Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Enero 2016

Magmadeterminado nga ‘Ipadayon ang Inyong Inigsoong Gugma’!

Magmadeterminado nga ‘Ipadayon ang Inyong Inigsoong Gugma’!

‘Ipadayon ang inyong inigsoong gugma.’—HEB. 13:1.

AWIT: 72, 119

1, 2. Nganong misulat si Pablo ngadto sa Hebreohanong mga Kristohanon?

KADTO maoy tuig 61 C.E. Ang mga kongregasyon sa tibuok Israel nakasinatig kalinaw. Bisag si apostol Pablo gipriso sa Roma, siya naglaom nga hapit na siyang pagawson. Ang iyang kauban nga si Timoteo bag-o pang gipagawas, ug nagplano silang moduaw sa ilang mga igsoon sa Judea. (Heb. 13:23) Pero lima ka tuig na lang, libotan na ang Jerusalem sa “nagkampong kasundalohan,” ingon sa gitagna ni Jesus. Kinahanglang molihok dayon ang mga Kristohanon sa Judea, ilabina kadtong nagpuyo sa Jerusalem. Gipasidan-an sila ni Jesus nga inigkakita nila nga malibotan na ang Jerusalem sa mga sundalo, kinahanglan silang mobiya dayon.—Luc. 21:20-24.

2 Sulod sa 28 ka tuig sukad isulti ni Jesus ang maong tagna, daghan nang pagsulay ug paglutos ang malamposong nasagubang sa matinumanong Hudiyong mga Kristohanon. (Heb. 10:32-34) Pero nahibalo si Pablo nga hapit na nilang atubangon ang usa sa kinadak-ang pagsulay sa ilang pagtuo. (Mat. 24:20, 21; Heb. 12:4) Gusto niya nga maandam sila sa kon unsay posibleng  mahitabo. Gikinahanglan gyod nila ang paglahutay ug lig-ong pagtuo—pagtuo nga makaluwas sa ilang kinabuhi. (Basaha ang Hebreohanon 10:36-39.) Busa gipalihok sa espiritu ni Jehova si Pablo nga sulatan ang maong minahal nga mga igsoon aron palig-onon sila. Kana nga sulat nailhan karon ingong basahon sa Hebreohanon.

3. Nganong angay tang mainteres sa basahon sa Hebreohanon?

3 Angay tang mainteres sa gisulat ni Pablo ngadto sa Hebreohanong mga Kristohanon sa unang siglo. Ngano? Kay ang atong kahimtang susama sa ilaha. Niining “makuyaw nga mga panahong lisod sagubangon,” ang katawhan ni Jehova nakalahutay sa lainlaing mga pagsupak ug paglutos. (2 Tim. 3:1, 12) Ato nang napamatud-an nga lig-on ang atong pagtuo ug debosyon. Hinunoa, daghan kanato karon ang malinawog kahimtang ug wala makasinatig direktang mga paglutos. Pero sama sa mga Kristohanon sa panahon ni Pablo, dili gyod nato kalimtan kining hinungdanong kamatuoran—hapit na natong masinati ang kinadak-ang pagsulay sa atong pagtuo!—Basaha ang Lucas 21:34-36.

4. Unsa ang tinuig nga teksto sa 2016, ug nganong haom kini?

4 Unsay makatabang nato sa pagpangandam alang sa mga butang nga hapit nang mahitabo? Sa basahon sa Hebreohanon, daghag gihisgotan si Pablo nga makatabang nato sa pagpalig-on sa atong pagtuo. Ang usa niini makita sa Hebreohanon 13:1. Kini nag-awhag kanato: ‘Ipadayon ang inyong inigsoong gugma.’ Mao kini ang tinuig nga teksto sa 2016.

Atong tinuig nga teksto sa 2016: ‘Ipadayon ang inyong inigsoong gugma.’—Hebreohanon 13:1

UNSA ANG INIGSOONG GUGMA?

5. Unsa ang inigsoong gugma?

5 Unsay kahulogan sa pagpakitag inigsoong gugma? Ang Gregong pulong nga gigamit ni Pablo, ang phi·la·del·phiʹa, literal nga nagkahulogang “pagmahal alang sa usa ka igsoon.” Ang inigsoong gugma maoy kusganon, mainiton, suod nga pagbati, sama nianang bation nimo sa membro sa pamilya o suod nga higala. (Juan 11:36) Wala kita magpakaaron-ingnon nga managsoon—kita gayod managsoon. (Mat. 23:8) Ang atong lalom nga pagmahal sa usag usa gisumaryo niining mga pulonga: “Sa inigsoong gugma batoni ang malumong pagmahal alang sa usag usa. Manguna sa pagpakitag pasidungog sa usag usa.” (Roma 12:10) Kini nga inigsoong gugma, lakip ang gugmang gipasukad sa prinsipyo (o, a·gaʹpe), makatabang nga magkasuod ug magkahiusa ang katawhan sa Diyos.

