“Panglakaw kamo ug paghimog mga tinun-an sa katawhan sa tanang kanasoran, nga magabawtismo kanila . . . , nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang butang nga akong gisugo kaninyo.”​—MAT. 28:19, 20.

AWIT: 141, 97

1, 2. Unsang mga pangutana ang motungha tungod sa mga pulong ni Jesus sa Mateo 24:14?

MOSANONG man o mosupak ang mga tawo sa atong mensahe, pipila lang ang dili mouyon nga ingong grupo ang mga Saksi ni Jehova ilado kaayo sa ilang buluhatong pagsangyaw. Basin ganig nakahibalag tag mga tawo diha sa atong pagsangyaw nga miingon nga bisan tuod supak sila sa atong mga pagtulon-an, sila nagtahod kanato tungod sa atong buluhaton. Sa ato nang nasayran, gitagna ni Jesus nga ang maayong balita sa Gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta. (Mat. 24:14) Apan giunsa nato pagkahibalo nga ang atong buluhaton karon maoy katumanan sa gitagna ni Jesus? May katungod ba kita sa paghunahuna nga kita ang nagahimo niining buluhatona?

2 Daghang relihiyon ang nangangkon nga sila nagsangyaw sa Ebanghelyo, o maayong balita. Apan, gihimo lang nila kana pinaagig personal nga mga testimonya, serbisyo sa simbahan, o mga programa nga isibya sa media—pinaagi man sa telebisyon o sa Internet. Ang uban miingon nga gihimo nila kana pinaagi sa pagtabang  sa mga pobre o pinaagi sa ilang medikal nga mga misyon ug programa sa edukasyon. Apan, mao ba ni ang buluhatong pagsangyaw nga gisugo ni Jesus sa iyang mga tinun-an?

3. Sumala sa Mateo 28:19, 20, unsang upat ka butang ang angayng buhaton sa mga sumusunod ni Jesus?

3 Maghulat lang ba ang mga tinun-an ni Jesus nga moduol ang mga tawo kanila? Dili! Human sa iyang pagkabanhaw, si Jesus namulong sa gatosan sa iyang mga tinun-an: “Busa panglakaw kamo ug paghimog mga tinun-an sa katawhan sa tanang kanasoran, nga magabawtismo kanila . . . , nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang butang nga akong gisugo kaninyo.” (Mat. 28:19, 20) Busa, may upat ka butang nga angayng buhaton. Kinahanglan tang maghimog mga tinun-an, magbawtismo kanila, ug magtudlo kanila. Apan, unsa may unang buhaton? Si Jesus miingon: “Panglakaw kamo”! Maylabot niini nga sugo, usa ka eskolar sa Bibliya ang miingon: “Ang sugo nga ‘panglakaw kamo’ maoy para sa matag magtutuo,” kini man sa duol ra o sa halayong dapit.—Mat. 10:7; Luc. 10:3.

4. Unsay nalangkit sa pagkahimong “mangingisda ug mga tawo”?

4 Ang gitumong ba ni Jesus mao ang tagsatagsa ka paningkamot sa iyang mga sumusunod, o ang organisadong kampanya sa pagsangyaw sa maayong balita? Kay imposible man para sa usa ka tawo nga mosangyaw sa “tanang kanasoran,” kining buluhatona nagkinahanglag organisadong paningkamot sa daghan. Mao kanay gipasabot ni Jesus dihang gidapit niya ang iyang mga tinun-an nga mahimong “mangingisda ug mga tawo.” (Basaha ang Mateo 4:18-22.) Ang paagi sa pagpangisda nga gitumong dinhi dili kanang sa usa lang ka mangingisda nga naggamit ug pasol ug paon, nga naglingkod ug naghulat nga ang isda mokubit sa paon. Hinunoa, kini naglangkit sa paggamit ug mga pukot—hago kaayo nga trabaho nga usahay nagkinahanglag pagtinabangay sa daghang tawo.—Luc. 5:1-11.

5. Unsang upat ka pangutana ang kinahanglang tubagon, ug ngano?

5 Aron mahibaloan kon kinsay nagsangyaw karon sa maayong balita ingong katumanan sa gitagna ni Jesus, kinahanglan natong tubagon kining upat ka pangutana:

  • Unsa ang mensahe nga angayng isangyaw?

  • Unsay angay natong motibo sa paghimo niining buluhatona?

  • Unsang mga paagi ang angayng gamiton?

  • Unsa ang gilapdon ug gidugayon niining buluhatong pagsangyaw?

Ang tubag niini nga mga pangutana motabang kanato dili lang sa pag-ila kon kinsay nagahimo niining nagaluwas ug kinabuhi nga buluhaton kondili usab sa pagpalig-on sa atong determinasyon nga molahutay niini.—1 Tim. 4:16.

