Unsa ang Armagedon?

Ang uban nagtuo . . .

nga kini maoy kalaglagan sa tibuok kalibotan pinaagig nukleyar nga mga hinagiban o pagkadaot sa kinaiyahan. Unsay imong hunahuna?

Ang giingon sa Bibliya

Ang Armagedon maoy “gubat sa dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan,” ang iyang pagpakiggubat batok sa mga daotan.—Pinadayag 16:14, 16.

Unsa pay atong makat-onan sa Bibliya?

  • Ang Diyos makiggubat panahon sa Armagedon, dili sa pagtapos sa kalibotan, kondili sa pagluwas niini gikan sa mga kadaot nga gipahinabo sa mga tawo.​—Pinadayag 11:18.

  • Ang gubat sa Armagedon magtapos sa tanang gubat.​—Salmo 46:8, 9.

Posible bang maluwas sa gubat sa Armagedon?

Unsay imong tubag?

  • Oo

  • Dili

  • Tingali

Ang giingon sa Bibliya

“Usa ka dakong panon” sa katawhan sa tanang kanasoran maluwas sa “dakong kasakitan,” nga matapos sa gubat sa Armagedon.​—Pinadayag 7:9, 14.

Unsa pay atong makat-onan sa Bibliya?

  • Gusto sa Diyos nga daghan ang maluwas sa Armagedon. Laglagon lang niya ang mga daotan kon dili sila magbag-o.​—Ezequiel 18:32.

  • Gisaysay sa Bibliya kon unsay himoon aron maluwas sa Armagedon.​—Sofonias 2:3.