Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Enero 2016

“Mouban Kami Kaninyo”

“Mouban Kami Kaninyo”

“Mouban kami kaninyo, kay kami nakadungog nga ang Diyos nagauban kaninyo.”—ZAC. 8:23.

AWIT: 65, 122

1, 2. (a) Unsay giingon ni Jehova nga mahitabo sa atong panahon? (b) Unsang mga pangutana ang tubagon niining artikuloha? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

BAHIN sa panahon diin kita nagkinabuhi, si Jehova nagtagna: “Mahitabo unya niadtong mga adlawa nga napulo ka tawo gikan sa tanang pinulongan sa mga nasod mokupot, oo, sila gayod mokupot sa sidsid sa tawo nga usa ka Hudiyo, nga magaingon: ‘Mouban kami kaninyo, kay kami nakadungog nga ang Diyos nagauban kaninyo.’” (Zac. 8:23) Sama sa simbolikong 10 ka tawo, kadtong dunay yutan-ong paglaom “mokupot sa sidsid sa tawo nga usa ka Hudiyo.” Sila mapasigarbohong makig-uban sa dinihogan sa espiritu nga “Israel sa Diyos,” kay nahibalo sila nga si Jehova nagpanalangin sa mga dinihogan.—Gal. 6:16.

2 Sama kang manalagnang Zacarias, gipasiugda ni Jesus ang makapadasig nga panaghiusa nga nasinati sa katawhan sa Diyos. Iyang gihisgotan nga ang iyang mga sumusunod gilangkoban sa duha ka grupo, ang “gamayng panon” ug “ubang mga karnero,” pero siya miingon nga sila mahimong “usa ka panon” nga may “usa ka magbalantay.” (Luc. 12:32; Juan 10:16) Apan, ang relasyon niining duha ka grupo magpatunghag pipila ka pangutana: (1) Kinahanglan bang mahibaloan sa ubang mga karnero ang ngalan sa tanang  dinihogan karon? (2) Unsay angayng pag-isip sa mga dinihogan sa ilang kaugalingon? (3) Unsay angay nimong reaksiyon kon sa inyong kongregasyon dunay mosugod pag-ambit sa mga emblema sa Memoryal? (4) Angay ka bang mabalaka kon mouswag ang gidaghanon niadtong nakig-ambit? Atong tagdon ang tubag niini nga mga pangutana.

KINAHANGLAN BA NATONG MAHIBALOAN ANG NGALAN SA TANANG DINIHOGAN KARON?

3. Nganong dili posible nga mahibaloan nato kon kinsa gyod ang mahimong bahin sa 144,000?

3 Kinahanglan bang mahibaloan sa ubang mga karnero ang ngalan sa tanang dinihogan karon? Dili. Ngano? Tungod kay bisag ang usa nakadawat ug langitnong pagkatinawag, siya gidapit pa lang, wala pa niya madawat ang ganti. Kanay rason kon nganong si Satanas nagpatunghag “mini nga mga manalagna . . . aron sa pagpahisalaag, kon mahimo, bisan sa mga pinili.” (Mat. 24:24) Ayha pa maseguro nga ang usa ka dinihogan makadawat sa iyang langitnong ganti kon mohukom na si Jehova nga ang maong tawo takos niana. Si Jehova ang mohukom niini ug mohatag kaniya sa kataposang pagtimbre sa dili pa siya mamatay nga matinumanon o kaha sa dili pa magsugod ang “dakong kasakitan.” (Pin. 2:10; 7:3, 14) Nan, walay kapuslanan ang pagsusi karon kon kinsa gyod sa mga alagad sa Diyos ang mahimong bahin sa 144,000. [1]

4. Kon dili posibleng mahibaloan ang ngalan sa tanang dinihogan karon, unsaon nato ‘pag-uban’ kanila?

4 Kon dili posibleng mahibaloan ang ngalan sa tanang espirituwal nga mga Israelinhon nga ania sa yuta karon, sa unsang paagi ang membro sa ubang mga karnero “mouban” kanila? Matikdi kon unsay giingon sa tagna ni Zacarias bahin sa simbolikong 10 ka tawo. Kini sila “mokupot sa sidsid sa tawo nga usa ka Hudiyo, nga magaingon: ‘Mouban kami kaninyo, kay kami nakadungog nga ang Diyos nagauban kaninyo.’” Bisag usa lang ka Hudiyo ang gihisgotan dinhi, ang pulong nga “kaninyo” nagpakita nga dili usa ra ka tawo ang gitumong. Nan, kining espirituwal nga Hudiyo maoy usa ka grupo, dili usa lang ka indibiduwal! Busa, dili kinahanglang mailhan ang matag espirituwal nga Hudiyo ug dayon mouban kita kaniya. Hinunoa, kinahanglang mailhan nato sila ingong grupo ug dayon paluyohan nato sila. Ang Kasulatan wala gayod mag-awhag kanato sa pagsunod sa usa ka indibiduwal. Si Jesus ang atong Pangulo.—Mat. 23:10.