UNSA ANG MENSAHE NGA ANGAYNG ISANGYAW?

6. Nganong makasalig ka nga husto ang mensahe nga gisangyaw sa mga Saksi ni Jehova?

6 Basaha ang Lucas 4:43. Gisangyaw ni Jesus ang “maayong balita sa gingharian,” ug mao sab nay iyang gidahom nga himoon sa iyang mga tinun-an. Unsang grupo sa katawhan ang nagsangyaw sa maong mensahe sa “tanang kanasoran”? Dayag kaayo ang tubag—ang mga Saksi ni Jehova lang. Bisan ang pipila ka magsusupak mouyon nianang kamatuorana. Pananglitan, usa ka Saksi ang giingnan sa usa ka misyonaryong pari nga nakapuyo siya sa lainlaing nasod ug iyang gipangutana ang mga Saksi sa maong mga nasod kon unsang mensahe ang ilang ginasangyaw. Unsay ilang gitubag kaniya? Ang pari miingon: “Hungog kaayo silang tanan kay usa ray ilang tubag: ‘Ang maayong balita sa Gingharian.’” Apan, ang maong mga Saksi dili “hungog” kondili nagkahiusa sila, nga maoy angayng ipakita sa matuod nga mga Kristohanon. (1 Cor. 1:10) Ang Gingharian sa  Diyos mao usab ang pangunang mensahe sa magasing Ang Bantayanang Torre Nagapahayag sa Gingharian ni Jehova. Kining magasina mabatonan diha sa 254 ka pinulongan, ug halos 59 ka milyong kopya sa matag gula ang ginaimprenta, nga naghimo niana nga labing kaylap napanagtag nga magasin sa kalibotan.

7. Giunsa nato pagkahibalo nga ang klero sa Kakristiyanohan wala magsangyaw sa hustong mensahe?

7 Ang klero sa Kakristiyanohan wala magsangyaw sa Gingharian sa Diyos. Kon mosulti man sila bahin sa Gingharian, daghan ang moingon nga kana maoy pagbati o kahimtang sa kasingkasing sa usa ka Kristohanon. (Luc. 17:21) Wala nila tabangi ang mga tawo sa pagsabot nga ang Gingharian sa Diyos maoy langitnong gobyerno nga si Jesu-Kristo ang Magmamando, nga kini ang sulbad sa tanang problema sa katawhan, ug nga sa dili madugay wagtangon niini ang tanang pagkadaotan gikan sa yuta. (Pin. 19:11-21) Hinunoa, mas gusto nilang hinumdoman si Jesus panahon sa Pasko ug sa Easter. Morag wala sila masayod kon unsay buhaton ni Jesus ingong bag-ong Magmamando sa yuta. Kay wala man nila masabti ang mensahe nga angay unta nilang isangyaw, ikatingala ba nga wala usab nila masabti kon unsay angayng motibo sa paghimo niining buluhatona?

UNSAY ANGAY NATONG MOTIBO SA PAGHIMO NIINING BULUHATONA?

8. Unsa ang sayop nga motibo sa paghimo sa buluhatong pagsangyaw?

8 Unsay angay natong motibo sa paghimo sa buluhatong pagsangyaw? Dili gayod ang pagpangolektag kuwarta ug pagtukod ug dagkong simbahan. Giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an: “Nadawat ninyo nga walay bayad, ihatag nga walay bayad.” (Mat. 10:8) Ang pulong sa Diyos dili angayng inegosyo. (2 Cor. 2:17) Kadtong nagsangyaw sa mensahe dili angayng mangitag personal nga ganansiya sa buluhaton nga ilang gihimo. (Basaha ang Buhat 20:33-35.) Bisan pa niining klarong sugo, kadaghanan sa mga relihiyon nalinga sa pagpangolektag kuwarta o sa pagpangitag paagi nga makakuwarta. Kinahanglan nilang suweldohan ang ilang klero, maingon man ang uban pang empleyado. Kasagaran, ang mga lider sa Kakristiyanohan nakatigom ug daghang bahandi.—Pin. 17:4, 5.

9. Giunsa pagpakita sa mga Saksi ni Jehova nga sila naghimo sa buluhatong pagsangyaw uban ang hustong motibo?

9 Komosta ang mga Saksi ni Jehova maylabot sa pagpangolektag kuwarta? Ang ilang buluhaton gisuportahan sa boluntaryong mga donasyon. (2 Cor. 9:7) Walay pagpangolektag kuwarta diha sa ilang mga Kingdom Hall o mga kombensiyon. Bisan pa niana, sa miaging tuig lamang, ang mga Saksi ni Jehova migugol ug 1.93 ka bilyong oras sa pagsangyaw sa maayong balita ug sa pagdumalag siyam ka milyong libreng pagtuon sa Bibliya kada bulan. Talagsaon kini kay gawas nga wala sila suweldohi, malipay silang mogasto sa ilang kaugalingong kuwarta sa paghimo niini nga buluhaton. Dihang naghisgot bahin sa buluhaton sa mga Saksi ni Jehova, usa ka tigdukiduki miingon: “Ang pangunang tumong mao ang pagsangyaw ug pagpanudlo. . . . Walay klero, busa namenosan ang galastohan.” Nan, unsa may atong motibo sa paghimo niining buluhatona? Sa simpleng pagkasulti, kinabubut-on nato kining gihimo tungod sa atong gugma kang Jehova ug sa atong isigkatawo. Kining kinabubut-ong tinamdan maoy katumanan sa tagna sa Salmo 110:3. (Basaha.)

