Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Enero 2016

Ang Pagbuhat Uban sa Diyos Makahatag ug Kalipay

Ang Pagbuhat Uban sa Diyos Makahatag ug Kalipay

“Ingon nga nagabuhat duyog kaniya, kami nangaliyupo usab kaninyo nga dili dawaton ang dili-takos nga kalulot sa Diyos ug sipyaton ang katuyoan niini.”—2 COR. 6:1.

AWIT: 75, 74

1. Bisag si Jehova ang Usa nga Supremo, unsang kahigayonan ang gihatag niya sa uban?

SI Jehova mao ang Usa nga Supremo, ang Maglalalang sa tanang butang, ang Usa nga nakabaton ug walay kinutobang kaalam ug gahom. Nasabtan kana ni Job. Human pangutan-a ni Jehova si Job bahin sa Iyang mga buhat sa paglalang, si Job mitubag: “Nahibaloan ko na nga ikaw makahimo sa tanang butang, ug walay hunahuna nga dili nimo makab-ot.” (Job 42:2) Mahimo ni Jehova ang bisan unsa nga gusto niyang buhaton nga walay tabang sa uban. Bisan pa niana, sukad sa sinugdan, iyang gihatagag kahigayonan ang iyang mga linalang sa pagbuhat uban kaniya aron matuman ang iyang katuyoan.

2. Sa unsang importanteng buluhaton nga gidapit ni Jehova si Jesus sa pagbuhat?

2 Ang unang linalang sa Diyos mao ang iyang bugtong Anak. Iyang gihatagag kahigayonan ang iyang Anak sa pagtabang kaniya sa pagbuhat sa tanang ubang butang, sa langit ug sa yuta. (Juan 1:1-3, 18) Bahin kang Jesus, si apostol Pablo misulat: “Pinaagi kaniya gilalang ang tanang ubang butang sa langit ug sa yuta, ang mga  butang nga makita ug ang mga butang nga dili-makita, kini man mga trono o kaha pagkaginoo o kagamhanan o awtoridad. Ang tanang ubang butang gilalang pinaagi kaniya ug alang kaniya.” (Col. 1:15-17) Busa, gipasidunggan ni Jehova ang iyang Anak pinaagi sa paghatag niinig kahigayonan sa pagtabang kaniya sa paglalang ug pinaagi sa pagsulti sa uban bahin sa importanteng papel sa iyang Anak.

3. Unsang kahigayonan ang gihatag ni Jehova kang Adan, ug ngano?

3 Gihatagan usab ni Jehova ug kahigayonan ang mga tawo sa pagbuhat uban kaniya. Pananglitan, iyang gisugo si Adan sa pagngalan sa mga hayop. (Gen. 2:19, 20) Seguradong nalipay si Adan sa pagpaniid niini nga mga linalang, pagtuon sa ilang mga kinaiya, ug sa pagpilig haom nga ngalan alang sa matag usa kanila! Puwede rang nganlan mismo ni Jehova ang mga hayop kay siya may naglalang niana. Pero mahigugmaon niyang gihatag ang maong kahigayonan kang Adan. Gihatagan sab niyag kahigayonan si Adan sa pagpalapad sa tanaman sa Eden aron mahimong paraiso ang tibuok yuta. (Gen. 1:27, 28) Ikasubo nga sa ngadtongadto mihunong si Adan sa pagbuhat uban sa Diyos, nga nagpahinabog kadaot kaniya ug sa tanan niyang kaliwat.—Gen. 3:17-19, 23.

