Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Enero 2004

 Ang Hunahuna sa Bibliya

Ang Diplomasya Makapatungha Bag Kalinaw sa Kalibotan?

Ang Diplomasya Makapatungha Bag Kalinaw sa Kalibotan?

GUSTO ka ba nga matapos na ang tanang gubat? Kinahanglang aduna gayoy usa ka matang sa solusyon pinaagig diplomasya sa mga away sulod sa kaugalingong nasod ug batok sa ubang mga nasod. Daghan ang nagtuo nga kon ang mga lider sa kalibotan magtinabangay, wala na untay mahitabong gubat. Apan, lagmit ikaw nahigawad sa mga resulta sa diplomasya. Sulod sa daghang siglo ang mga diplomata nakahimo ug mga kasabotan, nakalaraw ug mga resolusyon, ug nakahimog mga miting uban sa kadagkoan sa nasod, apan pipila lang ka problema ang nasulbad sa dayon.

Ang Bibliya daghan kaayog ikasulti bahin sa diplomasya ug kalinaw. Gitubag niini ang mosunod nga mga pangutana: Unsang mga butang karon ang nakababag sa pagkabaton ug kalinaw pinaagig diplomasya? Ang mga Kristohanon angay bang mag-apil-apil sa pagpangitag solusyon pinaagig diplomasya? Sa unsang paagi maangkon ang matuod nga kalinaw?

Unsay Nakababag sa Pagkabaton ug Kalinaw?

Daghang asoy sa Bibliya nag-ilustrar kon sa unsang paagi ang pagpakigsulti mismo sa tawo moresulta  ug kalinaw. Pananglitan, nakombinsir ug maayo ni Abigail si David ug ang iyang mga sundalo nga dili na sila manimalos batok sa iyang panimalay. (1 Samuel 25:18-35) Si Jesus mihatag ug usa ka ilustrasyon bahin sa usa ka hari nga walay maayong kapilian gawas sa pagpadala ug mga hawas sa pagsulbad sa panag-away sa malinawong paagi. (Lucas 14:31, 32) Oo, ang Bibliya miuyon nga gikinahanglan ang pipila ka matang sa diplomasya sa pagsulbad sa mga away. Nan, nganong ang panagsabotsabot alang sa kalinaw kasagarang mapakyas?

Ang Bibliya tukma kaayong nagtagna nga ang atong panahon magubot. Tungod sa daotang impluwensiya ni Satanas nga Yawa, ang mga tawo mahimong dili ‘ikasabot’ kondili mahimong “mabangis, walay gugma sa pagkamaayo, mabudhion, gahig-ulo, nangburot sa garbo.” (2 Timoteo 3:3, 4; Pinadayag 12:12) Dugang pa, si Jesus nagtagna nga ang konklusyon sa presenteng sistema sa mga butang pagatiman-an sa “mga gubat ug mga taho sa mga gubat.” (Marcos 13:7, 8) Kinsay makalimod nga kini kaylap na? Kon mao, ikahibulong ba nga wala gayoy kapuslanan ang mga paningkamot aron makabaton ug kalinaw ang mga nasod?

Lain pa, tagda kining maong kamatuoran: Samtang ang mga diplomata tingali maningkamot pag-ayo sa paglikay sa gubat, ang pangunang katuyoan sa matag usa maoy alang lamang sa bentaha sa iyang kaugalingong nasod. Dili kalikayan nga mao kana ang labing hinungdanong butang sa politikanhong diplomasya. Ang mga Kristohanon angay bang mag-apil-apil niining mga butanga?

Bisag unsa pay ilang motibo, ang mga diplomata sa kalibotan walay katakos ni gahom sa pagmugna ug permanenteng mga solusyon

Mga Kristohanon ug ang Diplomasya

Ang Bibliya nagtambag: “Ayaw ibutang ang inyong pagsalig sa mga hamili, ni sa anak sa yutan-ong tawo, nga kaniya walay kaluwasan.” (Salmo 146:3) Kini nagpasabot nga bisag unsa pay ilang mga motibo, ang mga diplomata sa kalibotan walay katakos ni gahom sa pagmugna ug permanenteng mga solusyon.

Sa dihang si Jesus gihusay atubangan kang Poncio Pilato, siya miingon: “Ang akong gingharian dili bahin niining kalibotana. Kon ang akong gingharian bahin pa niining kalibotana, ang akong mga alagad makig-away na unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan, sa pagkatinuod, ang akong gingharian dili gikan niini nga tinubdan.” (Juan 18:36) Ang mga plano sa pagbaton ug kalinaw kasagaran naimpluwensiyahan sa pagdumot tungod sa pagkamakinasodnon ug pagkahakog tungod sa politika. Busa, ang tinuod nga mga Kristohanon dili mag-apil-apil sa mga panag-away sa kalibotan ug sa paningkamot niini sa paghimog mga kasabotan pinaagig diplomasya.

Nagpasabot ba kini nga ang mga Kristohanon dili matinagdanon ug dili interesado sa mga kalihokan sa kalibotan? Sila ba walay kahingawa sa pag-antos sa mga tawo? Dili. Sa kasukwahi, ang Bibliya naghubit sa matuod nga mga magsisimba sa Diyos ingong mga tawo nga “nagapanghupaw ug nagaagulo” tungod sa daotang mga butang nga nagakahitabo sa ilang palibot. (Ezequiel 9:4) Ang mga Kristohanon yanong nagsalig sa Diyos sa pagpatungha sa kalinaw nga iyang gisaad. Ang pagkawalay gubat mao bay imong paghubit sa pakigdait? Ang Gingharian sa Diyos maoy mopatungha gayod niana. (Salmo 46:8, 9) Apan dugang pa, kini mohatag ug bug-os nga kasegurohan ug kaayohan sa tanang molupyo sa yuta. (Miqueas 4:3, 4; Pinadayag 21:3, 4) Kining dili-hitupngan nga pakigdait dili gayod mabatonan pinaagig diplomasya o mga paningkamot sa “tigpanalipod-sa-pakigdait” nga tawhanong mga organisasyon.

Ang tagna sa Bibliya ug ang nangaging mga hitabo klarong nagpakita nga ang pagsalig sa diplomasya sa tawo nga mopatungha ug pakigdait makapahigawad gayod. Kadtong nagsandig sa ilang paglaom sa pakigdait diha kang Jesu-Kristo ug nagpaluyo sa Gingharian sa Diyos makakita nga ang ilang pagpangandoy ug tinuod nga pakigdait matuman. Dugang pa, ilang tagamtamon kini sa walay kataposan!Salmo 37:11, 29.