UNSAY ANGAYNG PAG-ISIP SA MGA DINIHOGAN SA ILANG KAUGALINGON?

5. Unsang pasidaan ang angayng pamalandongon sa mga dinihogan, ug ngano?

5 Kadtong makig-ambit sa mga emblema sa Memoryal angayng mamalandong sa pasidaan nga nasulat sa 1 Corinto 11:27-29. (Basaha.) Unsay buot ipasabot ni apostol Pablo dinhi? Ang usa ka dinihogan dili takos nga makig-ambit kon wala niya mahupti ang maayong relasyon kang Jehova. (Heb. 6:4-6; 10:26-29) Ang maong pasidaan magpahinumdom sa mga dinihogan nga wala pa nila madawat ang ganti. Kinahanglan silang magpadayon sa pagpangagpas sa “tumong alang sa ganti nga pagkatinawag sa Diyos ngadto sa itaas pinaagi ni Kristo Jesus.”—Filip. 3:13-16.

6. Unsay angayng pag-isip sa mga dinihogan sa ilang kaugalingon?

6 Si Pablo nag-awhag sa dinihogang mga Kristohanon sa “paglakaw nga takos sa pagtawag nga alang niana [sila] gipanagtawag.” Sa unsang paagi buhaton nila kini? Si Pablo miingon nga buhaton nila kini “uban ang bug-os nga pagpaubos sa hunahuna ug kalumo, uban ang hataas-nga-pailob, nga mag-inantosay sa usag usa diha sa gugma, sa matinuoron manlimbasog nga mosunod sa  pagkausa sa espiritu sa nagahiusang bugkos sa pakigdait.” (Efe. 4:1-3) Ang espiritu ni Jehova makatabang sa usa nga mahimong mapainubsanon, dili garboso. (Col. 3:12) Ang mga dinihogan wala maghunahuna nga kay dinihogan sila, mas daghan ang balaang espiritu nga ilang nadawat kay niadtong may yutan-ong paglaom. Wala sila mangangkon nga duna silay linaing kahibalo; ni maghunahuna nga mas labaw sila sa uban. Ang mga dinihogan dili pod modiktar sa uban nga sila gidihogan usab ug kinahanglang makig-ambit sa mga emblema, kondili mapainubsanon nilang ilhon nga si Jehova ang nagdapit sa mga dinihogan.

7, 8. Unsay dili dahomon sa mga dinihogan, ug ngano?

7 Bisag usa ka talagsaong pribilehiyo nga makadawat ug langitnong pagkatinawag, ang mga dinihogan wala magdahom ug linaing pasidungog gikan sa uban. (Efe. 1:18, 19; basaha ang Filipos 2:2, 3.) Dihang gidihogan sila ni Jehova, wala niya kini ipahibalo sa tanan. Busa dili sila matingala kon ang uban dili dayon motuo nga sila tinuod nga gidihogan sa balaang espiritu. Gani, nahibalo sila nga ang Kasulatan nagpasidaan nga dili ta angayng motuo dayon kon dunay moingon nga nakadawat siyag linaing asaynment gikan sa Diyos. (Pin. 2:2) Nan, dili gayod nila gamiton ang ilang pagkadinihogan nga samag “calling card” sa pagpaila sa ilang kaugalingon. Sagad, dili gani nila iestorya sa uban ang ilang pagkadinihogan, aron dili maanaa kanila ang atensiyon; ni manghambog sila bahin sa ilang umaabot nga ganti.—1 Cor. 1:28, 29; basaha ang 1 Corinto 4:6-8.

8 Dugang pa, ang mga dinihogan dili mag-isip sa ilang kaugalingon ingong espesyal nga grupo. Dili nila pangitaon ang ubang dinihogan aron mag-estoryahay sila bahin sa ilang paglaom o magpormag kaugalingong grupo sa pagtuon sa Bibliya. (Gal. 1:15-17) Kana magpahinabog pagkabahinbahin diha sa kongregasyon ug supak sa balaang espiritu, nga nagtabang sa katawhan sa Diyos nga makabatog pakigdait ug panaghiusa.—Basaha ang Roma 16:17, 18.

UNSAY ANGAY NIMONG PAGTRATAR KANILA?

9. Nganong angay tang mag-amping maylabot sa pagtratar nato sa usa nga nakig-ambit sa mga emblema sa Memoryal? (Tan-awa ang kahon nga “ Ang Gugma Dili Mogawi nga Way Batasan.”)