4. Sa unsang paagi ang uban nagbuhat uban sa Diyos sa pagtuman sa iyang kabubut-on?

4 Sa ngadtongadto, gihatagan sab sa Diyos ug kahigayonan ang uban sa pagpakigbahin sa katumanan sa iyang katuyoan. Si Noe nagtukod ug arka nga nagluwas kaniya ug sa iyang pamilya panahon sa tibuok yutang Lunop. Si Moises nagluwas sa nasod sa Israel gikan sa Ehipto. Si Josue nagdala sa maong nasod ngadto sa Yutang Saad. Si Solomon nagtukod sa templo sa Jerusalem. Si Maria nahimong inahan ni Jesus. Sila ug ang uban pang matinumanong mga tawo nagbuhat uban kang Jehova sa pagtuman sa iyang kabubut-on.

5. Sa unsang buluhaton kita puwedeng makigbahin, ug kinahanglan ba gyod tang gamiton ni Jehova niining buluhatona? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

5 Karon, si Jehova naghatag natog kahigayonan nga paluyohan sa bug-os ang Mesiyanikong Gingharian. Dunay daghang paagi sa pag-alagad sa Diyos. Bisag dili mahimo sa tanan ang pipila niini ka paagi, kitang tanan puwedeng makigbahin sa pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian. Siyempre, puwede rang si Jehova ang mohimo niining buluhatona. Puwede siyang direktang makigsulti sa mga tawo bisag tua siya sa langit. Si Jesus miingon nga mahimo ganing pasultihon ni Jehova ang mga bato bahin sa Mesiyanikong Hari. (Luc. 19:37-40) Bisan pa niana, gihatagan ta ni Jehova ug kahigayonan nga mahimong iyang “mga isigkamagbubuhat.” (1 Cor. 3:9) Si apostol Pablo misulat: “Ingon nga nagabuhat duyog kaniya, kami nangaliyupo usab kaninyo nga dili dawaton ang dili-takos nga kalulot sa Diyos ug sipyaton ang katuyoan niini.” (2 Cor. 6:1) Usa ka dakong kadungganan ang pagbuhat uban sa Diyos ug kini makahatag kanatog dakong kalipay. Atong hisgotan ang pipila ka rason kon ngano.

ANG PAGBUHAT UBAN SA DIYOS MAKAPALIPAY KANATO

6. Giunsa paghubit sa panganayng Anak sa Diyos ang iyang gibati sa pagbuhat uban sa iyang Amahan?

6 Sukad pa kaniadto, ang mga alagad ni Jehova malipayong nagbuhat uban kaniya. Ingong personipikasyon sa kaalam, ang panganayng Anak sa Diyos miingon: “Si Jehova nagbuhat kanako ingon nga sinugdanan sa iyang dalan . . . Didto ako tupad kaniya ingon nga batid nga magbubuhat, ug ako iyang gikahinangpan pag-ayo sa matag adlaw, ako nagakalipay sa iyang atubangan sa tanang panahon.” (Prov. 8:22, 30) Si Jesus malipayong nagbuhat uban sa iyang Amahan, nga nagakalipay tungod sa iyang mga nahimo ug sa pagkahibalo nga siya gikahinangpan ni Jehova. Komosta sa atong bahin?

Duna pa bay mas makapatagbawng buluhaton kay sa pagtudlo sa uban bahin sa kamatuoran? (Tan-awa ang parapo 7)

7. Nganong ang buluhatong pagsangyaw makahatag natog kalipay?

 7 Si Jesus miingon nga dunay kalipay sa paghatag ug pagdawat. (Buh. 20:35) Nalipay kita sa pagdawat sa kamatuoran, maingon man sa pagpaambit niana sa uban. Samtang ginapaambit nato sa uban ang kamatuoran sa Bibliya, atong makita ang kalipay nga gibati niadtong gutom sa espirituwal dihang ilang nasabtan ug giapresyar ang atong Diyos ug ang bililhong kamatuoran diha sa iyang Pulong. Nalipay kitang makita nga sila nag-usab sa ilang hunahuna ug paagi sa pagkinabuhi. Atong nasabtan nga importante kaayo ang pagpaambit sa maayong balita. Pinaagi niini, kadtong napasig-uli ngadto sa Diyos makabaton ug kinabuhing walay kataposan. (2 Cor. 5:20) Duna pa bay mas makapalipay ug makapatagbawng buluhaton kay sa pagtabang sa uban nga makabaton ug kinabuhing walay kataposan?

