Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Pebrero 2016

Sundoga ang Suod nga mga Higala ni Jehova

Sundoga ang Suod nga mga Higala ni Jehova

“Ang pagkasuod kang Jehova ila sa mga nahadlok kaniya.”—SAL. 25:14.

AWIT: 106, 118

1-3. (a) Nganong makaseguro kita nga puwede tang mahimong higala sa Diyos? (b) Kinsay atong hisgotan niining artikuloha?

SA Bibliya, si Abraham gitawag nga higala sa Diyos. (Isa. 41:8; Sant. 2:23) Gani, ang maong matinumanong tawo mao ray espesipikong gitawag sa Bibliya nga higala sa Diyos. Nan, angay ba tang mohinapos nga si Abraham lang ang tawo nga nahimong higala ni Jehova? Dili, kay ang Bibliya nagpakita nga ang matag usa kanato puwedeng mahimong higala sa Diyos.

2 Sa Bibliya, dunay daghang asoy bahin sa matinumanong mga lalaki ug babaye nga nahadlok kang Jehova, nagtuo kaniya, ug nahimong suod niyang mga higala. (Basaha ang Salmo 25:14.) Si apostol Pablo misulat bahin sa ‘bagang panganod sa mga saksi.’ (Heb. 12:1) Kining tanang lainlaing indibiduwal maoy mga higala sa Diyos.

3 Atong hisgotan ang tulo sa suod nga mga higala ni Jehova nga gihubit sa Kasulatan: (1) si Ruth, ang maunongon nga batan-ong biyuda gikan sa Moab; (2) si Ezequias, usa ka matarong nga hari sa Juda; ug (3) si Maria, ang mapainubsanong inahan ni Jesus. Sa unsang paagi ang matag usa kanila nahimong higala sa Diyos, ug unsay atong makat-onan niana?

 SIYA NAGPAKITAG MAUNONGONG GUGMA

4, 5. Unsang importanteng desisyon ang kinahanglang himoon ni Ruth, ug nganong lisod kadto? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

4 Handurawa ang tulo ka biyuda, nga ang ilang mga besti nagkayabkayab samtang sila naglakaw latas sa kapatagan sa Moab. Sila mao si Noemi ug ang iyang mga umagad nga si Ruth ug Orpa. Atong makita si Orpa nga mibalik sa agi kay nakadesisyon sa pagpauli sa Moab. Si Noemi determinadong mopauli sa iyang yutang natawhan, ang Israel. Kauban niya si Ruth, kinsa nag-atubang sa lagmit labing importanteng desisyon sa iyang kinabuhi. Puwede siyang mobalik sa Moab o mounong sa iyang ugangang si Noemi ug mopanaw paingon sa Betlehem.—Ruth 1:1-8, 14.

5 Puwede untang mangatarongan si Ruth nga may pamilya siya sa Moab—ang iyang inahan ug ubang paryente kinsa makaatiman sa usa ka batan-ong biyuda ug makatagana sa iyang panginahanglan. Ang Moab mao ang iyang yutang natawhan. Sinati na siya sa kultura, pinulongan, ug mga tawo niini. Si Noemi dili makasaad kaniya sa maong mga bentaha didto sa Betlehem. Gani, iyang gitambagan si Ruth sa pagpabilin sa Moab. Nahadlok si Noemi nga dili na siya makataganag bana o puy-anan alang sa iyang mga umagad. Unsa may buhaton ni Ruth? Matikdi ang kalainan tali niya ug ni Orpa, kinsa ‘mipauli sa iyang katawhan ug sa iyang mga diyos.’ (Ruth 1:9-15) Gusto bang mobalik ni Ruth sa bakak nga mga diyos sa iyang katawhan? Dili gayod.

6. (a) Unsang maalamong desisyon ang gihimo ni Ruth? (b) Nganong miingon si Boaz nga si Ruth midangop ilalom sa mga pako ni Jehova?

6 Dayag nga si Ruth nakaila kang Jehova nga Diyos, tingali gikan sa iyang namatay nga bana o kang Noemi. Si Jehova dili sama sa mga diyos sa Moab. Nahibalo si Ruth nga si Jehova takos niyang higugmaon ug simbahon. Apan, dili pa igo ang pagkahibalo niana. Kinahanglang modesisyon si Ruth. Pilion ba niya si Jehova ingong iyang Diyos? Si Ruth mihimog maalamong desisyon. Siya miingon kang Noemi: “Ang imong katawhan mahimong akong katawhan, ug ang imong Diyos akong Diyos.” (Ruth 1:16) Makapatandog ang paghunahuna bahin sa gugma ni Ruth kang Noemi, apan mas dalayegon pa ang iyang gugma kang Jehova. Sa ulahi, ang tag-iyag yuta nga si Boaz nagdayeg kang Ruth kay siya midangop ilalom sa mga pako ni Jehova. (Basaha ang Ruth 2:12.) Makapahinumdom ni nato sa usa ka kuyabog nga midangop ilalom sa mga pako sa inahan niini aron maprotektahan. (Sal. 36:7; 91:1-4) Si Jehova nahimong ingon niana nga ginikanan kang Ruth. Gigantihan ni Jehova si Ruth tungod sa iyang pagtuo, ug wala gayod siyay rason nga magmahay sa iyang desisyon.

