Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Abril 2016

Nganong Angay Tang Motambong sa Tigom?

Nganong Angay Tang Motambong sa Tigom?

“Magmahunahunaon kita sa usag usa . . . , nga dili talikdan ang atong mga panagkatigom.”—HEB. 10:24, 25.

AWIT: 20, 119

1-3. (a) Giunsa pagpakita sa mga Kristohanon nga gusto gyod nilang makig-uban sa mga isigkamagtutuo diha sa tigom? (Tan-awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo.) (b) Unsay atong hisgotan niining artikuloha?

DIHANG si Corinna nag-edad ug 17, ang iyang inahan gidakop ug gipadala sa kampo sa pinugos nga pagtrabaho sa Soviet. Sa ulahi, si Corinna gipadala usab sa Siberia, nga linibo ka kilometros ang gilay-on gikan sa ilang balay. Siya gitratar nga samag ulipon—usahay pugson siya sa pagtrabaho sa gawas bisag tugnaw kaayo ug walay igong besti nga para sa tingtugnaw. Bisan nianang malisod nga kahimtang, si Corinna ug ang kauban niyang sister determinadong motambong sa tigom.

2 “Gabii ming mibiya sa dapit nga among gitrabahoan,” matod niya, “ug milakaw mig 25 kilometros paingon sa estasyon sa tren. Ang tren milarga ug alas dos sa buntag, ug mibiyahe mig unom ka oras una manaog ug milakaw mig 10 kilometros paingon sa tigomanan.” Nakawang ba ang ilang paghago? Si Corinna miingon: “Sa tigom, among gitun-an ang Bantayanang Torre ug mikanta mig mga awit sa Gingharian. Kadto nakadasig gayod kanamo ug nakapalig-on sa among pagtuo.” Bisag tulo ka adlaw pa ang milabay una sila makabalik sa ilang gitrabahoan, ang tigdumala sa ranso wala gani  makamatikod nga milakaw si Corinna ug ang iyang kauban.

3 Gipabilhan gayod sa katawhan ni Jehova ang mga panagkatigom. Wala madugay human matukod ang Kristohanong kongregasyon, ang mga sumusunod ni Jesus nagtigom dayon aron sa pagsimba kang Jehova. (Buh. 2:42) Lagmit sama kanila, gusto sab nimong regular nga motambong sa tigom. Bisan pa niana, ang tanang Kristohanon nag-atubang ug mga babag. Tungod sa sekular nga trabaho, puliking eskedyul, o kakapoy gumikan sa atong adlaw-adlawng rutina, malisdan tingali kita sa pagtambong sa mga tigom. Unsay magpalihok kanato sa pagbuntog niini nga mga babag ug sa pagtambong nga makanunayon sa mga tigom? [1] Sa unsang paagi nato matabangan ang atong mga ginatun-an sa Bibliya ug ang uban nga makita ang kaimportante sa pagtambong sa tigom? Niining artikuloha, atong hisgotan ang walo ka rason kon nganong motambong kita sa tigom. Kini nga mga rason gigrupo sa tulo ka kategoriya: kon unsay epekto niini kanimo, kon unsay epekto niini sa uban, ug kon unsay epekto kang Jehova kon motambong ka sa tigom. [2]

KON UNSAY EPEKTO NIINI KANIMO

4. Sa unsang paagi ang atong mga tigom makatabang nato sa pagkat-on bahin kang Jehova?

4 Ang mga tigom nag-edukar kanato. Ang matag tigom makatabang nato sa pagkat-on bahin sa atong Diyos, si Jehova. Pananglitan ning bag-o pa, sulod sa halos duha ka tuig, kadaghanan sa mga kongregasyon naggamit sa librong Pakigsuod Kang Jehova diha sa Pagtuon sa Kongregasyon sa Bibliya. Dili ba ang maong pagtuon sa mga hiyas sa Diyos, ug ang kinasingkasing nga mga komento sa mga igsoon, nagpalig-on sa imong gugma alang sa imong langitnong Amahan? Mapauswag usab ang atong kahibalo sa Pulong sa Diyos pinaagi sa pagpaminaw pag-ayo sa mga pakigpulong, pasundayag, ug pagbasa sa Bibliya. (Neh. 8:8) Pananglitan, hunahunaa ang espirituwal nga mga bahandi nga imong makaplagan samtang mangandam ka sa pagbasa sa Bibliya ug maminaw sa pangunang mga punto niana!