UNSANG MGA PAAGI ANG ANGAYNG GAMITON?

Kita mosangyaw diin adunay mga tawo (Tan-awa ang parapo 10)

10. Unsang mga paagi ang gigamit ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an sa pagsangyaw?

10 Unsang mga paagi ang gigamit ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an sa pagsangyaw sa maayong balita? Sila nangadto sa mga dapit diin adunay mga tawo—sa publikong mga dapit ug sa kabalayan. Ang buluhatong pagsangyaw  naglakip sa pagpangita sa mga takos diha sa balaybalay. (Mat. 10:11; Luc. 8:1; Buh. 5:42; 20:20) Kining sistematikong paagi nagpakita nga wala kitay gipihig.

11, 12. Maylabot sa pagsangyaw sa maayong balita, unsay gihimo sa Kakristiyanohan kon itandi sa gihimo sa katawhan ni Jehova?

11 Gihimo ba usab kini sa mga relihiyon sa Kakristiyanohan? Kasagaran, isalig na lang sa mga membro sa simbahan ngadto sa suweldadong klero ang pagsangyaw. Pero imbes mahimong “mangingisda ug mga tawo,” ang klero sa Kakristiyanohan mas interesado nga dili maibanan ang mga “isda” nga ila nang nakuha. Tinuod, may mga higayon nga ang pipila ka klerigo maningkamot tingali sa pagdasig sa ilang mga membro sa pagsangyaw. Pananglitan, sa sayong bahin sa 2001, si Papa Juan Paulo II miingon diha sa usa ka sulat: “Latas sa katuigan, balikbalik kong nag-awhag kaninyo sa pagwali. Nag-awhag na sab ko ninyo karon . . . Kinahanglan natong buhion pag-usab sa atong kasingkasing ang nagdilaab nga kasibot ni Pablo, kinsa miingon: ‘Alaot ako kon dili ko iwali ang Ebanghelyo.’” Ang papa mipadayon sa pag-ingon nga kini nga misyon dili lang para sa pipila ka hanas nga magwawali kondili para usab sa tanang membro sa Katawhan sa Diyos. Apan, pipila lang ang misanong niining hangyoa.

12 Komosta ang mga Saksi ni Jehova niining bahina? Sila lang ang nagsangyaw nga si Jesus naghari na sukad sa 1914. Ingon sa gisugo ni Jesus, gihimo nilang prayoridad ang buluhatong pagsangyaw. (Mar. 13:10) Ang librong Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners nag-ingon: “Alang sa mga Saksi ni Jehova, ang buluhatong pagmisyonaryo mao ang labing importante.” Sa paghisgot sa giingon sa usa ka Saksi, ang awtor nagpadayon: “Kon dunay makasinatig kagutom, kaguol, ug dili maayong panglawas, sila motabang, . . . pero dili gyod nila kalimtan nga ang ilang pangunang buluhaton mao ang pagmantala sa espirituwal nga mensahe bahin sa umaabot nga kataposan sa kalibotan ug kon unsay gikinahanglan aron maluwas.” Ang mga Saksi ni Jehova nagpadayon sa pagsangyaw sa maong mensahe, nga naggamit ug mga paagi nga susama nianang kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an.

UNSA ANG GILAPDON UG GIDUGAYON NIINING BULUHATONA?

13. Unsa ang gilapdon sa buluhatong pagsangyaw?

13 Gihubit ni Jesus ang gilapdon sa buluhatong pagsangyaw pinaagi sa pag-ingon nga ang maayong balita igasangyaw “sa tibuok gipuy-ang yuta.” (Mat. 24:14) Kinahanglan nga maghimog mga tinun-an “sa katawhan sa tanang kanasoran.” (Mat. 28:19, 20) Naglangkit kana ug tibuok yutang buluhaton.

