Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Paningkamoti nga masabtan ang praktikal, emosyonal, ug espirituwal nga mga panginahanglan sa mga igsoon

Makatabang Ka ba sa Inyong Kongregasyon?

Makatabang Ka ba sa Inyong Kongregasyon?

SA WALA pa siya mosaka sa langit, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an: “Kamo mahimong akong mga saksi . . . hangtod sa kinalay-ang dapit sa yuta.” (Buh. 1:8) Sa unsang paagi nila masangyawan ang tibuok yuta?

Si Martin Goodman, propesor sa Oxford University, miingon nga kay gibati sa mga Kristohanon ang ilang responsabilidad nga mosangyaw, sila “nahimong lahi sa ubang relihiyon, lakip na sa mga Hudiyo, sa karaang imperyo sa Roma.” Si Jesus miadto sa lainlaing lugar aron sa pagsangyaw. Sa pagsundog kaniya, nasabtan sa tinuod nga mga Kristohanon nga ang pagsangyaw sa “maayong balita sa gingharian sa Diyos” naglangkit sa pagpangita niadtong gustong makakat-on sa kamatuoran sa Bibliya. (Luc. 4:43) Usa kini sa mga rason kon nganong ang unang siglong Kristohanong kongregasyon may “mga apostoles,” usa ka terminong literal nga nagtumong niadtong mga pinadala o hawas. (Mar. 3:14) Si Jesus nagsugo sa iyang mga sumusunod: “Panglakaw kamo ug paghimog mga tinun-an sa katawhan sa tanang kanasoran.”—Mat. 28:18-20.

Walay bisan usa sa 12 ka apostoles ni Jesus ang ania sa yuta karon, apan daghang alagad ni Jehova ang nagsundog sa ilang ehemplo diha sa ministeryo. Dihang gidapit sila sa pagpalapad sa ilang ministeryo, sila misanong: “Ania ako! Ipadala ako.” (Isa. 6:8) Ang pipila, sama sa linibo nga migraduwar sa Gilead School, mibalhin sa lagyong dapit. Ang uban mibalhin sa laing dapit sa kaugalingon nilang nasod. Daghan ang nagtuon ug bag-ong pinulongan aron makatabang sa mga kongregasyon ug grupo nga nag-atiman sa panginahanglan niadtong nagsulti sa maong pinulongan. Dili kini sayon. Ang mga igsoon nga mibalhin sa mga dapit diin may panginahanglan o nagtuon ug bag-ong pinulongan tingali nakasinatig  lisod nga mga kahimtang. Pero andam silang mohimog mga sakripisyo aron ipakita ang ilang gugma kang Jehova ug sa ilang silingan. Kay napamalandong na nila kini pag-ayo, gigamit nila ang ilang panahon, kusog, ug salapi sa pagtabang. (Luc. 14:28-30) Bililhon gayod ang gihimo niini nga mga igsoon.

Apan managlahi ang atong kahimtang. Dili tanang Saksi ang makahimo sa pagbalhin sa mga dapit diin gikinahanglan pag-ayo ang mga magsasangyaw o makahimo sa pagtuon ug bag-ong pinulongan. Busa, puwede ba tang mahimong misyonaryo bisan sa atong kongregasyon?

MAHIMONG MISYONARYO SA INYONG KONGREGASYON

Pahimusli ang imong kahimtang karon sa paghatag ug bililhong tabang . . .

Ang mga Kristohanon sa unang siglo madasigon gayod sa ministeryo, pero kadaghanan kanila nagpabilin ra sa ilang kaugalingong dapit. Bisan pa niana, ang tambag nga gihatag kang Timoteo mapadapat kanila ug sa tanang alagad sa Diyos: “Himoa ang buluhaton sa usa ka tig-ebanghelyo, tumana sa bug-os ang imong ministeryo.” (2 Tim. 4:5) Ang sugo nga isangyaw ang mensahe sa Gingharian ug maghimog tinun-an mapadapat sa tanang Kristohanon bisan asa. Dugang pa, daghang bahin sa misyonaryong buluhaton ang mapadapat sa atong kaugalingong kongregasyon.