5. Sa unsang paagi ang mga tigom nakatabang nimo sa pagpadapat sa imong nakat-onan sa Bibliya ug sa pagpauswag sa imong paagi sa pagsangyaw?

5 Ang mga tigom magtudlo kanato kon unsaon pagpadapat ang mga prinsipyo sa Bibliya diha sa tanang bahin sa atong kinabuhi. (1 Tes. 4:9, 10) Pananglitan, ang Pagtuon sa Bantayanang Torre gipahaom sa panginahanglan sa katawhan sa Diyos. Ang pagtuon ba sa Bantayanang Torre nagpalihok kanimo sa pagsusi pag-usab sa imong mga tumong, pagpasaylo sa isigka-Kristohanon, o sa pagpauswag sa kalidad sa imong mga pag-ampo? Ang mga tigom sa tungatunga sa semana nagtudlo kanato kon unsaon pagsangyaw sa maayong balita ug pagtudlo sa mga prinsipyo sa Kasulatan sa epektibong paagi.—Mat. 28:19, 20.

6. Sa unsang paagi ang atong mga tigom makapadasig ug makapalig-on kanato?

6 Ang mga tigom makapadasig kanato. Ang presenteng sistema sa mga butang mahimong makapaluya sa atong hunahuna, emosyon, ug espirituwalidad. Sa kasukwahi, ang mga tigom magdasig ug magpalig-on kanato. (Basaha ang Buhat 15:30-32.) Diha sa mga tigom, sagad hisgotan ang katumanan sa mga tagna sa Bibliya. Ingong resulta, gipalig-on nato ang atong pagsalig nga matuman gayod ang mga saad ni Jehova sa umaabot. Siyempre, dili lang kadtong may mga bahin sa plataporma ang makadasig nato. Ang mga igsoong nagkomento ug kinasingkasing nga nag-awit makapadasig usab kanato. (1 Cor. 14:26) Ug kon makig-estorya ta sa mga igsoon sa dili pa magsugod ang tigom ug inigkahuman niana, kita madasig gayod ug masuod kanila.—1 Cor. 16:17, 18.

7. Nganong importante gayod nga motambong sa tigom?

7 Diha sa mga tigom, atong madawat ang tabang sa balaang espiritu. Ang hinimayang si Jesu-Kristo miingon: “Ang adunay  igdulungog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu ngadto sa mga kongregasyon.” (Pin. 2:7) Oo, si Jesus nanguna sa Kristohanong kongregasyon pinaagi sa balaang espiritu. Gikinahanglan nato ang balaang espiritu aron kita makasukol sa tentasyon, magmaisogon ug magmaepektibo sa ministeryo, ug makahimog maayong mga desisyon. Dili ba angay natong pahimuslan ang tanang tagana—lakip na ang mga tigom—aron madawat ang balaang espiritu?

KON UNSAY EPEKTO NIINI SA UBAN

8. Sa unsang paagi ang atong pagtambong, pagkomento, ug pag-awit panahon sa tigom makatabang sa atong mga igsoon? (Tan-awa usab ang kahon nga “Moarang-arang ang Iyang Pamati Human sa Tigom.”)

8 Ang mga tigom maghatag natog kahigayonan sa pagpakita nga gihigugma nato ang atong mga igsoon. Hunahunaa pag-ayo ang mga kalisdanan nga kinahanglang sagubangon sa pipila ka igsoon sa inyong kongregasyon. Kanay hinungdan nga si apostol Pablo misulat: “Magmahunahunaon kita sa usag usa”! Dayon, gisaysay ni Pablo nga atong mapakita ang atong pagkamahunahunaon kon “dili [nato] talikdan ang atong mga panagkatigom.” (Heb. 10:24, 25) Ang imong pagtambong sa tigom magpakita nga imong giisip ang imong mga isigkamagsisimba nga takos sa imong panahon, atensiyon, ug paghunahuna. Dugang pa, ang imong kinasingkasing nga mga komento ug pag-awit makadasig sa imong mga isigkamagtutuo.—Col. 3:16.

9, 10. (a) Ipatin-aw kon sa unsang paagi ang giingon ni Jesus sa Juan 10:16 makatabang nato nga masabtan kon nganong importanteng makig-uban sa atong mga igsoon diha sa tigom. (b) Kon regular tang motambong sa tigom, sa unsang paagi makatabang ta niadtong gisalikway sa ilang pamilya?

