Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre—Tun-anang Edisyon  |  Abril 2016

Gigamit ba Nimo ang Imong Imahinasyon sa Maalamong Paagi?

Gigamit ba Nimo ang Imong Imahinasyon sa Maalamong Paagi?

UNSANG butanga ang nagtimbang rag 1.4 ka kilo apan giisip ingong labing komplikadong butang nga nadiskobrehan sukad? Ang utok sa tawo. Kini makapahingangha gayod. Kon mas daghan kitag mahibaloan bahin niini, mas molalom ang atong apresasyon sa “katingalahan” nga mga buhat ni Jehova. (Sal. 139:14) Tagda ang usa sa daghang katakos sa atong utok—ang imahinasyon.

Unsa ang imahinasyon? Ang usa ka diksiyonaryo naghubit niana ingong “katakos sa pagpormag mga hulagway o ideya diha sa imong hunahuna bahin sa mga butang nga bag-o ug makalingaw, o mga butang nga wala pa nimo masinati sukad.” Base sa maong kahubitan, seguradong mouyon ka nga kanunay nimong gigamit ang imong imahinasyon. Pananglitan, bisag wala pa nimo maadtoi ang usa ka lugar pero nakabasa o nakadungog ka na bahin niana, dili ba mahanduraw man gihapon nimo kana? Sa pagkatinuod, kon kita naghunahuna bahin sa usa ka butang nga wala nato makita, madungog, matilawi, mahikap, o masimhot, gigamit nato ang atong imahinasyon.

Ang Bibliya nagtabang kanato sa pagsabot nga ang mga tawo gidisenyo ug gilalang sa larawan sa Diyos. (Gen. 1:26, 27) Dili ba nagpasabot kana nga, sa usa ka diwa, si Jehova mismo nakabaton sa katakos sa paggamit ug imahinasyon? Sanglit gilalang niya kita uban niana nga katakos, makataronganon lang nga dahomon niya nga gamiton nato kana aron masabtan ang iyang kabubut-on. (Eccl. 3:11) Busa sa unsang paagi maalamon natong magamit ang atong imahinasyon, ug unsang sayop nga paggamit sa imahinasyon ang angay natong likayan?

SAYOP NGA PAGGAMIT SA IMAHINASYON

(1) Paghanduraw sa sayop nga panahon o bahin sa dili maayong mga butang.

Dili man sayop ang paghanduraw. Gani, dunay ebidensiya nga mapuslanon kana. Apan, ang Ecclesiastes 3:1 makatabang nato sa pagsabot nga sanglit dunay “panahon alang sa matag kalihokan,” posibleng makapakigbahin kita sa pipila ka kalihokan sa sayop nga panahon. Pananglitan, kon tugotan nato nga maglatagaw ang atong hunahuna panahon sa tigom o personal nga pagtuon sa Bibliya, ang ato bang imahinasyon makatabang o makababag? Si Jesus mismo naghatag ug seryosong pasidaan bahin sa kapeligrohan sa paghanduraw sa sayop nga mga butang, sama sa imoral nga mga buhat. (Mat. 5:28) Ang pipila sa mga butang nga ato tingaling gihanduraw dili gayod makapahimuot kang Jehova. Kon maghanduraw ka bahin sa imoral nga mga butang, mahimong moresulta kana sa pagbuhat ug imoralidad. Ayaw gayod tugoti ang imong imahinasyon nga magpahilayo nimo kang Jehova!

(2) Paghunahuna nga ang materyal nga mga bahandi makahatag ug dumalayong kasegurohan.