8. Unsay giingon sa pipila bahin sa kalipay sa pagbuhat uban kang Jehova?

8 Malipay ta dihang mosanong ang mga tawo sa mensahe nga atong gisangyaw, pero malipay sab ta sa pagkahibalo nga kita nakapahimuot kang Jehova ug nga iyang giapresyar ang atong paningkamot sa pag-alagad kaniya. (Basaha ang 1 Corinto 15:58.) Si Marco nga nagpuyo sa Italy miingon: “Nalipay kaayo ko kay nahibalo ko nga akong gihatag ang akong kinamaayohan kang Jehova ug dili sa usa nga malimot ra sa akong nahimo.” Sa susama, si Franco nga nag-alagad sab sa Italy miingon: “Pinaagi sa iyang Pulong ug espirituwal nga mga tagana, si Jehova nagpahinumdom nato matag adlaw nga siya nahigugma kanato ug nga ang tanan natong gibuhat alang niya importante kaniya, bisan pag gibati nato nga gamay ra ang atong nahimo. Kanay hinungdan kon nganong ang pagbuhat uban sa Diyos nakapalipay nako ug naghimo sa akong kinabuhi nga makahuloganon.”

ANG PAGBUHAT UBAN SA DIYOS MAS MAKAPASUOD NATO KANIYA UG SA UBAN

9. Unsa ka suod ang relasyon ni Jehova ug ni Jesus, ug ngano?

9 Dihang magbuhat kita uban niadtong atong gimahal, kita mas masuod kanila ug mas mailhan nato sila. Mahibaloan nato dili lang kon unsay gusto nilang malampos kondili kon unsaon sab nila kana paghimo. Si Jesus nagbuhat uban kang Jehova lagmit sulod sa bilyonbilyong katuigan, busa ilang naugmad ang lig-on, dili mabugto nga bugkos sa gugma ug pagmahal sa usag usa. Sa pagpatin-aw kon unsa sila ka suod, si Jesus miingon: “Ako ug ang Amahan usa ra.” (Juan 10:30) Sila tinuod nga nagkahiusa ug nagtinabangay sa pagbuhat.

10. Nganong ang pagsangyaw mas makapasuod nato sa Diyos ug sa uban?

10 Sa iyang pag-ampo, gihangyo ni Jesus si Jehova sa pagpanalipod sa iyang mga tinun-an. Ngano? Siya miampo: “Aron nga sila mahimong usa nga sama kanato.” (Juan 17:11) Dihang magkinabuhi kita sumala sa mga sukdanan sa Diyos ug makigbahin sa pagsangyaw, atong maapresyar ang iyang nindot nga mga hiyas. Atong makat-onan kon nganong maalamon ang pagsalig kaniya ug pagsunod sa iyang mga sugo. Samtang makigsuod kita  sa Diyos, siya makigsuod usab kanato. (Basaha ang Santiago 4:8.) Masuod usab kita sa atong mga igsoon sa pagtuo kay susama ang atong mga problema, kalipay, ug mga tumong. Oo, kita magkauban sa pagbuhat, magkauban sa pagkalipay, ug magkauban sa paglahutay. Si Octavia nga nagpuyo sa Britain miingon: “Ang pagbuhat uban kang Jehova nakapasuod nako sa mga igsoon.” Siya miingon nga tungod kana kay ang iyang pagpakighigala binase na sa “samang tumong ug katuyoan.” Mao ba sab nay imong gibati? Dili ba mas masuod ka sa uban kon makita nimo ang ilang paningkamot sa pagpahimuot kang Jehova?

