Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Mayo 2016

Sa Unsang Paagi Ka Mohimog Personal nga mga Desisyon?

Sa Unsang Paagi Ka Mohimog Personal nga mga Desisyon?

“Padayong sabta kon unsa ang kabubut-on ni Jehova.”EFE. 5:17.

AWIT: 69, 57

1. Unsay pipila ka pananglitan sa mga balaod diha sa Bibliya, ug unsay mga kaayohan sa pagsunod niana?

PINAAGI sa iyang Pulong, si Jehova naghatag kanatog daghang espesipikong mga balaod. Pananglitan, iyang gidili ang seksuwal nga imoralidad, idolatriya, pagpangawat, ug paghuboghubog. (1 Cor. 6:9, 10) Dugang pa, ang Anak sa Diyos nga si Jesu-Kristo naghatag sa iyang mga sumusunod niining malisod, pero makapahinam, nga sugo: “Panglakaw kamo ug paghimog mga tinun-an sa katawhan sa tanang kanasoran, nga magabawtismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa balaang espiritu, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang butang nga akong gisugo kaninyo. Ug, tan-awa! ako magauban kaninyo sa tanang adlaw hangtod sa kataposan sa sistema sa mga butang.” (Mat. 28:19, 20) Ang mga balaod ug sugo sa Diyos maoy usa gayod ka panalipod! Ang pagsunod niana nakapauswag sa atong pagtahod sa kaugalingon, nakatabang nato sa pagbatog maayong panglawas, ug nakapahimo sa pamilya nga mas malipayon. Labaw sa tanan, kon kita maunongong mosunod sa mga sugo ni Jehova, lakip sa sugo nga makigbahin sa buluhatong pagsangyaw, siya malipay ug magpanalangin kanato.

2, 3. (a) Nganong ang Bibliya wala maghatag ug lagda sa matag kahimtang? (b) Unsang mga pangutana ang tubagon niining artikuloha? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

2 Apan, may mga kahimtang diin ang Bibliya wala maghatag ug  espesipikong lagda. Pananglitan, ang Kasulatan wala maghatag ug detalyadong lagda kon unsang matanga sa besti ang haom sa mga Kristohanon. Sa unsang paagi napadayag niini ang kaalam ni Jehova? Ang mga estilo sa sinina managlahi diha sa lainlaing dapit sa kalibotan ug mag-usab-usab paglabay sa panahon. Kon naghatag pa ang Bibliya ug listahan sa dalawatong estilo sa sinina ug pamostura, kini kinaraan na karon. Sa susamang rason, ang inspiradong Pulong sa Diyos wala maghatag ug daghang lagda kon unsaon pag-atiman ang panglawas ug kon unsang matanga sa trabaho ug kalingawan ang angayng pilion sa usa ka Kristohanon. Busa, ang mga indibiduwal ug ulo sa pamilya may kagawasan sa paghimog desisyon maylabot niining mga butanga.

3 Nagpasabot ba kini nga dili hinungdanon kang Jehova kon unsay atong pilion dihang mohimog importanteng mga desisyon, nga ang pipila tingali niini makaapektar pag-ayo sa atong kinabuhi? Uyonan ba sa atong langitnong Amahan ang bisan unsang desisyon nga atong himoon basta wala ray malapas nga balaod sa Bibliya? Kon walay espesipikong balaod, unsaon nato pagkahibalo kon unsay makapahimuot kang Jehova?

HINUNGDANON BA ANG PERSONAL NGA MGA DESISYON?

4, 5. Sa unsang paagi ang atong mga desisyon makaapektar kanato ug sa uban?

4 Ang pipila naghunahuna tingali nga dili hinungdanon kon unsay ilang desisyon. Apan aron makahimog maalamong mga desisyon nga makapahimuot kang Jehova, kinahanglan natong palandongon ang mga balaod ug prinsipyo diha sa iyang Pulong ug sundon kini. Pananglitan, aron mabatonan ang pag-uyon sa Diyos, kinahanglan natong sundon ang iyang balaod labot sa dugo. (Gen. 9:4; Buh. 15:28, 29) Ang pag-ampo makatabang nato sa paghimog mga desisyon nga nahiuyon sa mga prinsipyo ug balaod sa Kasulatan.