14, 15. Unsay pamatuod nga ang mga Saksi ni Jehova nakatuman sa gitagna ni Jesus maylabot sa gilapdon sa buluhaton? (Tan-awa ang mga hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

14 Aron masabtan kon giunsa pagtuman sa mga Saksi ni Jehova ang tagna ni Jesus maylabot sa gilapdon sa buluhatong pagsangyaw, tagdon nato ang pipila ka impormasyon. Dunay duolag 600,000 ka membro sa klero sa lainlaing denominasyon sa United States, diin may mga 1,200,000 ka Saksi ni Jehova. Sa tibuok kalibotan, ang Romano Katolikong Simbahan may kapig 400,000 ka pari. Karon  hunahunaa kon unsa ka daghan ang mga Saksi nga nakigbahin sa binase sa Bibliya nga buluhatong pagsangyaw sa Gingharian. Sa tibuok kalibotan, mga walo ka milyon nga boluntaryong mga ministro ang nagsangyaw diha sa 240 ka nasod. Pagkatalagsaong buluhaton ang napalampos, ang tanan sa kadayeganan ug kahimayaan ni Jehova!—Sal. 34:1; 51:15.

15 Ingong mga Saksi ni Jehova, gusto natong masangyawan sa maayong balita ang daghang tawo kutob sa mahimo sa dili pa moabot ang kataposan. Tungod niini, kita lahi gayod maylabot sa atong buluhaton diha sa paghubad ug pagpatik ug mga literatura sa Bibliya. Minilyong libro, magasin, tract, ug imbitasyon sa kombensiyon ug Memoryal ang giapod-apod nga walay bayad. Nakapatik tag lainlaing publikasyon diha sa kapig 700 ka pinulongan. Kapig 200 ka milyong kopya sa Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan ang napatik diha sa kapig 130 ka pinulongan. Sa miaging tuig lamang, kita nakapatik ug duolan sa 4.5 ka bilyong literatura sa Bibliya. Sa atong opisyal nga website, ang impormasyon mabatonan diha sa kapig 750 ka pinulongan. Duna bay laing grupo sa mga ministro nga nagahimo sa samang buluhaton?

16. Giunsa nato pagkahibalo nga nabatonan sa mga Saksi ni Jehova ang espiritu sa Diyos?

16 Unsay gidugayon niining gitagna nga buluhatong pagsangyaw? Si Jesus miingon nga kining tibuok kalibotang buluhaton magpadayon hangtod sa panahon sa kataposang mga adlaw, “ug unya moabot ang kataposan.” May lain pa bang relihiyon nga nagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita niining kataposang mga adlaw? Ang pipila nga atong masangyawan tingali moingon: “Anaa namo ang balaang espiritu, pero kamo ang naghimo sa buluhaton.” Apan dili ba ang atong paglahutay sa buluhaton nagpamatuod nga atong nabatonan ang espiritu sa Diyos? (Buh. 1:8; 1 Ped. 4:14) Matag karon ug unya, may pipila ka relihiyon nga misulay sa paghimo sa buluhaton sa mga Saksi ni Jehova, apan sagad napakyas sila. Ang uban makigbahin sa gitawag ug misyonaryong mga kalihokan sulod sa pipila ka panahon ug dayon mobalik ra sa ilang naandang buluhaton. Ang uban mosulay pa gani sa pagpamalaybalay, apan unsay ilang gisangyaw? Ang tubag sa maong pangutana nagpakita lang nga wala sila maghimo sa buluhaton nga gisugdan ni Kristo.

KINSA MAN GAYOD ANG NAGSANGYAW SA MAAYONG BALITA KARON?

17, 18. (a) Nganong makaseguro ta nga ang mga Saksi ni Jehova mao ang nagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian karon? (b) Nganong nakapadayon kita niining buluhatona?

17 Busa kinsa man gayod ang nagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian karon? Masaligon kitang makaingon: “Ang mga Saksi ni Jehova!” Nganong masaligon man kaayo ta? Tungod kay atong gisangyaw ang hustong mensahe, ang maayong balita sa Gingharian. Pinaagi sa atong pagduol sa mga tawo, gigamit usab nato ang hustong mga paagi. Ang atong buluhatong pagsangyaw gihimo uban ang hustong motibo—gugma, dili pinansiyal nga ganansiya. Ang atong buluhaton mao ang kinadak-ag gilapdon, nga nakaabot sa katawhan sa tanang kanasoran ug pinulongan. Ug kita magpadayon niining buluhatona nga walay hunong, hangtod moabot ang kataposan.

18 Makapahingangha gayod ang nalampos sa katawhan sa Diyos niining kulbahinam nga panahon. Apan nganong naposible kini? Si apostol Pablo nagpatin-aw diha sa iyang sulat sa mga taga-Filipos: “Sa tanang butang ako adunay kusog pinaagi kaniya nga naghatag ug gahom kanako.” (Filip. 4:13) Hinaot nga kitang tanan padayong palig-onon sa atong mahigugmaong Amahan samtang ginahimo nato ang atong maarangan sa pagtuman sa bug-os sa atong ministeryo.—2 Tim. 4:5.