6. Para sa tinuod nga mga Kristohanon, unsay kahulogan sa inigsoong gugma?

6 Ang “‘inigsoong gugma,’” matod sa usa ka eskolar, “sagad diha lang mabasa sa Kristohanong literatura.” Para sa mga Hudiyo kaniadto, ang pulong nga “igsoon” sagad magtumong sa mga paryente ug usahay, bisan sa mga dili paryente. Pero wala gyod nila isipang igsoon ang mga Hentil. Hinunoa, para sa mga Kristohanon, ang tanang isigkamagtutuo giisip nila ingong igsoon, bisag unsa pay ilang rasa. (Roma 10:12) Gitudloan kita ni Jehova nga magpakitag inigsoong gugma sa usag usa. (1 Tes. 4:9) Pero nganong importante nga padayon natong ipakita ang inigsoong gugma?

NGANONG IMPORTANTE KAAYO NGA PADAYONG IPAKITA ANG INIGSOONG GUGMA?

7. (a) Unsa ang labing hinungdanong rason kon nganong ipakita nato ang inigsoong gugma? (b) Unsay laing rason kon nganong importanteng palig-onon nato ang atong gugma sa usag usa?

7 Simple lang ang tubag: Gusto ni Jehova nga ato kanang ipakita. Dili kita makaingon nga atong gihigugma ang Diyos kon wala nato higugmaa ang atong mga igsoon. (1 Juan 4:7, 20, 21) Dugang pa, gikinahanglan  nato ang usag usa, ilabina sa malisod nga mga panahon. Dihang gisulatan ni Pablo ang Hebreohanong mga Kristohanon, nahibalo siya nga hapit nang biyaan sa pipila kanila ang ilang mga balay ug kabtangan. Gihubit ni Jesus kon unsa ka lisod kanang panahona. (Mar. 13:14-18; Luc. 21:21-23) Busa, sa dili pa kana mahitabo, kinahanglang palig-onon sa mga Kristohanon ang ilang gugma sa usag usa.—Roma 12:9.

8. Unsay kinahanglan natong buhaton karon sa dili pa magsugod ang dakong kasakitan?

8 Sa dili madugay, moabot na ang kinadak-ang kasakitan sa kasaysayan sa tawo. (Mar. 13:19; Pin. 7:1-3) Busa kinahanglan natong sundon ang tambag: “Lakaw, akong katawhan, sulod ngadto sa inyong sulod nga mga lawak, ug sirhi ang mga pultahan luyo kaninyo. Panago kamo sa makadiyot lamang hangtod nga ang mahukmanong pagsaway molabay.” (Isa. 26:20) Kining “sulod nga mga lawak” mahimong magtumong sa atong mga kongregasyon. Diha kita magtigom ingong mga igsoon aron sa pagsimba kang Jehova. Pero dili pa igo ang regular nga pagtambog tigom. Gipahinumdoman ni Pablo ang Hebreohanong mga Kristohanon nga angay nilang gamiton ang maong kahigayonan sa pagdasig sa usag usa sa pagpakitag gugma ug pagbuhat ug maayo. (Heb. 10:24, 25) Karon na ang panahon nga angay natong palig-onon ang atong inigsoong gugma, kay kini makatabang kanato sa paglahutay sa bisan unsang pagsulay sa umaabot.

9. (a) Sa unsang mga paagi nato ikapakita ang inigsoong gugma? (b) Paghatag ug pananglitan kon giunsa pagpakita sa katawhan ni Jehova ang ilang inigsoong gugma.

9 Bisan karon nga wala pa magsugod ang dakong kasakitan, kinahanglan gyod natong ipakita ang inigsoong gugma. Daghan kitag mga igsoon nga grabeng naapektohan sa mga linog, baha, bagyo, tsunami, o ubang natural nga mga kalamidad. Ang uban nag-antos sa mga pagsupak ug paglutos. (Mat. 24:6-9) Anaa pa ang adlaw-adlawng kalisod sa panginabuhi tungod niining daotang sistema sa mga butang. (Pin. 6:5, 6) Samtang nagkadaghan ang problema, nagkadaghan sab ang atong kahigayonan sa pagpakita kon unsa ka lalom ang atong inigsoong gugma. Bisag “mobugnaw ang gugma sa kadaghanan,” kinahanglang padayon natong ipakita ang inigsoong gugma.—Mat. 24:12. [1]

UNSAY ATONG BUHATON ARON MAGPADAYON ANG ATONG INIGSOONG GUGMA?

