“Kon tabletas pa ang ehersisyo, kini ang labing kaylap nga giresetang tambal sa tibuok kalibotan.” (Emory University School of Medicine) Sa tanang butang nga atong mahimo alang sa atong panglawas, pipila lang ang may labaw nga benepisyo kay sa ehersisyo.

Hinungdanon nga mahimong aktibo. Ang pagkaaktibo sa pisikal makatabang kanato nga mahimong mas malipayon, mas makahunahunag maayo, mas lagsik, mas mabungahon ug, duyog sa hustong pagkaon, makatabang sa pagkontrolar sa atong timbang. Dili kinahanglang mobatig kasakit o mahago pag-ayo sa pag-ehersisyo. Ang regular, kasarangang ehersisyo pipila ka beses sa usa ka semana mahimong mapuslanon kaayo.

Ang pagdyaging, paspas nga paglakaw, pagbisikleta, ug pag-apil sa mga esport​—nga makapapaspas sa pagpitik sa kasingkasing ug makapasingot—​makapataas sa imong resistensiya ug makatabang nimo nga makalikay sa atake sa kasingkasing ug estrok. Kon ang maong aerobic nga ehersisyo duyogan ug kasarangang pagbarbel ug simpleng pag-unat-unat sa lawas, matabangan ka nga molig-on ang imong kabukogan, kaunoran, ug mga kasway. Makapauswag usab kini sa metabolismo, nga makatabang sa pagkontrolar sa imong timbang.

Ang pag-ehersisyo makalingaw

Gamita ang imong tiil. Ang pag-ehersisyo mapuslanon sa mga tawo bisan unsa pay edad, ug dili kinahanglang magpamembro sa usa ka gym aron mahimo kana. Makaehersisyo ka pinaagi sa paglakaw imbes mosakay sa kotse, bus, o elebetor. Nganong maghulat pa man kag sakyanan kon mahimo ra kang molakaw paingon sa imong adtoan, nga tingali mas dali ka pang makaabot didto? Mga ginikanan, awhaga ang inyong mga anak sa pag-apil sa mga dula nga pakusog, kon posible sa gawas sa balay. Kana makapalig-on sa ilang lawas ug makatabang kanila nga maugmad ang maayong koordinasyon sa tanang parte sa lawas nga dili mahimo sa paglingawlingaw nga maglingkod ra, sama sa pagdulag video game.

Bisan unsa pay imong edad sa pagsugod nimog ehersisyo, ikaw makabenepisyo gikan sa kasarangang pisikal nga pag-ehersisyo. Kon ikaw edaran na o dunay gipamati sa lawas ug wala na mag-ehersisyo, maayong mokonsulta una sa doktor kon unsaon pagsugod niana. Apan sugdi gayod kana! Ang ehersisyo nga inanayng sugdan ug dili sobra makatabang bisan sa mga tigulang nga mahuptan ang kalig-on sa kaunoran ug kabukogan. Makatabang usab kana kanila nga dili daling matumba.

Ang ehersisyo maoy nakatabang kang Rustam, nga gihisgotan sa unang artikulo niini nga serye. Pito ka tuig kanhi, siya ug ang iyang asawa nagsugod pagdyaging ug kadiyot kada buntag, lima ka beses matag semana. “Sa sinugdan, daghan mig pasangil aron dili makadyaging,” siya miingon. “Apan nagtinabangay mi. Karon, nabatasan na namo kining maayo ug makalingaw nga ehersisyo.”