5 Ang dagkong personal nga desisyon mahimong makaapektar sa atong espirituwalidad. Ang matag desisyon nga atong himoon mahimong makaapektar sa atong relasyon kang Jehova—sa ikaayo man o ikadaot. Ang maayong desisyon makapalig-on sa atong relasyon sa Diyos, samtang ang dili maayo makadaot niana. Dugang pa, ang dili maayong desisyon makadaot sa espirituwalidad sa uban. Kini makatugaw o makapandol pa gani kanila, o makabungkag sa panaghiusa sa kongregasyon. Sa pagkatinuod, hinungdanon gayod ang atong personal nga mga desisyon.—Basaha ang Roma 14:19; Galacia 6:7.

6. Unsay angayng mogiya sa atong paghimog mga desisyon?

6 Unsay angay natong buhaton sa mga kahimtang nga walay espesipikong sugo sa Bibliya? Sa maong mga kahimtang, atong responsabilidad ang pagsusi sa mga detalye ug paghimog desisyon nga gigiyahan, dili sa personal nga kagustohan, kondili sa kon unsay uyonan ug panalanginan ni Jehova.—Basaha ang Salmo 37:5.

SABTA KON UNSAY KABUBUT-ON NI JEHOVA

7. Dihang walay espesipikong balaod sa Bibliya, unsaon nato pagkahibalo kon unsay gusto ni Jehova nga ipabuhat kanato sa usa ka kahimtang?

7 Tingali mangutana ka, ‘Unsaon nato pagkahibalo kon unsay giuyonan ni Jehova dihang ang iyang Pulong wala maghatag ug espesipikong balaod bahin sa usa ka butang?’ Ang Efeso 5:17 nag-ingon: “Padayong sabta kon unsa ang kabubut-on ni Jehova.” Kon walay espesipikong balaod sa Bibliya, sa unsang paagi nato masabtan ang kabubut-on sa Diyos? Masabtan nato kana pinaagi sa pag-ampo ug pagpagiya sa iyang balaang espiritu.

8. Giunsa pagsabot ni Jesus kon unsay gustong ipabuhat ni Jehova kaniya? Paghatag ug pananglitan.

8 Tagda kon giunsa pagsabot ni Jesus kon unsay gustong ipabuhat sa iyang Amahan kaniya. Sa duha ka narekord nga higayon, si Jesus miampo una ug dayon milagrosong nagtaganag  pagkaon sa mga panon sa katawhan. (Mat. 14:17-20; 15:34-37) Bisan pa niana, midumili siya nga himoong tinapay ang mga bato dihang siya gigutom ug gitental sa Yawa didto sa kamingawan. (Basaha ang Mateo 4:2-4.) Tungod kay sinati kaayo siya sa panghunahuna sa iyang Amahan, si Jesus nahibalo nga dili niya angayng himoon nga tinapay ang mga bato. Oo, naamgohan ni Jesus nga dili kabubut-on sa Diyos nga gamiton niya ang iyang gahom para sa iyang kaugalingong kaayohan. Pinaagi niana, iyang gipakita nga siya misalig kang Jehova alang sa giya ug pagkaon.

9, 10. Unsay makatabang nato sa paghimog maalamong mga desisyon? Iilustrar.