10. Unsay atong susihon karon?

10 Bisan sa daghang problema nga atong giatubang, unsaon nato pagseguro nga padayon natong ikapakita ang inigsoong gugma? Sa unsang mga paagi mapamatud-an nato nga duna kitay inigsoong gugma? Human sa pag-ingon nga ‘ipadayon ang inyong inigsoong gugma,’ gihisgotan ni apostol Pablo ang pipila ka paagi nga mahimo kini sa mga Kristohanon. Susihon nato ang unom niini.

11, 12. Unsay kahulogan sa pagpakitag pagkamaabiabihon? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.)

11 “Ayaw kalimti ang pagkamaabiabihon.” (Basaha ang Hebreohanon 13:2.) Ang orihinal nga pulong nga gihubad ug “pagkamaabiabihon” nagpasabot ug “pagpakitag kaayo sa mga estranyo.” Kini magpahinumdom kanato sa ehemplo ni Abraham ug Lot. Silang duha nagpakitag kaayo sa mga bisita nga wala nila mailhi. Kadto mga manulonda diay. (Gen. 18:2-5; 19:1-3) Gigamit ni Pablo kini nga mga ehemplo aron dasigon ang Hebreohanong mga Kristohanon sa pagpakitag inigsoong gugma pinaagi sa pagkamaabiabihon.

12 Nagpakita ba kitag pagkamaabiabihon sa atong mga igsoon pinaagi sa pag-imbitar kanila sa atong balay aron mangaon, magkaubanay, ug magdinasigay? Dili kinahanglang  magkombira ta o mogastog dako aron isipon tang maabiabihon. Dili sab maayo nga kadto lang makahimo sa pagbalos sa atong pagkamaabiabihon ang atong imbitahon. (Luc. 10:42; 14:12-14) Ang atong tumong mao ang pagdasig, dili ang pagpasigarbo! Bisag wala kaayo nato mailhi ang atong circuit overseer ug ang iyang asawa, ato bang gipakita kanila ang pagkamaabiabihon? (3 Juan 5-8) Daghan kitag buluhaton ug problema sa adlaw-adlaw, apan dili gyod nato ‘kalimtan ang pagkamaabiabihon’!

13, 14. Sa unsang paagi atong ‘mahinumdoman silang mga binilanggo’?

13 “Hinumdomi silang mga binilanggo.” (Basaha ang Hebreohanon 13:3.) Ang gitumong ni Pablo dinhi mao ang mga igsoon nga gibilanggo tungod sa ilang pagtuo. Dihang gisulat niya kini ngadto sa Hebreohanong mga Kristohanon, mga upat ka tuig na siyang nabilanggo. (Filip. 1:12-14) Iyang gikomendahan ang mga igsoon kay sila “nagpahayag ug simpatiya kanila nga anaa sa bilanggoan.” (Heb. 10:34) Dili sama niadtong personal nga mitabang kang Pablo dihang siya nabilanggo, ang Hebreohanong mga Kristohanon layo kaniya. Busa giunsa nila siya paghinumdom? Pinaagi sa ilang sinserong mga pag-ampo alang kaniya.—Heb. 13:18, 19.

14 Karon, daghan kanato ang layo sa atong mga igsoon nga nabilanggo. Tingali dili nato mahatag ang praktikal nga tabang nga nahimo sa mga Saksi nga nagpuyo duol sa prisohan. Pero atong ikapakita ang simpatiya ug inigsoong gugma pinaagi sa kanunayng paghinumdom niining matinumanong mga igsoon ug paglakip kanila sa atong mga pag-ampo, nga mangamuyo kang Jehova para kanila. Pananglitan, ato bang gilakip sa atong pag-ampo ang daghang brader, sister ug bisan mga bata nga nabilanggo sa Eritrea, lakip ang tulo ka brader—si Paulos Eyassu, Isaac Mogos, ug Negede Teklemariam—nga kapig 20 ka tuig nang nabilanggo didto?

15. Sa unsang paagi nato himoong dungganon ang atong kaminyoon?

15 “Himoa nga dungganon ang kaminyoon taliwala sa tanan.” (Basaha ang Hebreohanon 13:4.) Ikapakita usab nato ang atong inigsoong gugma pinaagi sa pagpabiling hinlo sa moral. (1 Tim. 5:1, 2) Kon ang usa ‘magdaot ug maglapas sa katungod’ sa usa ka igsoon pinaagi sa paghimog seksuwal nga imoralidad uban kaniya o sa mga membro sa pamilya nianang igsoona, kini magdaot sa pagsalig nga maoy gibasehan sa inigsoong gugma. (1 Tes. 4:3-8) Dugang pa, hunahunaa kon unsay bation sa usa ka asawa kon mahibaloan niya nga giluiban siya sa iyang bana pinaagi sa pagtan-awg pornograpiya. Mobati kaha siya nga ang iyang bana nagmahal niya ug nagtahod sa kahikayan sa kaminyoon?—Mat. 5:28.