9 Unsay angay nimong pagtratar sa usa nga nakig-ambit sa mga emblema sa Memoryal? Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an: “Kamong tanan mga igsoon.” Siya nagpadayon: “Si bisan kinsa nga magabayaw sa iyang kaugalingon igapaubos, ug si bisan kinsa nga magapaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon.” (Mat. 23:8-12) Busa, sayop ang pagbayaw ug mga indibiduwal, bisan pag sila maoy dinihogang mga igsoon ni Kristo. Sa paghisgot bahin sa mga ansiyano, ang Bibliya nagdasig kanato sa pagsundog sa pagtuo niadtong nagapanguna, apan wala gayod kini magsugo kanato nga ituboy si bisan kinsang tawo ingong atong pangulo. (Heb. 13:7) Tinuod, ang Kasulatan naghisgot nga may pipila nga “takos sa doble nga pasidungog.” Hinunoa, sila nahimong takos sa dobleng pasidungog, dili tungod kay sila dinihogan, kondili tungod kay sila “nagdumala sa maayong paagi” ug “naghago sa pagpanulti ug sa pagpanudlo.” (1 Tim. 5:17) Busa, mobatig kaulaw kadtong may langitnong pagkatinawag kon ang uban maghatag kanilag sobrang pagdayeg ug atensiyon. Mas grabe pa, kon hatagan silag espesyal nga pagtagad, basin malisdan ang mga dinihogan sa pagpabiling mapainubsanon. (Roma 12:3) Dili nato gustong mahimong hinungdan nga makasala ang usa sa mga igsoon ni Kristo!—Luc. 17:2.

Unsay angay nimong pagtratar sa usa nga nakig-ambit sa mga emblema sa Memoryal? (Tan-awa ang parapo 9-11)

10. Unsaon nimo pagpakitag pagtahod sa mga dinihogan?

10 Unsaon nato pagpakitag nahiangayng pagtahod niadtong gidihogan ni Jehova?  Dili ta mangutana nila kon sa unsang paagi sila nahimong dinihogan. Sa ingon, malikayan nato ang pagpanghilabot sa mga butang nga wala tay labot. (1 Tes. 4:11; 2 Tes. 3:11) Dili ta angayng maghunahuna nga dinihogan usab ang ginikanan, kapikas, o ubang paryente sa usa nga dinihogan. Kini nga paglaom dili mapanunod ni mabatonan pinaagig kaminyoon. (1 Tes. 2:12) Likayan sab nato ang pagpangutana sa kapikas sa mga dinihogan kon unsay ilang gibati sa pagkahibalo nga dili na nila makauban sa Paraiso ang ilang kapikas. Imbes mosuknag mga pangutana nga tingali makapasakit, kitang tanan makasalig nga si Jehova magbukhad sa iyang kamot ug ‘magtagbaw sa tinguha sa tanang buhing butang.’—Sal. 145:16.

11. Sa unsang paagi kita mapanalipdan kon atong likayan ang ‘pagdayeg ug mga personalidad’?

11 Kon atong trataron ang mga dinihogan sa hustong paagi, kita mapanalipdan. Ang Kasulatan nagtug-an kanato nga ang ‘mini nga mga igsoon’ posibleng makasulod sa kongregasyon. (Gal. 2:4, 5; 1 Juan 2:19) Kini nga mga impostor mangangkon pa gani nga dinihogan sila. Dugang pa, ang pipila tingali ka dinihogan dili makapabiling matinumanon. (Mat. 25:10-12; 2 Ped. 2:20, 21) Kon atong likayan ang ‘pagdayeg ug mga personalidad,’ dili nila kita madani sa pagbiya sa kamatuoran ug dili sab mohuyang ang atong pagtuo kon dunay ilado o dugay nang Kristohanon nga wala makapabiling matinumanon.—Jud. 16.

ANGAY BA TANG MABALAKA MAYLABOT SA GIDAGHANON?

12, 13. Nganong dili ta angayng mabalaka kon mouswag ang gidaghanon sa nakig-ambit sa emblema panahon sa Memoryal?

12 Sa di pa dugayng katuigan, miuswag ang gidaghanon niadtong nakig-ambit panahon sa Memoryal sa kamatayon ni Kristo, samtang sa miaging mga dekada mius-os ang ilang gidaghanon. Angay ba tang mabalaka niini? Dili. Atong hisgotan ang pipila ka butang nga angay natong hinumdoman.

13 “Si Jehova nakaila sa mga iyaha.” (2 Tim. 2:19) Kadtong nag-ihap sa nakig-ambit panahon sa Memoryal dili makahukom kon kinsa gyod ang may langitnong paglaom. Ang gidaghanon sa nakig-ambit naglakip niadtong sayop nga naghunahuna nga sila dinihogan. Ang pipila nga nakig-ambit kaniadto miundang ra sa ulahi. Ang uban tingali dunay mga problema sa pangisip ug sa emosyon maong nagtuo sila nga magmando sila uban kang Kristo sa langit. Busa, ang gidaghanon sa  mga nakig-ambit dili tukmang magpaila sa gidaghanon sa mga dinihogan nga nahibilin sa yuta.

