “nangapukan na.” Kini mao ang Ehipto, Asirya, Babilonya, Medo-Persia, ug Gresya. Ang pamulong nga “ang usa mao siya karon” nagtumong sa Roma. Apan ang Roma dili molungtad hangtod sa hangtod. Adunay moabot nga usa pa ka imperyo, apan ang tagna nag-ingon: “[Kini] wala pa moabot.” Sumala sa gitagna sa Bibliya, ang ikapitong “hari” miabot gayod! Unsa man kini nga imperyo? Magmando ba kini hangtod sa hangtod? Kon dili, sa unsang paagi kini matapos? Ang Bibliya tin-awng nagpahibalo kanato.

Kasaligang Tagna

Ang ikapitong gahom nagsugod sa dihang ang Inglaterra nahimong gamhanan sa amihanan-kasadpang bahin sa Romanhong Imperyo. Pagka-1760, kining isla nga nasod nahimong gamhanan nga Imperyo sa Britanya. Ang Britanya nag-anam kadato ug kagamhanan, ug sa ika-19ng siglo, kini mao ang labing adunahan ug labing gamhanan nga nasod sa tibuok yuta. “Ang Imperyo sa Britanya,” matod pa sa usa ka reperensiya, “mao ang labing gamhanan nga nakita sukad sa kalibotan.” Sakop niini ang “372 ka milyong molupyo ug ang kapig 2.8 ka bilyong ektarya nga teritoryo.”

Apan, sa unang gubat sa kalibotan (1914-1918), ang Britanya natukmod sa pagbatog linaing relasyon sa United States, nga kanhing sakop niini. Unsay resulta niana? Ang Imperyo sa Britanya nahimong Anglo-Amerikanong alyansa, nga sa daghang bahin maoy duha ka nagsultig-Iningles nga gahom sa kalibotan nga naglungtad hangtod karon.—Tan-awa ang kahong  “Talagsaong Panag-alyansa.”

Ang tagna sa Pinadayag 17:10 nagsuportar sa laing tagna nga makita sa basahon ni Daniel.  Si Daniel misulat bahin sa “usa ka dako kaayong larawan” nga nakita sa Babilonyanhong hari nga si Nabucodonosor diha sa panan-awon nga gikan sa Diyos. (Daniel 2:28, 31-43) Gipadayag ni Daniel sa hari nga ang mga parte sa lawas sa maong larawan naghawas sa sunodsunod nga politikanhong mga imperyo nga nagsugod sa Babilonya, ang gahom sa kalibotan niadtong panahona. (Ang Ehipto ug Asirya nangapukan na.) Gipamatud-an karon sa kasaysayan ang mosunod:

Ang ulo nga bulawan naghawas sa Imperyo sa Babilonya.

Ang dughan ug mga bukton nga plata naglarawan sa Medo-Persia.

Ang tiyan ug mga paa nga tumbaga nagtumong sa karaang Gresya.

Ang mga bitiis nga puthaw naghulagway sa Romanhong Imperyo.

Ang mga tiil, nga puthaw sagol yutang-kulonon, nagsimbolo sa pagkabahinbahin sa politika ug katilingban panahon sa pagmando sa Anglo-Amerika.

Sumala sa Pinadayag 17:10, ang ikapitong gahom sa kalibotan ‘magpabilin sulod sa mubo nga panahon.’ Unsa kadugay? Sa unsang paagi kana mahanaw? Ug unsay mahitabo human niana? Si Daniel naghatag ug dakong kalamdagan bahin sa maong mga pangutana.

Paglaom nga Imong Masaligan

Human hubita ang nahisgotan nga larawan, si Daniel misulat: “Ang usa ka bato gisapsap [gikan sa usa ka bukid] dili pinaagi sa mga kamot, ug kini mihapak sa larawan diha sa mga tiil niini nga puthaw ug sa inumol nga yutang-kulonon ug midugmok niini.” (Daniel 2:34) Unsay gihulagwayan niining makapahinganghang talan-awon?

Si Daniel mipadayon: ‘Sa mga adlaw nianang [kataposang] mga hari ang Diyos sa langit magatukod ug usa ka gingharian nga dili gayod malumpag. Ug ang maong gingharian dili igapasa ngadto sa lain nga katawhan. Kini magadugmok ug magatapos niining tanang [yutan-ong] gingharian, ug kini mobarog hangtod sa panahong walay tino.’ * (Daniel 2:44, 45) Matikdi kining hinungdanong mga punto:

1. Ang madaogong Gingharian, nga gihawasan sa usa ka dakong bato, ‘tukoron’ mismo sa Diyos, dili pinaagi sa “mga kamot” sa tawo. Busa, haom kining tawgon nga Gingharian sa Diyos.

