Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Mayo 2016

Ginabag-o ba Gihapon sa Bibliya ang Imong Kinabuhi?

Ginabag-o ba Gihapon sa Bibliya ang Imong Kinabuhi?

“Mag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna.”ROMA 12:2.

AWIT: 61, 52

1-3. (a) Unsang mga kausaban ang lisod tingaling himoon human sa atong bawtismo? (b) Dihang ang paghimog kausaban mas lisod sa atong gidahom, unsay mahimo natong ipangutana? (Tan-awa ang mga hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

DIHANG nahibaloan ni Kevin [1] ang kamatuoran, gusto gyod niyang masuod kang Jehova. Pero sulod sa daghang katuigan, nahimo niyang bisyo ang pagpanugal, pagpanigarilyo, paghuboghubog, ug pag-abuso sa droga. Aron uyonan sa Diyos, kinahanglang biyaan ni Kevin kining dili Kasulatanhong mga buhat. Nahimo niya kini pinaagi sa tabang ni Jehova ug sa Iyang sinulat nga Pulong nga may gahom sa pagbag-o ug kinabuhi.—Heb. 4:12.

2 Human sa iyang bawtismo, mihunong na ba si Kevin sa paghimog kausaban sa iyang kinabuhi? Wala, kay kinahanglan pa niyang ugmaron ug pauswagon ang iyang Kristohanong mga hiyas. (Efe. 4:31, 32) Pananglitan, iyang nakita nga maglisod siya sa pagkontrolar sa iyang kasuko. Siya miingon, “Sa tinuod lang, mas nalisdan ko sa pagkontrolar sa akong kasuko kay sa pagbiya sa akong mga bisyo!” Si Kevin  mihimog mga kausaban pinaagig sinserong pag-ampo ug seryosong pagtuon sa Bibliya.

3 Sama kang Kevin, daghan kanato ang mihimog dagkong kausaban una pa sa atong bawtismo aron mapahiuyon ang atong kinabuhi sa pangunang mga kinahanglanon sa Bibliya. Human sa bawtismo, atong nakita nga kinahanglan pa tang magpadayon sa paghimog gagmayng kausaban aron mas masundog nato pag-ayo ang Diyos ug ang Kristo. (Efe. 5:1, 2; 1 Ped. 2:21) Pananglitan, tingali namatikdan nato nga kita reklamador, mahadlok sa tawo, hilig manglibak, o may uban pang kahuyangan. Naobserbahan ba nimo nga ang paghimog kausaban niining bahina mas lisod diay kay sa imong gidahom? Kon oo, tingali naghunahuna ka: ‘Nakahimo na kog dagkong kausaban, pero nganong malisdan man ko sa paghimog gagmayng kausaban? Unsay akong himoon aron padayong mabag-o sa Bibliya ang akong kinabuhi?’

MAGMAREALISTIKO SA IMONG GIDAHOM

4. Nganong dili nato mapahimut-an si Jehova sa tanang higayon?

4 Para nato nga nakaila ug nahigugma kang Jehova, gusto gayod natong himoon kon unsay makapalipay kaniya. Pero bisag unsa pa ka dako ang atong tinguha, dili gihapon nato mapahimut-an ang Diyos sa tanang higayon tungod sa atong pagkadili-hingpit. Anaa kita sa kahimtang nga sama nianang kang apostol Pablo, kinsa misulat: “Ang katakos sa pagtinguha ania kanako, apan ang katakos sa pagbuhat ug maayo wala kanako.”—Roma 7:18; Sant. 3:2.

5. Unsang mga kausaban ang ato nang nahimo una kita mabawtismohi, pero unsang mga kahuyangan ang tingali pakigbisogan gihapon nato?

5 Ato nang gibiyaan ang makasasalang mga buhat nga magdiskuwalipikar kanato ingong membro sa Kristohanong kongregasyon. (1 Cor. 6:9, 10) Bisan pa niana, kita sa gihapon dili hingpit. (Col. 3:9, 10) Busa, dili gayod realistiko ang pagdahom nga human sa bawtismo—o bisan human sa daghang katuigan diha sa kamatuoran—dili na kita masayop, maluya, o makigbisog sa sayop nga mga motibo ug kiling. May mga kahuyangan nga tingali magpadayon sa daghang katuigan.