9 Aron makahimo tag maalamong mga desisyon, sama kang Jesus, kinahanglan tang mosalig kang Jehova alang sa giya. Kinahanglan tang molihok nga kaharmonya niining mga pulonga: “Salig kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing ug ayaw pagsalig sa kaugalingon mong pagsabot. Sa tanan mong mga dalan tagda siya, ug siya magatul-id sa imong mga alagianan. Ayaw pagpakamaalamon sa kaugalingon mong mga mata. Kahadloki si Jehova ug pahilayo sa daotan.” (Prov. 3:5-7) Kon susihon nato ang panghunahuna ni Jehova pinaagi sa pagtuon sa Bibliya, kita matabangan sa pagsabot kon unsay gusto niya nga atong buhaton sa usa ka kahimtang. Samtang mas masinati nato ang panghunahuna ni Jehova, ang atong kasingkasing mahimong mas sensitibo sa iyang paggiya.—Ezeq. 11:19.

10 Sa pag-ilustrar: Hunahunaa ang usa ka minyong babaye nga namalit. Nakakita siyag sapatos nga gusto niya, pero mahal kaayo kini. Busa nangutana siya sa iyang kaugalingon, ‘Unsa may bation sa akong bana kon mogasto kog ingon niana ka dakong kantidad?’ Lagmit nahibalo na siya sa tubag, bisan pag dili niya kauban ang iyang bana. Nganong nahibalo man siya? Tungod kay sulod sa panahong magkauban sila, siya mas nasinati sa panghunahuna sa iyang bana bahin sa ilang limitadong badyet. Ingong resulta, iyang nasabtan kon unsay hunahuna sa iyang bana bahin sa paggasto sa ilang kuwarta. Sa susama, samtang mas masinati kita sa panghunahuna ug paagi ni Jehova, mouswag ang atong katakos sa pagsabot kon unsay gusto sa atong Amahan nga atong buhaton sa lainlaing kahimtang.

UNSAON NIMO PAGKAHIBALO SA PANGHUNAHUNA NI JEHOVA?

11. Unsay puwede natong ipangutana sa kaugalingon dihang magbasa o magtuon sa Bibliya? (Tan-awa ang kahon nga “ Dihang Magtuon sa Pulong sa Diyos, Pangutan-a ang Kaugalingon.”)

11 Aron masinati kita sa panghunahuna ni Jehova, kinahanglang himoon natong prayoridad ang personal nga pagtuon. Dihang magbasa o magtuon sa Pulong sa Diyos, mahimong mangutana ta sa atong kaugalingon, ‘Unsay gipadayag niini bahin kang Jehova, sa iyang matarong nga dalan, ug sa iyang panghunahuna?’ Kinahanglang batonan nato ang tinamdan nga sama nianang kang salmistang David, kinsa miawit: “Ipaila kanako ang imong mga dalan, Oh Jehova; tudloi ako sa imong mga alagianan. Palakta ako diha sa imong kamatuoran ug tudloi ako, kay ikaw mao ang akong Diyos sa kaluwasan. Kanimo ako naglaom sa tibuok nga adlaw.” (Sal. 25:4, 5) Samtang mamalandong ka sa usa ka teksto sa Bibliya, mahimo nimong konsiderahon kining mga pangutanaha: ‘Unsaon nako kini pagpadapat? Asa nako ni mapadapat? Sa panimalay? Sa trabahoan? Sa eskuylahan? Sa ministeryo?’ Kon nahibalo na ta kon asa nato kini mapadapat, mahimong mas sayon ang pagsabot kon unsaon nato kini pagpadapat.

12. Sa unsang paagi ang atong mga publikasyon ug mga tigom makatabang nato nga mahibaloan ang panghunahuna ni Jehova sa lainlaing kahimtang?

12 Ang laing paagi aron mas masinati sa panghunahuna ni Jehova mao ang pagkonsiderar sa binase sa Bibliya nga giya gikan sa  iyang organisasyon. Pananglitan, ang Watch Tower Publications Index ug Giya sa Pagpanukiduki Para sa mga Saksi ni Jehova gipatik aron matabangan kita sa pagkat-on bahin sa panghunahuna ni Jehova sa daghang kahimtang diin kinahanglan kitang mohimog personal nga mga desisyon. Makabenepisyo sab tag dako pinaagi sa pagpaminaw pag-ayo panahon sa mga tigom ug sa pagpakig-ambit niana. Ang pagpamalandong sa mga gitudlo kanato makatabang aron mas masabtan ang panghunahuna ni Jehova ug masundog kana. Kon pahimuslan gyod nato ang gitagana ni Jehova nga espirituwal nga pagkaon, kita mas masinati sa iyang mga paagi. Ingong resulta, makahimo kitag personal nga mga desisyon nga panalanginan sa atong mahigugmaong Diyos.