Pananglitan, ang usa ka misyonaryo sa laing nasod kinahanglang mopasibo sa bag-ong mga kahimtang. Daghang butang ang lahi kaayo diha sa iyang bag-ong asaynment. Komosta kon dili kita makahimo sa pagbalhin diin mas dako ang panginahanglan? Angay ba tang mohinapos nga nahibalo na ta sa tanan bahin sa teritoryo sa atong kongregasyon? O mangita ba kitag bag-ong mga paagi aron masangyawan ang mga tawo? Pananglitan, niadtong 1940, ang mga igsoon gidasig sa pag-eskedyul ug usa ka adlaw matag semana sa pagsangyaw diha sa kadalanan. Puwede ba sab nimo kanang sulayan? O komosta ang paggamit ug mga cart nga displeyhanag literatura? Ang punto mao: Andam ka bang mosulay niini nga mga paagi sa pagsangyaw, nga tingali bag-o kanimo?

pinaagi sa pagdasig sa uban nga himoon ang “buluhaton sa usa ka tig-ebanghelyo”

Ang positibong tinamdan makatabang nato nga magmasiboton ug magmadasigon sa ministeryo. Kadaghanan niadtong mibalhin diin mas dako ang panginahanglan o nagtuon ug bag-ong pinulongan maoy kuwalipikado kaayong mga magmamantala. Busa dako silag ikatabang sa mga igsoon, sama nianang sa pagpanguna sa ministeryo. Dugang pa, ang mga misyonaryo sagad maoy manguna diha sa kongregasyon hangtod nga duna nay kuwalipikadong lokal nga brader. Kon ikaw usa ka bawtismadong brader, ikaw ba ‘nagapangab-ot’ ug mga pribilehiyo  ug andam moalagad sa mga igsoon sa inyong kongregasyon?—1 Tim. 3:1.

MAHIMONG “MAKAPALIG-ON NGA TABANG”

pinaagi sa paghatag ug praktikal nga tabang

Gawas pa sa masibotong pagpakigbahin sa ministeryo ug pagkaandam moabagag mga responsabilidad sa kongregasyon, duna pay laing mga paagi nga kita makatabang sa atong kongregasyon. Ang tanan—bata man o tigulang, lalaki o babaye—puwedeng mahimong “makapalig-on nga tabang” sa mga igsoon nga nanginahanglan.—Col. 4:11.

Aron makatabang kita sa atong mga igsoon, kinahanglang mailhan nato sila pag-ayo. Ang Bibliya nag-awhag kanato nga “magmahunahunaon kita sa usag usa” panahon sa mga panagkatigom. (Heb. 10:24) Kining mga pulonga nagpakita nga bisag dili ta mag-ukit-ukit sa ilang pribadong kinabuhi, kinahanglang maningkamot ta nga mailhan ug masabtan ang mga igsoon ug ang ilang mga panginahanglan. Kini lagmit maoy praktikal, emosyonal, o espirituwal nga mga panginahanglan. Dili lang mga ansiyano o ministeryal nga mga alagad ang may responsabilidad sa pagtabang sa mga isigkamagtutuo. Tinuod, may mga higayon nga mas maayong ang maong mga brader ang motabang. (Gal. 6:1) Bisan pa niana, kitang tanan makatabang sa tigulang nga mga igsoon o mga pamilya nga nag-atubang ug mga problema.

pinaagi sa paghupay niadtong nag-atubang ug mga kabalaka sa kinabuhi

Pananglitan, dihang si Salvatore naglisod sa pinansiyal ug miabot sa punto nga gibaligya niya ang ilang negosyo, balay, ug kadaghanan sa ilang kabtangan, naghunahuna siya kon mag-unsa na lang kaha ang iyang pamilya. Nahibaloan sa laing pamilya sa ilang kongregasyon ang ilang panginahanglan. Ang maong pamilya mihatag kanilag kuwarta, mitabang kang Salvatore ug sa iyang asawa nga makakitag trabaho, ug migahin ug daghang gabii aron sa pagpamati ug pagdasig sa tibuok pamilya. Tungod niana, sila nahimong suod nga managhigala. Bisan pa sa grabeng kabalaka nga ilang nasinati sa sinugdan, kining duha ka pamilya malipayong maghandom sa mga higayon nga nagkauban sila niadtong mga panahona.

Para sa tinuod nga mga Kristohanon, ang relihiyon dili usa ka pribadong butang. Ingon sa gipakita ni Jesus, kinahanglan natong pahibaloon ang tanan bahin sa nindot nga mga saad sa Bibliya. Kita man makabalhin o dili sa mga dapit diin mas dako ang panginahanglan, puwede tang maningkamot sa pagbuhat ug maayo ngadto sa tanan. Ug mahimo gyod nato kana diha sa atong kongregasyon. (Gal. 6:10) Kon ato nang himoon, atong masinati ang kalipay sa paghatag, ug padayon kitang ‘mamunga sa tanang maayong buhat.’—Col. 1:10; Buh. 20:35.