9 Ang mga tigom makapahiusa kanato sa mga isigkamagtutuo. (Basaha ang Juan 10:16.) Gipakasama ni Jesus ang iyang kaugalingon sa usa ka magbalantay, ug ang iyang mga sumusunod sa panon sa mga karnero. Hunahunaa kini: Kon ang duha ka karnero atua sa bungtod, ang duha anaa sa walog, ug ang lain pang karnero nanibsib sa laing dapit, matawag bang panon kanang lima ka karnero? Kasagaran, ang usa ka panon sa mga karnero magkauban ubos sa pag-atiman sa magbalantay niini. Sa susama, dili kita makasunod sa atong Magbalantay kon ilain nato ang atong kaugalingon. Kinahanglan tang makig-uban sa mga isigka-Kristohanon diha sa tigom aron mahimo tang bahin sa “usa ka panon” ubos sa “usa ka magbalantay.”

10 Sa dihang kita motambong ug tigom, kita nakatampo sa panaghiusa sa atong panag-igsoonay. (Sal. 133:1) Ang pipila sa atong mga isigkamagsisimba gisalikway sa ilang ginikanan ug mga igsoon. Pero, nagsaad si Jesus nga hatagan silag espirituwal nga pamilya nga mahigugma ug mag-atiman kanila. (Mar. 10:29, 30) Dihang regular kang motambong sa tigom, imong mapamatud-an nga ikaw usa ka amahan, inahan, o igsoon nianang minahal nato nga mga isigkamagtutuo! Dili ba nagdasig  kana kanato sa pagbuhat sa atong maarangan sa pagtambong sa tanang tigom?

KON UNSAY EPEKTO NIINI KANG JEHOVA

11. Sa unsang paagi ang pagtambong sa tigom makatabang kanato sa paghatag kang Jehova kon unsay nahiangay kaniya?

11 Ang atong pagtambong sa tigom maghatag kang Jehova kon unsay nahiangay kaniya. Ingong atong Maglalalang, si Jehova angay natong dayegon, himayaon, pasalamatan, ug pasidunggan. (Basaha ang Pinadayag 7:12.) Dihang kita moampo, moawit, ug mosulti bahin kang Jehova diha sa tigom, kita naghatag kaniya sa kon unsa gayoy nahiangay kaniya—ang atong pagsimba. Atong gipabilhan ang pribilehiyo sa pagpasidungog sa Usa nga dako kaayog nahimo para kanato.

12. Unsay bation ni Jehova kon sundon nato ang iyang sugo nga motambong sa tigom?

12 Si Jehova takos usab sa atong pagkamasinugtanon. Siya nagsugo kanato nga dili talikdan ang atong panagkatigom, ilabina niining panahon sa kataposan. Dihang kita kinabubut-ong motuman nianang maong sugo, malipay si Jehova. (1 Juan 3:22) Siya nakakita ug nagpabili sa atong mga paningkamot sa pagtambong sa tanang tigom.—Heb. 6:10.

13, 14. Sa unsang paagi kita masuod kang Jehova ug Jesus diha sa mga tigom?

13 Ang atong pagtambong sa tigom magpakita nga gusto natong makigsuod kang Jehova ug sa iyang Anak. Diha sa tigom, ang atong Dakong Instruktor naggiya kanato pinaagi sa iyang Pulong, ang Bibliya. (Isa. 30:20, 21) Bisan ang mga dili magtutuo nga motambong sa tigom mahimong makahinapos: “Ang Diyos anaa gayod sa inyong taliwala.” (1 Cor. 14:23-25) Si Jehova nagapanalangin sa mga tigom pinaagi sa iyang balaang espiritu ug aktibong nagagiya sa Kasulatanhong programa sa pagpanudlo. Busa, diha sa tigom, kita nagapaminaw sa tingog ni Jehova ug nakasinati sa iyang mahigugmaong pag-atiman. Ingong resulta, kita masuod kaniya.

14 Si Jesus miingon: “Kay diin gani adunay duha o tulo nga nagkatigom sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala.” (Mat. 18:20) Ang prinsipyo sa gipamulong ni Jesus mapadapat sa atong mga tigom. Ingong ulo sa kongregasyon, si Kristo “nagalakaw taliwala” sa mga kongregasyon sa katawhan sa Diyos. (Pin. 1:20–2:1) Hunahunaa kana! Si Jehova ug Jesus aktibong nagpalig-on kanato diha sa mga tigom. Unsa kahay bation ni Jehova kon iyang mamatikdan ang atong kahinam nga makigsuod kaniya ug sa iyang Anak?