7. Unsa tingaliy makatabang niadtong nagpanuko sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi kang Jehova?

7 Daghan ang nakakat-on bahin kang Jehova apan nagpanuko sa pagdangop kaniya. Wala sila magpahinungod ug magpabawtismo. Kon nagpanuko ka sa pagpahinungod kang Jehova, gipangutana na ba nimo ang imong kaugalingon kon ngano? Ang matag usa nga buhi nag-alagad sa usa ka diyos o sa uban pa. (Jos. 24:15) Nganong dili modangop sa Diyos nga takos alagaron? Ang pagpahinungod kang Jehova maoy labing maayong paagi sa pagpakitag pagtuo kaniya. Tabangan ka niya sa pagtuman sa maong desisyon ug sa pag-atubang sa bisan unsang kalisdanan nga motungha. Mao kanay gihimo sa Diyos kang Ruth.

“SIYA NAGPADAYON SA PAG-UNONG KANG JEHOVA”—BISAN PA SA IYANG KAGIKAN

8. Unsay kagikan ni Ezequias?

8 Dili sama kang Ruth, ang batan-ong si Ezequias natawo sa usa ka nasod nga napahinungod kang Jehova. Apan dili tanang Israelinhon ang nagtuman sa ilang pahinungod. Ang amahan ni Ezequias nga si Haring Ahaz maoy usa ka pananglitan niana. Ang maong  daotang tawo maoy nanguna sa gingharian sa Juda sa paghimog idolatriya, nga nagpasipala pa gani sa templo ni Jehova sa Jerusalem. Lisod handurawon ang kahimtang ni Ezequias sa bata pa, kay ang pipila niya ka igsoong lalaki nakasinatig mangilngig nga kamatayon, nga gisunog nga buhi ingong halad ngadto sa bakak nga diyos!—2 Hari 16:2-4, 10-17; 2 Cron. 28:1-3.

9, 10. (a) Nganong puwede untang mayugot si Ezequias? (b) Nganong dili ta angayng mayugot sa Diyos? (c) Nganong dili ta angayng maghunahuna nga ang atong kagikan maoy magtino kon mahimong unsa kita inigkahamtong na?

9 Si Ezequias puwede untang masuko o mayugot sa Diyos. Ang uban nga dili kaayo ingon niana ang naagiang kalisod naghunahuna nga may katarongan silang ‘maaligutgot kang Jehova’ o mayugot sa iyang organisasyon. (Prov. 19:3) Ug ang pipila mibati nga tungod sa ilang dili maayong kagikan, lagmit mahimo silang daotan o masundog nila ang kasaypanan sa ilang ginikanan. (Ezeq. 18:2, 3) Husto ba ang maong panghunahuna?

10 Ang kinabuhi ni Ezequias nagpamatuod nga sayop gayod kana. Wala gayoy maayong katarongan nga mayugot kang Jehova, kay dili siya ang hinungdan sa kadaot nga nahitabo sa mga tawo niining daotang kalibotan. (Job 34:10) Tinuod, ang mga ginikanan makaimpluwensiya sa ilang mga anak sa paghimog maayo o daotan. (Prov. 22:6; Col. 3:21) Apan wala kini magpasabot nga ang kagikan sa usa maoy magtino kon unsay iyang kinabuhi inigkadako niya. Sa kasukwahi, si Jehova naghatag kanatong tanan ug bililhong gasa—ang katakos nga mopili kon unsay atong buhaton ug kon mahimong unsa kita inigkahamtong na. (Deut. 30:19) Giunsa paggamit ni Ezequias ang maong gasa?