2. Ang Gingharian sa Diyos “magadugmok” sa tanang tawhanong pagmando, lakip na sa ikapitong gahom sa kalibotan. Ngano? Kining tanan dili magpasakop sa Diyos ug makig-away kaniya sa kataposang dakong gubat diha sa mahulagwayong dapit nga gitawag ug Armagedon. Tin-awng gipakita sa Bibliya nga kini nga gubat  maglangkit “sa mga hari sa tibuok gipuy-ang yuta.”—Pinadayag 16:13, 14, 16.

3. Dili sama sa lumalabay nga tawhanong mga kagamhanan, lakip na ang pito ka gahom sa kalibotan, ang Gingharian sa Diyos “dili gayod malumpag.” Dugang pa, kini magmando sa tibuok yuta.—Daniel 2:35, 44.

Ang kataposang paglaglag sa mga kaaway sa Diyos mao unyay makapahinganghang katumanan sa tagna sa Genesis 3:15, nga gihisgotan sa unang artikulo niini nga serye. Ang Binhi sa babaye, si Jesu-Kristo, magdugmok sa simbolikong bitin, si Satanas, ug sa iyang binhi. (Galacia 3:16) Ang binhi ni Satanas naglakip sa tanang tawo nga misagop sa iyang daotang mga paagi ug niadtong nagpasiugda sa pagmando sa tawo, nga supak sa pagmando sa Diyos ug ni Kristo.—Salmo 2:7-12.

Karon, motungha ang hinungdanon kaayong pangutana: Kanus-a mahitabo kanang kataposang kalaglagan? Oo, kanus-a nga ang “bato”—ang Gingharian sa Diyos—magwagtang sa tanang pagmando sa tawo? Ang Bibliya nagtubag sa maong pangutana pinaagig “ilhanan” nga magpaila sa kataposang mga adlaw.—Mateo 24:3.

Ilha “ang Ilhanan”!

Ang ilhanan sa kataposan naglakip sa gubat sa lainlaing dapit, “dagkong mga linog,” “mga kamatay,” ug grabeng “kanihit sa pagkaon.” (Lucas 21:10, 11; Mateo 24:7, 8; Marcos 13:8) Magtimaan usab sa “kataposang mga adlaw” ang grabeng pagkahugno sa moral ug espirituwal nga kahimtang sa mga tawo. (2 Timoteo 3:1-5) Nahitabo na ba “kining tanan”? (Mateo 24:8) Oo—sa gilapdon nga daghang tawo ang nahadlok sa umaabot. Ang mantalaang The Globe and Mail nag-ingon: “Ang pipila sa labing tinamod nga mga batid sa siyensiya ug sa katilingban naghimog makahahadlok nga mga panagna bahin sa kalaglagan sa tanang katawhan.”

Apan sa usa ka bahin, sayop ang maong mga panagna kay dili tanan ang malaglag. Sa pagkatinuod, ang pagpangilabot sa Gingharian sa Diyos maggarantiya niana! Sa dihang gihatag ni Kristo ang ilhanan sa kataposan, siya miingon: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran; ug unya moabot ang kataposan.” (Mateo 24:14) Sa unsang paagi kana natuman?

Diha sa kapig 230 ka kayutaan, ang mga Saksi ni Jehova nagmantala sa Gingharian sa Diyos. Gani, ang ulohan sa ilang pangunang magasin maoy Ang Bantayanang Torre Nagapahayag sa Gingharian ni Jehova—ang Jehova mao ang ngalan sa Diyos. (Salmo 83:18) Ang programa sa mga Saksi sa pagtudlog Bibliya nakatabang sa daghang indibiduwal ug mga pamilya sa pagbiya sa makadaot nga paagi sa pagkinabuhi ug sa pagsagop sa hinlo ug malinawong panggawi nga nahiuyon sa mga sukdanan sa Diyos. (1 Corinto 6:9-11) Ingong resulta, milyonmilyon sa tibuok kalibotan ang masaligon nga panalipdan sila sa Diyos sa dihang ang iyang Gingharian mangilabot na sa kalihokan sa tawo.