15. Sa unsang paagi ang pagtambong sa tigom magpakita nga gusto natong sugton ang Diyos?

15 Ang atong pagtambong sa tigom magpakita nga atong gipaluyohan ang pagkasoberano sa Diyos. Bisag gisugo kita ni Jehova sa pagtambong sa tigom, siya wala mamugos kanato sa pagtuman niana. (Isa. 43:23) Busa, anaa ra kanato ang pagpakita kon unsa ka lalom ang atong gugma kang Jehova ug kon unsa ka lig-on ang atong pagpaluyo sa iyang pagmando. (Roma 6:17) Pananglitan, moinsistir tingali ang atong amo nga kita motrabaho imbes motambong sa tigom. Tingali idili sa gobyerno ang atong panagkatigom ug hulgaon kita nga pamultahon, prisohon, o patyon pa gani kon kita motambong sa tigom. O kaha tentalon ta nga maglingawlingaw imbes motambong sa tigom. Sa maong mga situwasyon, kita dunay kapilian: Kinsay atong alagaran? (Buh. 5:29) Kon kita mopili sa pagpaluyo sa pagkasoberano ni Jehova, atong mapalipay ang iyang kasingkasing.—Prov. 27:11.

PADAYON SA PAGTAMBONG SA TIGOM UBAN SA INYONG MGA IGSOON

16, 17. (a) Nganong nahibalo kita nga ang mga tigom importante kaayo sa mga Kristohanon sa unang siglo? (b) Unsay pagbati ni Brader George Gangas bahin sa mga tigom?

16 Human sa panagkatigom sa Pentekostes 33 C.E., ang unang mga Kristohanon regular nga nagtigom aron sa pagsimba kang Jehova. “Sila nagpadayon sa pagdeboto sa ilang kaugalingon sa ginatudlo sa mga apostoles ug sa pagpakig-ambitay sa usag usa.” (Buh.  2:42) Ang Gregong pulong nga gihubad ug “pagdeboto sa ilang kaugalingon” nagpasabot ug paglahutay uban ang paningkamot. Ubos sa pagmando sa Roma ug sa paglutos gikan sa Hudiyong mga lider sa relihiyon, dili sayon alang sa maong mga Kristohanon ang pagtambong sa tigom. Bisan pa niana, sila milahutay.

17 Daghang alagad ni Jehova karon ang nagpabili pag-ayo sa mga tigom. Si George Gangas, nga nag-alagad ingong membro sa Nagamandong Lawas sulod sa 22 ka tuig, miingon: “Para nako, ang pagtambog tigom uban sa mga igsoon maoy usa sa labing makalilipayng bahin sa kinabuhi ug tuboran sa pagdasig. Gusto kaayo nakong malakip niadtong sayong moabot sa Kingdom Hall, ug sa mga ulahing mobiya, kon mahimo. Malipay gyod ko dihang makig-estorya sa katawhan sa Diyos. Kon kauban nako sila, morag kauban nako ang akong pamilya, diha sa espirituwal nga paraiso.” Siya midugang: “Maingon nga ang kompas kanunayng motudlo sa amihanan, ang akong hunahuna ug tinguha mao usab ang pagtambong sa tigom.”

18. Unsay imong pagbati sa atong mga tigom, ug unsay determinado nimong himoon?

18 Mao ba sab nay imong pagbati sa pagtambong sa tigom? Nan, magmadeterminado nga molahutay ug padayong maningkamot sa pagtambong sa tigom nga makanunayon. Sa ingon, imong gipakita nga uyon ka sa giingon ni Haring David: “Jehova, nahigugma ako sa puloy-anan sa imong balay.”—Sal. 26:8.

^ [1] (parapo 3) Ang pipila sa atong mga igsoon dili makatambong nga regular sa atong mga tigom tungod sa mga kahimtang nga dili nila makontrolar, sama sa grabeng sakit. Makasalig sila nga si Jehova nakasabot sa ilang kahimtang ug nagpabili pag-ayo sa ilang tibuok kalag nga pagsimba. Ang mga ansiyano puwedeng mohimog mga kahikayan, sama sa telephone hookup o pagrekord sa mga tigom, aron makabenepisyo ang maong mga igsoon sa espirituwal nga mga programa.

^ [2] (parapo 3) Tan-awa ang kahon nga “Kon Nganong Motambong sa Tigom.”