Ang materyal nga mga butang importante ug mapuslanon. Apan, madismayar gyod kita kon atong hunahunaon nga kana makahatag kanatog tinuod nga kasegurohan ug kalipay. Ang maalamong tawo nga si Solomon misulat: “Ang bililhong mga butang sa dato mao ang iyang lig-on nga lungsod, ug sila maoy ingon sa salipod  nga paril diha sa iyang hunahuna.” (Prov. 18:11) Tagda pananglitan ang nahitabo dihang kapig 80 porsiyento sa Manila ang nabahaan tungod sa kusog kaayong ulan niadtong Septiyembre 2009. Wala ba maapektohi kadtong daghag materyal nga mga butang? Usa ka datong lalaki nga nawad-ag daghang kabtangan miingon, “Walay gipili ang baha, dato man o pobre, tanan naapektohan ug nag-antos.” Dali ra ang paghunahuna nga ang materyal nga mga butang makahatag ug tinuod nga proteksiyon ug kasegurohan. Apan sayop gayod kana.

(3) Pagkabalaka bahin sa mga butang nga lagmit dili gayod mahitabo.

Si Jesus nagtambag kanato nga dili sobrang “mabalaka.” (Mat. 6:34) Kon sobra ta ka mabalak-on, bisag unsa na lay atong mahunahunaan. Masayang ra ang atong kusog sa pagkabalaka bahin sa hinandurawng mga problema—mga problema nga wala pa mahitabo o lagmit dili gayod mahitabo. Gipakita sa Kasulatan nga ang maong kabalaka mahimong moresulta sa pagkadismayar ug depresyon pa gani. (Prov. 12:25) Hinungdanon gayod nga ipadapat ang tambag ni Jesus nga dili sobrang mabalaka ug atubangon ang adlaw-adlawng problema kon moabot na.

MAALAMONG PAGGAMIT SA IMAHINASYON

(1) Paglantawng daan sa peligrosong mga kahimtang ug paglikay niana.

Ang Kasulatan nag-awhag kanato nga magmaalamon ug maghunahunang daan. (Prov. 22:3) Pinaagi sa imahinasyon, atong mapalandong ang posibleng resulta sa mga desisyon sa dili pa nato kini himoon. Pananglitan, kon imbitahon ka sa usa ka parti, sa unsang paagi makatabang ang imong imahinasyon sa paghimog maalamong desisyon? Human nimo mapamalandong ang mga butang sama sa kon kinsay laing gidapit, pilay gidapit, ug kon asa ug kanus-a kana himoon, hunahunaa kini: ‘Unsay lagmit mahitabo didto?’ Segurado ka ba nga ang himoon sa maong parti kaharmonya sa mga prinsipyo sa Bibliya? Pinaagi sa pagpamalandong niana, imong mahandurawng daan ang posibleng mahitabo sa maong okasyon. Ang paggamit sa imong imahinasyon sa paghimog maalamong mga desisyon makatabang nimo nga malikayan ang mga situwasyon nga makadaot sa espirituwalidad.

(2) Pag-ensayo diha sa hunahuna kon unsaon pag-atubang ang lisod nga mga problema.

Ang imahinasyon naglakip usab sa “katakos sa pag-atubang ug pagsulbad sa problema.” Ibutang ta nga wala mo magkasinabot sa usa ka igsoon diha sa kongregasyon. Unsaon nimo pagduol ang maong igsoon aron mapasig-uli ang kalinaw? Daghang butang ang angayng konsiderahon. Unsa may iyang paagi  sa pagpakigsulti? Kanus-a angayng hisgotan ang problema? Unsang mga pulonga ang maayong isulti, ug unsaon nimo kana pagsulti? Pinaagi sa imong imahinasyon, imong maensayo ang lainlaing paagi sa pagdumala sa usa ka situwasyon ug makapili kag paagi nga sa imong hunahuna maoy labing epektibo ug daling dawaton. (Prov. 15:28) Ang pagpamalandong kon unsaon pagdumala ang usa ka lisod nga situwasyon makatabang aron padayong magmalinawon ang kongregasyon. Kana maoy maayo gayod nga paggamit sa imahinasyon.

(3) Pagpauswag sa kalidad sa imong personal nga pagbasa ug pagtuon sa Bibliya.