6, 7. (a) Nganong posible tang mahimong higala ni Jehova bisag dili ta hingpit? (b) Nganong dili ta angayng magduhaduha sa pagpangayog pasaylo kang Jehova?

6 Ang atong napanunod nga pagkadili-hingpit dili angayng mopugong kanato sa pagkahimong higala ni Jehova o sa padayong pag-alagad kaniya. Hunahunaa kini: Dihang gikabig kita ni Jehova aron mahimong iyang higala, siya nahibalo nga usahay kita masayop. (Juan 6:44) Tungod kay ang Diyos nahibalo sa atong mga kinaiya ug kon unsay naa sa atong kasingkasing, seguradong nasayod siya kon unsang mga kahuyangan ang lisod natong buntogon. Ug nahibalo siya nga kita makasala usahay. Bisan pa niana, wala kini makapugong kang Jehova sa pagpakighigala kanato.

7 Tungod sa gugma, ang Diyos naghatag kanato ug usa ka bililhong gasa—ang halad lukat sa iyang pinalanggang Anak. (Juan 3:16) Kon pinasukad niining bililhong tagana, kita mahinulsolong mangayog pasaylo kang Jehova dihang kita masayop, makasalig ta nga lig-on gihapon ang atong panaghigala kaniya. (Roma 7:24, 25; 1 Juan 2:1, 2) Angay ba tang magduhaduha sa pagpahimulos sa benepisyo sa lukat tungod kay gibati nato nga kita mahugaw o makasasala? Siyempre dili! Sama ra kanag wala ta manghunaw bisag hugaw ang atong kamot. Kon buot hunahunaon, ang lukat gitagana para sa mahinulsolong mga makasasala. Nan tungod sa lukat, matagamtam nato ang panaghigala kang Jehova bisag dili ta hingpit.—Basaha ang 1 Timoteo 1:15.

8. Nganong dili nato angayng balewalaon ang atong mga kahuyangan?

8 Siyempre, dili puwedeng balewalaon na lang nato ang atong mga kahuyangan. Aron molig-on ang atong panaghigala kang Jehova, kinahanglang maningkamot ta nga masundog  pag-ayo ang Diyos ug ang Kristo ug mahimong inuyonan nila. (Sal. 15:1-5) Kinahanglan sab natong kontrolahon ang atong makasasalang mga kiling, o wagtangon kini kon posible. Kita man bag-o pang nabawtismohan o dugay na sa kamatuoran, kinahanglang padayon tang ‘mapasibo.’—2 Cor. 13:11.

9. Giunsa nato pagkahibalo nga padayon natong masul-ob ang bag-ong pagkatawo?

9 Gikinahanglan ang padayong paningkamot aron kita ‘mapasibo’ ug makapakita sa “bag-ong pagkatawo.” Gipahinumdoman ni Pablo ang iyang mga isigkamagtutuo: ‘Hukasa ang daan nga pagkatawo nga nahiuyon sa kanhi ninyong paagi sa panggawi ug nadunot sumala sa malimbongong mga tinguha niini; ug magbag-o kamo diha sa puwersa nga nagpalihok sa inyong kaisipan, ug magsul-ob sa bag-ong pagkatawo nga gilalang sumala sa kabubut-on sa Diyos sa matuod nga pagkamatarong ug pagkamaunongon.’ (Efe. 4:22-24) Sa orihinal nga pinulongan, ang ekspresyong “magbag-o” nagpasabot nga ang pagsul-ob sa bag-ong pagkatawo maoy nagpadayong proseso. Makapadasig kini, kay kini nagpasalig kanato nga bisag unsa na ta ka dugayng nag-alagad kang Jehova, puwede gihapon natong padayong maugmad ug mapauswag ang Kristohanong mga hiyas nga naglangkob sa bag-ong pagkatawo. Oo, ang Bibliya padayong makabag-o sa atong kinabuhi.

NGANONG LISOD KAAYO KINI?

10. Unsay kinahanglan natong himoon aron padayon kitang makahimog kausaban sa tabang sa Bibliya, ug unsay mahimo natong ipangutana?