16. Sa unsang paagi ang pagkakontento makatabang nato sa pagpakitag inigsoong gugma?

16 “Magmakontento sa presenteng mga butang.” (Basaha ang Hebreohanon 13:5.) Ang pagsalig kang Jehova makatabang aron kita magmakontento. Ang pagkakontento motabang nato sa pagbaton ug balanseng panglantaw sa materyal nga mga butang. (1 Tim. 6:6-8) Makatabang kini kanato nga masabtan nga ang atong relasyon kang Jehova ug sa mga igsoon mas importante pa kay sa bisan unsa nga mapalit sa kuwarta. Ang tawong kontento dili reklamador, bagulbolan, o hinawayon. Dili sab siya magpadala sa kasina ug kahakog—mga pagbati nga makapugong sa pagpakitag inigsoong gugma. Hinunoa, siya mahinatagon.—1 Tim. 6:17-19.

17. Sa unsang paagi ang pagkamaisogon makatabang nato sa pagpakitag inigsoong gugma?

17 “Magmaisogon.” (Basaha ang Hebreohanon 13:6.) Ang atong pagsalig kang Jehova mohatag nato ug kaisog sa pag-atubang  sa bisan unsang kalisdanan. Kini nga kaisog, sa baylo, motabang nato sa pagbaton ug positibong tinamdan. Kon kita dunay inigsoong gugma ug positibong tinamdan, atong mapalig-on ug mahupay ang atong mga igsoon. (1 Tes. 5:14, 15) Bisan panahon sa dakong kasakitan, kita ‘makatindog nga tul-id ug makahangad sa atong mga ulo,’ kay nahibalo kita nga duol na ang atong kaluwasan.—Luc. 21:25-28.

Giapresyar ba nimo ang ginahimo sa mga ansiyano para kanato? (Tan-awa ang parapo 18)

18. Sa unsang paagi nato mapalig-on ang atong inigsoong gugma alang sa atong mga ansiyano?

18 “Hinumdomi sila nga nagapanguna kaninyo.” (Basaha ang Hebreohanon 13:7, 17.) Kon atong hunahunaon ang paghago sa mga ansiyano para kanato—bisag wala sila suweldohi—mas molig-on ang atong gugma ug apresasyon kanila. Dili gyod nato gusto nga sila mawad-ag kalipay o manghupaw tungod kanato. Hinuon, pinaagi sa atong pagsunod ug pagpasakop kanila, ato silang ‘gihatagan ug labaw sa kasagaran nga pagtahod diha sa gugma tungod sa ilang buhat.’—1 Tes. 5:13.

PADAYON SA PAGBUHAT NIANA NGA MAS BUG-OS PA

19, 20. Sa unsang paagi nato padayong ikapakita ang inigsoong gugma nga mas bug-os pa?

19 Ang katawhan ni Jehova nailhan sa ilang inigsoong gugma. Tinuod kana bisan sa panahon ni Pablo. Pero, gidasig gihapon niya ang tanan nga “magpadayon sa pagbuhat niini sa mas bug-os pa.” (1 Tes. 4:9, 10) Dayag, duna pa kitay puwedeng pauswagon.

20 Dihang magtan-aw ta sa atong tinuig nga teksto, pamalandongon sab nato kini nga mga pangutana: Unsay akong buhaton aron mahimo kong mas maabiabihon? Unsaon nako paghinumdom ang mga igsoong nabilanggo? Nagtahod ba ko sa kahikayan sa Diyos sa kaminyoon? Unsay makatabang nako nga magmakontento? Unsaon nako pagpalig-on ang akong pagsalig kang Jehova? Sa unsang paagi mahimo kong mas mapinasakopon sa mga nagapanguna? Kon maningkamot kitang mouswag niining unom ka bahin, nan ang atong tinuig nga teksto dili lang mahimong karatula sa atong Kingdom Hall. Kini magpahinumdom nato nga sundon kining tambaga: ‘Ipadayon ang inyong inigsoong gugma.’—Heb. 13:1.

^ [1] (parapo 9) Alang sa mga pananglitan kon giunsa pagpakita sa mga Saksi ni Jehova ang inigsoong gugma panahon sa katalagman, tan-awa ang Hulyo 15, 2002 nga Bantayanang Torre, p. 8-9, ug ang librong Mga Saksi ni Jehova—Mga Magmamantala sa Gingharian sa Diyos, kap. 19.