Daghang batan-on ang midawat sa kamatuoran bisan pa sa ilang kagikan (Tan-awa ang parapo 9, 10)

11. Nganong si Ezequias nahimong usa sa kinamaayohang mga hari sa Juda?

11 Bisag si Ezequias anak sa usa sa labing daotang mga hari sa Juda, siya nahimong usa sa kinamaayohang mga hari. (Basaha ang 2 Hari 18:5, 6.) Oo, ang iyang amahan daotag impluwensiya, apan dihay lain nga puwedeng makaimpluwensiya kaniya. Si Isaias nag-alagad ingong manalagna niadtong panahona, maingon man si Miqueas ug Oseas. Atong mahanduraw si Haring Ezequias nga namati pag-ayo sa inspiradong mensahe sa maong matinumanong mga tawo, nga nagtisok diha sa iyang kasingkasing sa tambag ug  pagtul-id ni Jehova. Busa gitul-id ni Ezequias ang daotang mga buhat nga gihimo sa iyang amahan. Gibuhat niya kini pinaagi sa paghinlo sa templo, paghangyo sa Diyos nga pasayloon ang sala sa katawhan, ug pagwagtang sa paganong mga idolo sa tibuok Juda. (2 Cron. 29:1-11, 18-24; 31:1) Dihang nag-atubang siyag lisod nga mga kahimtang, sama sa hulga nga atakehon ang Jerusalem sa Asiryanhong hari nga si Senakerib, si Ezequias nagpakitag dakong kaisog ug pagtuo. Siya misalig nga luwason sila sa Diyos ug iyang gipalig-on ang mga tawo pinaagi sa pulong ug buhat. (2 Cron. 32:7, 8) Sa ulahi, dihang kinahanglang tul-iron si Ezequias kay siya nagmapahitas-on, siya nagpaubos ug naghinulsol. (2 Cron. 32:24-26) Klaro nga wala tugoti ni Ezequias nga ang iyang kaagi magdaot sa iyang presenteng kinabuhi o maghikaw kaniya sa iyang kaugmaon. Hinunoa, gipakita niya nga siya higala ni Jehova ug usa ka maayong ehemplo kanato.

12. Sama kang Ezequias, sa unsang paagi gipamatud-an sa daghan karon nga sila higala ni Jehova?

12 Sanglit nagkinabuhi kita sa mapintas, walay gugma nga kalibotan, dili ikatingala nga daghang anak ang nagdako nga walay gugma ug proteksiyon gikan sa ginikanan. (2 Tim. 3:1-5) Daghang Kristohanon karon ang dunay mapait nga kasinatian samtang nagdako, apan nahimo nilang suod nga higala si Jehova. Sama kang Ezequias, ilang gipamatud-an nga ang kaagi sa usa dili maoy magtino kon unsa siyang matanga sa tawo inigkadako niya. Ang Diyos naghatag kanatog kagawasan sa pagpili, ug atong pribilehiyo nga gamiton ang maong gasa sa pag-unong kang Jehova ug sa pagpasidungog ug paghimaya kaniya, sama sa gibuhat ni Ezequias.

SIYA MIINGON: “TAN-AWA! ANG ULIPONG BABAYE NI JEHOVA!”

13, 14. Nganong lisod tingali ang asaynment ni Maria, pero unsay iyang sanong sa giingon ni Gabriel?

13 Mga kasiglohan human sa adlaw ni Ezequias, usa ka mapainubsanon nga batan-ong Hudiya gikan sa Nasaret ang nakaugmad ug talagsaong panaghigala kang Jehova. Walay laing tawo ang nakadawat ug susamang pribilehiyo. Siya manamkon, manganak, ug magpadako sa bugtong Anak sa Diyos! Handurawa kon unsa ka dako ang pagsalig ni Jehova kang Maria, nga anak ni Heli, sa paghatag kaniya sa maong asaynment. Apan sa sinugdan unsa may gibati ni Maria dihang nadungog niya kana?

“Tan-awa! Ang ulipong babaye ni Jehova!” (Tan-awa ang parapo 13, 14)

14 Sagad, ang ato lang mahunahunaan mao ang talagsaong pribilehiyo nga nadawat ni Maria ug dili nato makonsiderar ang pipila ka butang nga tingali iyang gikabalak-an. Giingnan siya sa manulondang si Gabriel nga siya manamkon sa milagrosong paagi—nga walay seksuwal nga relasyon uban sa usa ka lalaki. Wala moingon si Gabriel nga iyang adtoon ang pamilya ug mga silingan ni Maria aron ipatin-aw kanila kon nganong magmabdos siya. Unsa kahay ilang hunahunaon? Lagmit nabalaka si Maria bahin sa iyang pamanhonon, si Jose. Unsaon man niya pagkombinsir si Jose nga, bisag siya nagmabdos, siya wala  magluib kaniya? Dugang pa, usa ka dakong responsabilidad ang pagpadako, pag-atiman, ug pagbansay sa bugtong Anak sa Labing Hataas! Wala ta mahibalo sa tanang butang nga lagmit gikabalak-an ni Maria dihang nakigsulti si Gabriel kaniya. Apan nahibalo kita nga siya miingon: “Tan-awa! Ang ulipong babaye ni Jehova! Matuman unta kana kanako sumala sa imong gipahayag.”—Luc. 1:26-38.