10 Kinahanglang maningkamot ta pag-ayo kon gusto nato nga ang Pulong sa Diyos padayong magbag-o kanato. Pero nganong kinahanglan man tang maningkamot pag-ayo? Kon nagpanalangin si Jehova sa atong paningkamot, dili ba sayon ra untang mouswag sa espirituwal? Nganong dili na lang wad-on ni Jehova ang atong sayop nga mga kiling aron dili na ta malisdan sa pagpakitag diyosnong mga hiyas?

11-13. Nganong gidahom sa Diyos nga kita maningkamot sa pagbuntog sa atong mga kahuyangan?

11 Dihang mamalandong ta sa pisikal nga uniberso, makaingon gyod ta nga gamhanan kaayo si Jehova. Tagda pananglitan ang adlaw. Kada segundo, lima ka milyong tonelada sa materya niini ang mahimong enerhiya. Bisag gamay ra nga enerhiya ang makasulod sa atmospera sa yuta, igo na kini sa pagtaganag kainit ug kahayag nga gikinahanglan aron mahimong posible ang kinabuhi sa yuta. (Sal. 74:16; Isa. 40:26) Si Jehova malipay sa paghatag ug igong kusog sa iyang tawhanong mga alagad kon gikinahanglan. (Isa. 40:29) Oo, makahatag pa gani ang Diyos kanato ug kusog sa pagbuntog sa tanang kahuyangan nga dili na ta kinahanglang makigbisog ni makahimog sayop. Pero nganong wala man niya kana buhata?

12 Si Jehova naghatag kanato sa talagsaong gasa sa pagpili. Pinaagi sa pagpili nga buhaton ang kabubut-on sa Diyos ug pagpaningkamot nga himoon kana, atong gipakita kon unsa ka lalom ang atong gugma kang Jehova ug ang atong tinguha nga pahimut-an siya. Gipakita sab nato nga kita nagsuportar sa iyang pagkasoberano. Gikuwestiyon ni Satanas ang katungod ni Jehova sa pagmando, busa ang atong kinabubut-ong paningkamot sa pagdapig sa pagmando ni Jehova seguradong giapresyar pag-ayo sa atong mahinatagon ug mapabilhong langitnong Amahan. (Job 2:3-5; Prov. 27:11) Hinunoa, kon gimaniobra pa ni Jehova nga dili na ta kinahanglang maningkamot sa pagbuntog sa atong mga kahuyangan aron pahimut-an siya, way kapuslanan ang atong pangangkon nga kita maunongon ug misuportar sa iyang pagkasoberano.

13 Busa, giawhag kita ni Jehova nga ‘tim-os nga maningkamot’ sa pag-ugmad sa diyosnong mga hiyas. (Basaha ang 2 Pedro 1:5-7; Col. 3:12) Iyang gidahom nga maningkamot ta sa pagkontrolar sa atong hunahuna ug pagbati. (Roma 8:5; 12:9) Kon mohimo tag sinserong paningkamot niining bahina, kita mas  magmalipayon kay nahibalo ta nga ginabag-o gihapon sa Bibliya ang atong kinabuhi.

TUGOTI ANG PULONG SA DIYOS NGA PADAYONG MAGBAG-O KANIMO

14, 15. Unsay puwede natong himoon aron maugmad ang mga hiyas nga gikahimut-an ni Jehova? (Tan-awa ang kahong “ Ang Bibliya ug Pag-ampo Nakabag-o sa Ilang Kinabuhi.”)

14 Unsay atong himoon aron maugmad ang diyosnong mga hiyas ug mapahimut-an si Jehova? Dili igo ang kaugalingong paningkamot aron ta mouswag. Kinahanglang padayon tang makigbisog ug mosunod sa mga instruksiyon sa Diyos, kay ang Roma 12:2 nag-ingon: “Hunong na sa pagpaumol sumala niining sistemaha sa mga butang, kondili mag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna, aron inyong ikapamatuod sa inyong kaugalingon ang maayo ug dalawaton ug hingpit nga kabubut-on sa Diyos.” Pinaagi sa iyang Pulong ug sa balaang espiritu, ginatabangan kita ni Jehova nga masabtan ang iyang kabubut-on, buhaton kini, ug mohimog gikinahanglang kausaban aron makab-ot ang iyang mga sukdanan. Ang atong mga paningkamot kinahanglang maglakip sa adlaw-adlawng pagbasa sa Bibliya, pagpamalandong niini, ug pag-ampo alang sa balaang espiritu. (Luc. 11:13; Gal. 5:22, 23) Samtang magpagiya kita sa balaang espiritu sa Diyos ug magpahiuyon sa atong hunahuna sa panglantaw ni Jehova nga gipadayag sa iyang Pulong, mas masundog nato ang iyang panghunahuna, sinultihan, ug binuhatan. Bisan pa niana, kinahanglan gihapon kitang magbantay nga dili madaog sa atong mga kahuyangan.—Prov. 4:23.