14. Unsay giingon sa Bibliya bahin sa gidaghanon sa mga dinihogan nga mahibilin sa yuta inigsugod sa dakong kasakitan?

14 Ang mga dinihogan anaa sa lainlaing dapit sa yuta dihang moanhi si Jesus aron tigomon sila ug dad-on sa langit. Mahitungod nianang panahona, ang Bibliya nag-ingon bahin kang Jesus: “Iyang ipadala ang iyang mga manulonda uban ang makusog nga tingog sa trompeta, ug ilang pagatigomon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, gikan sa usa ka tumoy sa mga langit hangtod sa ilang laing tumoy.” (Mat. 24:31) Gipakita sa Kasulatan nga diyutay na lang ang mga dinihogan nga mahibilin sa yuta panahon sa kataposang mga adlaw. (Pin. 12:17) Apan, wala mag-ingon ang Bibliya kon pila ang mahibilin inigsugod sa dakong kasakitan.

15, 16. Unsay angay natong masabtan bahin sa 144,000 nga gipili ni Jehova?

15 Si Jehova ang mohukom kon kanus-a siya magpilig mga dinihogan. (Roma 8:28-30) Si Jehova misugod pagpilig mga dinihogan human sa pagkabanhaw ni Jesus, ug mopatim-aw nga ang tanan sa unang siglong kongregasyon maoy mga dinihogan. Sukad sa unang siglo hangtod sa sinugdanan sa kataposang mga adlaw, ang kadaghanan niadtong nag-angkong sumusunod ni Kristo maoy mini nga mga Kristohanon; gipakasama sila ni Jesus sa “mga bunglayon.” Bisan pa niana, si Jehova padayong nagdihog sa pipila ka matinumanong tawo sulod nianang panahona, ug sila nahisama sa “mga trigo” nga gihubit ni Jesus. (Mat. 13:24-30) Panahon sa kataposang mga adlaw, si Jehova padayong nagpili niadtong maglangkob sa 144,000. [2] Kon mohukom si Jehova nga ang uban pilion niya sulod sa hinapos nga bahin sa kataposang mga adlaw, kinsa man ta nga mokuwestiyon sa iyang kaalam? (Isa. 45:9; Dan. 4:35; basaha ang Roma 9:11, 16.) [3] Magbantay ta nga dili mahisama sa diskontentong mga mamumuo nga nagreklamo sa paagi nga ang ilang agalon nakiglabot niadtong misugod pagtrabaho sa ika-11ng takna.—Basaha ang Mateo 20:8-15.

16 Dili tanan nga dunay langitnong paglaom ang bahin sa “matinumanon ug maalamong ulipon.” (Mat. 24:45-47) Sama sa unang siglo, si Jehova ug Jesus karon nagpakaon sa daghan pinaagi sa pipila. Pipila lang ka dinihogan sa unang siglo ang gigamit sa pagsulat sa Kristohanon Gregong Kasulatan. Sa susama, pipila lang ka dinihogan karon ang gitudlo sa pagtaganag espirituwal nga “pagkaon sa hustong panahon.”

17. Unsay imong nakat-onan niining artikuloha?

17 Unsay atong nakat-onan sa atong gihisgotan? Nakahukom si Jehova sa paghatag ug duha ka ganti—kinabuhi sa langit alang sa espirituwal nga mga Hudiyo ug kinabuhi sa yuta alang sa simbolikong 10 ka tawo. Bisan pa niana, parehas ang iyang sukdanan sa pagkamatinumanon alang niadtong may langitnong pagkatinawag ug niadtong may yutan-ong paglaom. Ang duha ka grupo kinahanglang magmapainubsanon. Sila kinahanglang magkahiusa. Ug sila kinahanglang maningkamot nga mapatunhay ang kalinaw sa kongregasyon. Samtang nagkaduol na ang kataposan, hinaot nga kitang tanan magmadeterminado sa pag-alagad ingong usa ka panon ubos ni Kristo.

^ [1] (parapo 3) Ang Salmo 87:5, 6 nagpakita nga lagmit sa umaabot ipadayag ang mga ngalan niadtong magmando uban ni Jesus sa langit.—Roma 8:19.

^ [2] (parapo 15) Bisag gipakita sa Buhat 2:33 nga apil si Jesus sa pagpili sa mga dinihogan, si Jehova ang nagdapit kanila.

^ [3] (parapo 15) Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang “Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa” sa Bantayanang Torre, Mayo 1, 2007, p. 30-31.