15. Nganong talagsaon ang pagtuo ni Maria?

15 Dili ba talagsaon kaayo ang pagtuo ni Maria? Ang usa ka ulipong babaye andam motuman sa sugo sa iyang agalon. Sa ingon, si Maria misalig nga siya atimanon ug panalipdan sa iyang Agalon, si Jehova. Andam siyang moalagad kang Jehova sa bisan unsang paagi. Nganong nabatonan niya ang lig-ong pagtuo? Ang pagtuo dili hiyas nga dala sa pagkatawo. Pero puwede nato kining maugmad ug makahangyo kita nga panalanginan sa Diyos ang atong paningkamot. (Gal. 5:22; Efe. 2:8) May ebidensiya ba nga si Maria naningkamot sa pagpalig-on sa iyang pagtuo? Oo. Tagda kon sa unsang paagi siya naminaw ug misulti.

16. Unsay nagpakita nga si Maria naminaw pag-ayo?

16 Kon sa unsang paagi naminaw si Maria. Ang Bibliya nagtambag kanato nga “magmaabtik sa pagpaminaw, magmahinay sa pagsulti.” (Sant. 1:19) Si Maria ba naminaw pag-ayo? Oo. Duha ka higayon nga gipakita kanato sa Ebanghelyo ni Lucas nga si Maria namati pag-ayo sa mga pulong nga dunay lalom nga espirituwal nga kahulogan ug namalandong sa iyang nadungog. Panahon sa pagkatawo ni Jesus, ang mapainubsanong mga magbalantay sa karnero nagpahibalo kang Maria sa mensahe gikan sa mga manulonda. Mga 12 ka tuig sa ulahi, bisag bata pa siya, si Jesus may gisulti nga makahuloganon kaayo. Nianang duha ka pananglitan, si Maria naminaw, nahinumdom, ug namalandong sa iyang nadungog.—Basaha ang Lucas 2:16-19, 49, 51.

17. Unsay atong makat-onan bahin kang Maria maylabot sa iyang gisulti?

17 Kon unsay iyang gisulti. Pipila lang sa gisulti ni Maria ang narekord sa Bibliya. Ang iyang kinatas-ang gisulti mabasa sa Lucas 1:46-55. Ang maong mga pulong nagpakita nga si Maria sinati kaayo sa Kasulatan. Ang iyang gisulti susama sa pag-ampo ni Ana, nga inahan sa manalagnang si Samuel. (1 Sam. 2:1-10) Gibanabana nga si Maria mikutlo sa Kasulatan ug mga 20 ka beses nianang higayona. Klaro nga siya usa ka babaye nga ganahang maghisgot sa espirituwal nga mga butang. Gipagawas niya gikan sa iyang kasingkasing ang iyang gitipigang espirituwal nga mga bahandi—bililhong mga kamatuoran nga iyang nakat-onan gikan sa iyang kinasuorang Higala, si Jehova nga Diyos.

18. Sa unsang mga paagi nato masundog ang pagtuo ni Maria?

18 Sama kang Maria, makadawat tingali kitag mga asaynment gikan kang Jehova nga daw lisod himoon. Sama kaniya, mapainubsanon kitang mosalig kang Jehova nga Siya motabang kanato. Masundog nato ang pagtuo ni Maria pinaagi sa pagpaminaw pag-ayo sa atong madunggan bahin kang Jehova ug sa iyang mga katuyoan, pagpamalandong sa espirituwal nga mga kamatuoran, ug pinaagi sa malipayong pagsulti sa uban bahin niana.—Sal. 77:11, 12; Luc. 8:18; Roma 10:15.

19. Sa unsa kita makalaom kon atong sundogon ang talagsaong mga pananglitan sa pagtuo diha sa Bibliya?

19 Magduhaduha ba kita nga si Ruth, Ezequias, ug Maria maoy mga higala ni Jehova, sama kang Abraham? Sila, uban sa tanang naglangkob sa ‘bagang panganod sa mga saksi’ maingon man ang uban pang matinumanong mga alagad latas sa kasaysayan, nakatagamtam sa maanindot nga pribilehiyo nga mahimong higala sa Diyos. Hinaot nga padayon natong sundogon ang maong mga pananglitan sa pagtuo. (Heb. 6:11, 12) Samtang buhaton nato kana, makalaom kita ug usa ka dakong ganti—ang pagkahimong suod nga higala ni Jehova hangtod sa hangtod!