Makatabang ang pagtigom ug pagrepasog mga teksto ug artikulo nga nagtudlo kon unsaon pagbuntog ang mga kahuyangan (Tan-awa ang parapo 15)

15 Gawas pa sa adlaw-adlawng pagbasa sa Bibliya, kinahanglan natong tun-an ang Pulong sa Diyos uban sa atong mga publikasyon aron masundog nato ang nindot nga mga hiyas ni Jehova. Nakita sa pipila nga makatabang ang pagtigom ug pagrepaso usahay sa pipila ka teksto ug mga artikulo sa Bantayanang Torre o Pagmata! nga nagtudlo kanato kon unsaon pag-ugmad ang Kristohanong mga hiyas o pagbuntog ang espesipikong mga kahuyangan.

16. Nganong dili ta angayng maluya kon dili dayon ta makahimog kausaban?

16 Kon morag hinay ang imong espirituwal nga pag-uswag, hinumdomi nga kana nagkinahanglag panahon. Ang pag-ugmad sa espirituwal nga mga hiyas maoy nagpadayong proseso. Kinahanglan tang magpailob samtang gitugotan nato ang Bibliya sa paghimog positibong mga kausaban sa atong kinabuhi. Sa sinugdan, kinahanglan tingali natong disiplinahon ang kaugalingon aron mahimo nato ang giingon sa Bibliya. Pero sa ngadtongadto, samtang mas maningkamot kita sa paghunahuna ug paglihok sa paagi nga giuyonan ni Jehova, mahimong mas dali ug natural na para nato ang paghunahuna ug paglihok sa diyosnong paagi.—Sal. 37:31; Prov. 23:12; Gal. 5:16, 17.

 HINUMDOMI ANG ATONG NINDOT NGA PALAABOTON

17. Kon magmaunongon kita kang Jehova, unsang nindot nga palaaboton ang atong madahom?

17 Sa umaabot, ang maunongong mga magsisimba ni Jehova mahingpit na ug makaalagad kaniya hangtod sa hangtod. Nianang panahona, ang pagpakitag diyosnong mga hiyas dili na lisod kondili kanunay nang makapalipay. Sa kasamtangan, tungod sa lukat, kita gitugotan sa pagsimba sa atong mahigugmaong Diyos. Mahimo nato kana bisag dili pa kita hingpit kon padayon natong tugotan ang gahom sa iyang Pulong sa pagbag-o kanato.

18, 19. Nganong makaseguro ta nga ang Bibliya padayong makabag-o sa atong kinabuhi?

18 Si Kevin, nga gihisgotan ganina, naningkamot pag-ayo sa pagkontrolar sa iyang kasuko. Iyang gipamalandong ug gipadapat ang mga prinsipyo sa Bibliya, ug gidawat niya ang tabang ug tambag sa mga igsoon. Human sa pipila ka tuig, dako gayod ang pag-uswag ni Kevin. Ngadtongadto, siya mikuwalipikar ingong ministeryal nga alagad, ug sulod na sa 20 ka tuig, siya nag-alagad ingong ansiyano. Bisan pa niana, nahibalo siya nga kinahanglan gihapon siyang magbantay aron dili mobalik ang iyang kanhing kahuyangan.

19 Ang eksperyensiya ni Kevin nagpakita nga ang Bibliya makatabang sa katawhan sa Diyos sa paghimog positibong mga kausaban sa ilang kinabuhi. Busa, padayon gayod natong tugotan ang Pulong sa Diyos sa pagbag-o ug pagtabang kanato nga mas masuod kang Jehova. (Sal. 25:14) Samtang makita nato nga gipanalanginan ni Jehova ang atong mga paningkamot, mapamatud-an nato nga ang Bibliya padayong makabag-o sa atong kinabuhi.—Sal. 34:8.

^ [1] (parapo 1) Ang ngalan giilisan.