Sa pagkatinuod, ilang makita mismo ang katumanan sa modelong pag-ampo ni Kristo, nga tawgon usahay ug Pag-ampo sa Ginoo, nga sa bahin nag-ingon: “Moabot ang imong gingharian.  Matuman ang imong pagbuot sa yuta, maingon sa langit.” (Mateo 6:10, King James Version) Naghunahuna ka ba kon sama unya sa unsa ang kinabuhi sa yuta sa dihang ang tanang tawo nahigugma ug nagsugot na sa Diyos? Ang mosunod nga mga teksto makatabang nimo sa pagsabot kon nganong haom ang ekspresyong “maayong balita.”

Sa Dihang Matuman na ang Pagbuot sa Diyos Dinhi sa Yuta . . .

Adunay tinuod nga kalinaw, dili kay wala lay gubat. “Gipahunong [ni Jehova] ang mga gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta. Gibali niya ang busogan ug giputolputol ang bangkaw; ang mga karomata iyang gisunog sa kalayo.” (Salmo 46:8, 9) “Ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta, ug sila makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.”—Salmo 37:11.

Ang tanan adunay abundang pagkaon. “Aduna unyay dagayang lugas sa ibabaw sa yuta; sa tumoy sa kabukiran adunay pagsugwak.”—Salmo 72:16.

Ang tanan adunay hingpit nga panglawas. “Walay pumoluyo nga moingon: ‘Ako masakiton.’”—Isaias 33:24.

Ang tanan adunay komportableng puy-anan. “Sila gayod magtukod ug mga balay ug magpuyo niini; ug sila gayod magtanom ug kaparasan ug magkaon sa ilang mga bunga. Dili sila magtukod ug lain ang magpuyo; dili sila magtanom ug lain ang magkaon.”—Isaias 65:21, 22.

Ang tanang pag-antos matapos. “Ang tolda sa Diyos anaa uban sa mga tawo, . . . ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.”—Pinadayag 21:3, 4.

Gusto ba nimong matagamtam ang maong mga saad? Kon mao, ang mga Saksi ni Jehova nagdasig kanimo sa pagsusig dugang sa Bibliya. Sa pagbuhat niana imong makita ang mas daghan pang ebidensiya nga ang madaogdaogong pagmando sa tawo hapit nang matapos. Makita usab nimo nga ang Bibliya takos sa imong bug-os nga pagsalig, nga kini inspirado gayod sa Diyos.—2 Timoteo 3:16. *

[Mga Potnot]

^ par. 4 Ang mga imperyo nga gihisgotan sa Bibliya sagad gimandoan sa usa ka hari, busa ang mga imperyo subsob tawgong “mga hari,” ‘mga gingharian,’ o nianang duha.—Daniel 8:20-22.

^ par. 18 Alang sa dugang impormasyon bahin sa Gingharian sa Diyos, tan-awa ang kapitulo 8 ug 9 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

^ par. 35 Aron makakat-on kag dugang sa Bibliya, mahimo kang mokontak sa mga Saksi ni Jehova sa inyong lugar, mosulat sa nahiangayng adres nga makita sa panid 5, o motan-aw sa among Web site nga www.watchtower.org.

[Kahon/Hulagway sa panid 17]

 TALAGSAONG PANAG-ALYANSA

Sa usa ka duyog nga press conference uban sa primer ministro sa United Kingdom nga si David Cameron, si Presidente Barack Obama sa United States mipahayag niadtong Hulyo 2010: “Kini hinungdanon kaayo. Ang United States ug United Kingdom adunay linain gayod nga panag-alyansa. Kami dunay usa lang ka tradisyon. Among gisunod ang susamang mga prinsipyo. . . . Labaw sa tanan, ang among panag-alyansa mitunhay tungod kay gipauswag niini ang among intereses. . . . Sa dihang ang United States ug United Kingdom magkahiusa, ang among katawhan—ug ang mga tawo sa tibuok kalibotan—mas luwas ug mas mauswagon. Busa, ang kinasuoran ug kinalig-onang alyansa sa United States mao ang Great Britain.”

[Dayagram sa panid 16]

Babilonya

Medo-Persia

Gresya

Roma

Britanya ug United States

[Hulagway sa panid 18]

Ang Bibliya nagsaad nga adunay tinuod nga kalinaw ilalom sa pagmando sa Gingharian sa Diyos

[Picture Credit Lines sa panid 15]

Time line: Egyptian wall relief and bust of Nero: Photograph taken by courtesy of the British Museum; Persian wall relief: Musée du Louvre, Paris