11. Nganong mas masuod kita kang Jehova ug sa atong mga igsoon didto sa bag-ong kalibotan?

11 Lig-on na ang atong gugma sa Diyos ug sa atong mga igsoon, pero mas molig-on pa kini sa matarong nga bag-ong kalibotan. Hunahunaa kon unsa unya ang buluhaton didto! May mga binanhaw nga atong abiabihon ug tudloan bahin kang Jehova. Ang yuta himoong paraiso. Dili gyod kini simpleng mga buluhaton, pero kita magmalipayon samtang kita magtinabangay sa pagbuhat ug anam-anam nga mahingpit ubos sa Mesiyanikong Gingharian. Ang tanang tawo mas masuod sa usag usa ug sa Diyos, kinsa seguradong ‘magtagbaw sa tinguha sa tanang buhing butang.’—Sal. 145:16.

ANG PAGBUHAT UBAN SA DIYOS MAKAPANALIPOD KANATO

12. Nganong ang buluhatong pagsangyaw usa ka panalipod?

12 Kinahanglan natong panalipdan ang atong espirituwalidad. Kay nagpuyo kita sa kalibotan nga gimandoan ni Satanas nga Yawa ug dili kita hingpit, dali ra natong masundog ang sayop nga panghunahuna ug panggawi sa kalibotan. Ang espiritu sa kalibotan ikatandi sa sulog sa suba nga nagbitad nato sa direksiyon nga dili nato gusto. Aron dili maanod, kinahanglang maningkamot ta sa paglangoy paingon sa laing direksiyon. Sa susama, gikinahanglan ang paningkamot aron dili madala sa espiritu sa kalibotan ni Satanas. Dihang magsangyaw ta, ang atong hunahuna nasentro sa importante ug mapuslanong espirituwal nga mga butang, dili sa mga butang nga makapahuyang sa atong pagtuo. (Filip. 4:8) Ang pagsangyaw makapalig-on sa atong pagtuo, nga magpahinumdom nato sa mga saad sa Diyos ug sa iyang mahigugmaong sukdanan. Makatabang sab kini aron mahuptan nato ang espirituwal nga armadura.—Basaha ang Efeso 6:14-17.

13. Unsay gibati sa usa ka brader sa Australia bahin sa pagsangyaw?

13 Kon puliki kita sa pagsangyaw ug sa ubang espirituwal nga kalihokan, wala tay panahon sa pagsigeg hunahuna sa atong mga problema, ug kana makapanalipod kanato. Si Joel nga nagpuyo sa Australia miingon: “Ang pagsangyaw nakatabang nako nga mahibalo kon unsay tinuod nga nagakahitabo sa akong palibot. Nagpahinumdom ni nako sa mga problemang giatubang sa mga tawo ug sa mga kaayohan nga akong nasinati tungod sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya. Ang pagsangyaw nakatabang nako nga magmapainubsanon ug naghatag nakog kahigayonan nga mosalig kang Jehova ug sa mga igsoon.”

14. Nganong ang atong paglahutay sa pagsangyaw nagpakita nga ang espiritu sa Diyos nagauban kanato?

14 Ang pagsangyaw makapalig-on usab sa atong pagtuo nga ang espiritu sa Diyos nagauban kanato. Hunahunaa kini: Ibutang ta nga gihatagan kag trabaho sa pagpanghatag ug sustansiyadong tinapay sa mga tawo sa inyong lugar. Dili ka suweldohan ug dili sab ulian ang imong gasto. Dayon mahibaloan nimo nga kadaghanan sa mga tawo dili ganahan sa tinapay ug ang pipila maglagot pa nimo tungod sa imong pagpanghatag. Magdugay kaha ka sa maong trabaho? Kay naluya sa negatibong reaksiyon sa mga tawo, lagmit moundang na ka sa pagbuhat niana. Bisan  pa niana, daghan kanato ang milahutay sa ministeryo sulod sa daghang katuigan, sa kaugalingon natong gasto ug bisan pa sa pagbiaybiay ug pagbugalbugal sa dili mapasalamatong mga tawo. Dili ba kana pamatuod nga ang espiritu sa Diyos nagalihok diha kanato?