Hinungdanon gayod ang adlaw-adlawng pagbasa sa Bibliya. Apan, labaw pa ang gikinahanglan kay sa pagbasag pipila ka panid kada adlaw. Kinahanglang masabtan nato ang praktikal nga mga leksiyon nga makita diha sa Bibliya ug ipadapat kana sa atong kinabuhi. Ang atong apresasyon sa mga nahimo ni Jehova kinahanglang molalom pinaagi sa atong pagbasa sa Bibliya. Ang paggamit sa atong imahinasyon makatabang nato sa paghimo niana. Sa unsang paagi? Tagda ang publikasyong Sundoga ang Ilang Pagtuo. Ang pagbasa sa mga asoy nianang libroha makapalihok sa atong imahinasyon pinaagi sa pagtabang kanato nga mahanduraw ang kahimtang ug ang kagikan sa matag karakter sa Bibliya. Sama rag atong nakita ang mga lugar, nadungog ang mga tingog, nasimhot ang mga alimyon, ug nasabtan ang pagbati sa maong mga indibiduwal. Pinaagi niini atong masabtan ang maanindot nga mga leksiyon ug makapadasig nga mga impormasyon gikan sa mga asoy sa Bibliya nga gibati natong pamilyar na kaayo ta. Ang paggamit sa atong imahinasyon niining paagiha panahon sa atong personal nga pagbasa ug pagtuon sa Bibliya maghimo niana nga tinuod nga mapuslanon.

(4) Pag-ugmad ug pagpakitag empatiya.

Ang empatiya maoy maanindot nga hiyas—ang pagbati sa kasakit sa laing tawo diha sa atong kasingkasing. Sanglit si Jehova ug si Jesus nagpakitag empatiya, haom lang nga sundogon nato sila. (Ex. 3:7; Sal. 72:13) Unsaon nato kini pag-ugmad? Ang usa sa labing epektibong mga paagi sa pag-ugmad sa empatiya naglangkit sa paggamit sa atong imahinasyon. Tingali wala pa nato masinati ang nasinati sa atong igsoon. Bisan pa niana, makapangutana ka sa imong kaugalingon: ‘Kon anaa ko sa iyang situwasyon, unsay akong bation? Unsay akong gikinahanglan?’ Ang paggamit sa atong imahinasyon sa pagtubag niining mga pangutanaha motabang kanato sa pagpakitag dugang empatiya. Ang tinuod, kon kita magpakitag empatiya, mouswag ang matag bahin sa atong Kristohanong kinabuhi, lakip na ang atong ministeryo ug ang atong relasyon sa mga igsoon.

(5) Paghanduraw kon sama sa unsa ang kinabuhi sa bag-ong kalibotan.

Ang Kasulatan napunog tin-awng mga detalye nga naghubit sa kinabuhi sa gisaad sa Diyos nga bag-ong kalibotan. (Isa. 35:5-7; 65:21-25; Pin. 21:3, 4) Diha sa atong mga publikasyon, kini nga mga kahubitan gilakipag daghang nindot nga mga hulagway. Ngano? Ang mga hulagway makapukaw sa atong imahinasyon ug makatabang kanato sa paghanduraw nga tua kita sa bag-ong kalibotan, nga nagtagamtam sa gisaad nga mga panalangin. Si Jehova, kinsa naglalang nato uban ang katakos sa paggamit ug imahinasyon, mas nahibalo kay kang bisan kinsa kon unsa ka mapuslanon kining hiyasa. Kon gamiton nato kana sa pagpamalandong sa iyang mga saad, mas molig-on ang atong pagsalig nga matuman kana, ug matabangan kita sa pagpabiling matinumanon bisan pa sa mga problema nga atong giatubang.

Si Jehova mahigugmaong naghatag kanato sa talagsaong katakos sa paggamit sa atong imahinasyon. Kini makatabang gayod kanato sa pag-alagad kaniya diha sa atong adlaw-adlawng pagkinabuhi. Hinaot nga ipakita nato ang atong apresasyon sa Maghahatag niining kahibulongang gasa pinaagi sa maalamong paggamit niini matag adlaw.