MAGPAGIYA SA PANGHUNAHUNA NI JEHOVA DIHANG MOHIMOG MGA DESISYON

13. Paghatag ug pananglitan kon sa unsang paagi kita makahimog maalamong desisyon dihang atong konsiderahon ang panghunahuna ni Jehova.

13 Tagda ang usa ka pananglitan nga nagpakita kon sa unsang paagi ang pagkahibalo sa panghunahuna ni Jehova makatabang nato sa paghimog maalamong mga desisyon. Ingong mga magmamantala sa Gingharian, tingali gusto natong magregular payunir. Aron mahimo kini, mohimo kitag mga lakang sa pagpasimple sa atong kinabuhi. Pero dili gihapon ta segurado kon magmalipayon ba gyod ta kon diyutay ra kitag materyal nga mga butang. Siyempre, walay sugo sa Bibliya nga magpayunir ta; makapadayon gihapon kita sa pag-alagad kang Jehova ingong matinumanong mga magmamantala. Pero gipasaligan kita ni Jesus nga kadtong mohimog mga sakripisyo alang sa Gingharian makadawat ug dagayang panalangin. (Basaha ang Lucas 18:29, 30.) Dugang pa, ang Kasulatan nagpakita nga malipay si Jehova kon kita mohimog “kinabubut-ong mga halad” sa pagdayeg kaniya ug malipayong mobuhat sa atong maarangan sa pagpalambo sa matuod nga pagsimba. (Sal. 119:108; 2 Cor. 9:7) Gikan niini nga mga teksto, uban sa pag-ampo alang sa giya, dili ba nato masabtan ang panghunahuna ni Jehova? Ang pagpamalandong niini mahimong makatabang nato sa paghimog desisyon nga praktikal alang kanato ug panalanginan sa atong langitnong Amahan.

14. Unsaon nimo pagtino kon ang usa ka estilo sa sinina makapahimuot kang Jehova?

14 Tagda ang laing pananglitan: Ibutang ta nga gusto nimong sundogon ang usa ka estilo sa sinina nga lagmit makatugaw sa pipila diha sa kongregasyon. Pero wala kay nahibaloang espesipikong balaod sa Bibliya nga nagdili niana. Unsay panghunahuna ni Jehova labot niini? Si apostol Pablo naghatag niining inspiradong tambag: “Ang mga babaye magdayandayan sa ilang kaugalingon sa mahapsay  nga sinina, uban ang pagkamakasaranganon ug maayong panghunahuna, dili pinaagi sa mga estilo sa pagsalapid sa buhok ug sa bulawan o sa mga perlas o sa mahalon kaayong sapot, kondili sa paagi nga nahiangay sa mga babaye nga nagpaila nga masimbahon sa Diyos, sa ato pa, pinaagi sa maayong mga buhat.” (1 Tim. 2:9, 10) Kining tambaga mapadapat usab sa Kristohanong mga lalaki. Ingong debotadong mga alagad ni Jehova, kita naghunahuna dili lang sa atong kaugalingong kagustohan kondili sa epekto sa atong sininaan ug pamostura ngadto sa uban. Ang pagkamakasaranganon ug gugma magpalihok kanato sa pagkonsiderar sa opinyon sa mga isigkamagtutuo aron dili sila matugaw o mapandol pa gani. (1 Cor. 10:23, 24; Filip. 3:17) Ang paghinumdom sa giingon sa Kasulatan makatabang nato sa pagsabot sa panghunahuna ni Jehova labot niini ug makagiya nato sa paghimog mga desisyon nga makapahimuot kaniya.