ANG PAGBUHAT UBAN SA DIYOS MAGPAKITA SA ATONG GUGMA KANIYA UG SA UBAN

15. Sa unsang paagi ang pagsangyaw sa maayong balita nalangkit sa katuyoan ni Jehova sa katawhan?

15 Hunahunaa kon sa unsang paagi ang pagsangyaw sa maayong balita nalangkit sa katuyoan ni Jehova sa katawhan. Katuyoan niya nga ang mga tawo magpuyo sa yuta nga dili gayod mamatay, ug bisag nakasala si Adan, wala mausab ang hunahuna ni Jehova. (Isa. 55:11) Hinunoa, mihimo siyag kahikayan sa pagluwas sa katawhan gikan sa sala ug kamatayon. Sa pagtuman sa maong katuyoan, si Jesus mianhi sa yuta ug mihalad sa iyang kinabuhi alang sa masinugtanong katawhan. Pero aron mahimong masinugtanon, kinahanglang makasabot sila kon unsay gisugo sa Diyos kanila. Busa gitudloan ni Jesus ang katawhan bahin sa mga sugo sa Diyos, ug gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa paghimo usab niana. Pinaagi sa pagtabang sa mga tawo nga mapasig-uli sa Diyos, kita direktang nakigbahin sa iyang mahigugmaong kahikayan sa pagluwas sa katawhan gikan sa sala ug kamatayon.

16. Sa unsang paagi ang atong pagsangyaw nalangkit sa kinadak-ang mga sugo sa Diyos?

16 Ang atong pagtabang sa mga tawo nga makabaton ug kinabuhing walay kataposan nagpakita nga atong gihigugma ang atong isigkatawo ug si Jehova, “kansang kabubut-on mao nga ang tanang matang sa mga tawo mangaluwas unta ug makadangat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran.” (1 Tim. 2:4) Dihang gipangutana kon unsa ang kinadak-ang sugo nga gihatag ngadto sa Israel, si Jesus mitubag: “‘Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.’ Kini mao ang kinadak-an ug unang sugo. Ang ikaduha, nga susama niini, mao kini, ‘Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.’” (Mat. 22:37-39) Pinaagi sa pagpakigbahin sa pagsangyaw, atong gipakita nga atong gisunod kini nga mga sugo.—Basaha ang Buhat 10:42.

17. Unsay gibati nimo bahin sa pribilehiyo sa pagsangyaw sa maayong balita?

17 Pagkadako sa atong panalangin! Gihatagan kita ni Jehova ug buluhaton nga makahatag natog kalipay, mas makapasuod nato kaniya ug sa uban, ug makapanalipod sa atong espirituwalidad. Makahatag sab kini kanatog kahigayonan nga ipakita ang atong gugma sa Diyos ug sa isigkatawo. Lainlain ang kahimtang sa katawhan sa Diyos sa tibuok yuta, pero bata man o tigulang, dato o pobre, baskog o luya, minilyon ang naningkamot sa pagpaambit sa ilang pagtuo sa uban. Lagmit mouyon ka kang Chantel nga nagpuyo sa France. Siya miingon: “Ang labing gamhanang Persona sa uniberso, ang Maglalalang sa tanang butang, ang malipayong Diyos, nag-ingon kanako: ‘Lakaw! Sulti! Sulti alang nako, sulti gikan sa imong kasingkasing. Ihatag nako nimo ang akong kusog, ang akong Pulong ang Bibliya, ang pagpaluyo sa mga manulonda, ang mga alagad nako sa yuta, ang padayong pagbansay, ug ang espesipikong instruksiyon sa tukmang panahon.’ Dako gayong pribilehiyo ang pagtuman sa gisugo ni Jehova kanato ug ang pagbuhat uban sa atong Diyos!”