15, 16. (a) Unsay bation ni Jehova kon magsige tag hunahuna bahin sa imoral nga mga butang? (b) Dihang magpilig kalingawan, unsaon nato pagkahibalo kon unsay makapahimuot kang Jehova? (c) Sa unsang paagi angayng himoon ang dagkong desisyon?

15 Gipadayag sa Bibliya nga si Jehova maguol dihang ang mga tawo mohimog daotang mga butang ug dihang ‘ang kiling sa ilang mga hunahuna daotan lamang sa tanang panahon.’ (Basaha ang Genesis 6:5, 6.) Gikan niini, atong masabtan nga sayop ang paghanduraw sa imoral nga mga butang kay mahimong motultol kini sa seryosong sala nga gidili sa Kasulatan ug wala mahiuyon sa panghunahuna ni Jehova. Ang tinun-ang si Santiago misulat: “Ang kaalam nga gikan sa itaas maoy una sa tanan putli, unya makigdaiton, makataronganon, andam mosunod, tugob sa kaluoy ug maayong mga bunga, dili mapihigpihigon, dili salingkapaw.” (Sant. 3:17) Ang pagkahibalo niini angayng magpalihok kanato sa paglikay sa mga kalingawan nga makahaling sa dili putling mga hunahuna ug kiling. Ang mga Kristohanon nga may pagsabot dili kinahanglang mangutana kon dalawaton ba ang usa ka basahon, pelikula, o dula nga nagpasiugda sa mga butang nga gidumtan ni Jehova. Tin-awng gihisgotan sa Bibliya kon unsay iyang panglantaw nianang mga butanga.

16 Puwede tang mohimog lainlaing desisyon maylabot sa usa ka butang ug sa gihapon makapahimuot kang Jehova. Apan kon bahin sa importanteng mga desisyon, usahay mas maayo nga mangayog tambag sa mga ansiyano o sa ubang eksperyensiyadong mga Kristohanon. (Tito 2:3-5; Sant. 5:13-15) Siyempre, dili nato angayng hangyoon ang uban sa pagdesisyon para nato. Kinahanglang bansayon ug gamiton sa mga Kristohanon ang ilang gahom sa pagsabot. (Heb. 5:14) Kitang tanan kinahanglang molihok nga kaharmonya sa inspiradong mga pulong ni Pablo: “Ang matag usa magpas-an sa iyang kaugalingong luwan.”—Gal. 6:5.

17. Unsay mga kaayohan kon mohimo tag mga desisyon nga makapahimuot kang Jehova?

17 Dihang modesisyon kita sumala sa panghunahuna ni Jehova, kita mas masuod kaniya. (Sant. 4:8) Atong mabatonan ang iyang pag-uyon ug panalangin. Kini, sa baylo, makapalig-on sa atong pagtuo sa atong langitnong Amahan. Busa, magpagiya kita sa mga balaod ug prinsipyo sa Bibliya, kay nagpadayag kini sa panghunahuna sa Diyos bahin sa mga butang. Siyempre, kanunay kitang makakat-on ug bag-ong butang bahin kang Jehova. (Job 26:14) Apan bisan karon, kon kita maningkamot, atong mabatonan ang kaalam, kahibalo, ug pagsabot nga gikinahanglan sa paghimog maalamong mga desisyon. (Prov. 2:1-5) Ang mga ideya ug plano sa dili hingpit nga mga tawo mag-usab-usab, pero ang salmista haom nga nagpahinumdom kanato: “Ang laraw ni Jehova mobarog hangtod sa panahong walay tino; ang mga hunahuna sa iyang kasingkasing maoy hangtod sa sunodsunod nga mga kaliwatan.” (Sal. 33:11) Klaro, kita makahimog labing maayong personal nga mga desisyon kon ang atong hunahuna ug buhat kaharmonya sa panghunahuna sa atong labing maalamong Diyos, si Jehova.