Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Madre-madre

Leksiyon Gikan sa mga Langgam sa Kalangitan

Leksiyon Gikan sa mga Langgam sa Kalangitan

“Pangutan-a . . . ang mga langgam sa kalangitan, ug kanimo sila motudlo: Kinsa ang wala mahibalo mahatungod niining tanan, nga ang kamot ni Jehova maoy nagbuhat niini”? —Job 12:7, 9, Ang Biblia, PBS.

KAPIG 3,000 ka tuig kanhi, ang patriarkang si Job nakaamgo nga ang mga langgam sa kalangitan daghag ikasulti bahin sa mga buhat sa Diyos. Ug tungod sa ilang kinaiyahan, sila gigamit diha sa mga ilustrasyon ug pagtandi. Daghang beses nga naghisgot ang Bibliya ug mga langgam sa pagtudlo kanatog importanteng mga leksiyon bahin sa kinabuhi ug sa atong relasyon sa Diyos. Atong susihon ang pipila ka pananglitan.

KON ASA MAGSALAG ANG MGA GITGIT

Gitgit

Ang mga nagpuyo sa Jerusalem pamilyar sa mga gitgit, nga sagad magsalag sa balisbisan sa mga tinukod. Ang ubang gitgit nagsalag diha sa templo ni Solomon. Lagmit, para sa mga gitgit nga nagsalag matag tuig diha sa dapit sa templo, kini maoy luwas nga dapit diin ilang maatiman ang ilang mga kuyabog.

Ang magsusulat sa Salmo 84—usa sa mga anak ni Kore nga nag-alagad sa templo usa ka semana matag unom ka bulan—nakamatikod sa mga salag diha sa dapit sa templo. Nangandoy siya nga maparehas sa gitgit nga dunay permanenteng puy-anan sa balay ni Jehova. Siya miingon: “Pagkatahom sa imong dakong tabernakulo, Oh Jehova sa mga panon! Ang akong kalag gihidlaw ug gikapoy sa pagpangandoy sa mga sawang ni Jehova. . . . Bisan ang langgam nakakaplag ug puloy-anan, ug ang gitgit sa usa ka salag alang sa iyang kaugalingon, nga gibutangan niya sa iyang mga kuyabog—ang imong dakong halaran, Oh Jehova sa mga panon, Hari ko ug Diyos ko!” (Salmo 84:1-3) Kita ba, uban sa atong mga anak, nagpakitag susamang pangandoy ug apresasyon sa pagpakig-uban kanunay sa kongregasyon sa katawhan sa Diyos?—Salmo 26:8, 12.

ANG MADRE-MADRE NAHIBALO SA PANAHON SA PAGLALIN

“Bisan ang cigueña [o, madre-madre] sa kalangitan . . . nahibalo pag-ayo sa iyang tinudlong kapanahonan,” misulat si propetang Jeremias. Siya nahibalo bahin sa paglalin sa mga madre-madre paingon sa Yutang Saad. Sa tingpamulak, kapig 300,000 ka puting madre-madre naihap nga migikan sa Africa paingon sa Northern Europe agi sa Jordan Valley. Ang ilang lawas dunay kinaiyanhong orasan nga magpalihok kanila sa paglalin ngadto sa lugar nga ilang pangitlogan. Sama sa ubang langgam nga tiglalin, sila usab nahibalo kon “kanus-a sila mamalik.”—Jeremias 8:7; Biblia sa Kristohanong Katilingban.

“Katingalahan ang paglalin kay kinaiyanhon kini nga ginahimo,” nag-ingon ang Collins Atlas of Bird Migration. Gihatagan sa Diyos ang mga langgam ug kinaiyanhong kaalam kon kanus-a sila manglalin, pero iyang gihatagan ang tawo ug katakos sa pagkahibalo sa panahon. (Lucas 12:54-56) Lahi sa kinaiyanhong kaalam sa mga madre-madre, ang kahibalo bahin sa Diyos mao ang sekreto kon nganong ang tawo makasabot sa kahulogan sa mga panghitabo sa atong panahon karon. Ang mga Israelitas sa panahon ni Jeremias wala magpakabana sa kahulogan sa mga panghitabo sa ilang panahon. Gisulti sa Diyos ang hinungdan, nga nag-ingon: “Sila nagsalikway sa pulong mismo ni Jehova,  ug unsa nga kaalam ang anaa kanila?”—Jeremias 8:9.

Dunay daghang ebidensiya karon nga kita nagkinabuhi na nianang gitawag sa Bibliya nga “kataposang mga adlaw.” (2 Timoteo 3:1-5) Mosundog ka ba sa mga madre-madre ug magtagad sa “panahon”?

ANG AGILA MAKAKITA BISAN SA LAYO

Agila

Ang agila daghang beses nga gihisgotan sa Bibliya, ug komon kining makita didto sa Yutang Saad. Gikan sa mga salag niini sa habog nga mga pangpang, ang agila ‘mangita ug pagkaon’ ug makakita bisan sa layo. (Job 39:27-29) Hait kaayo kinig panan-aw, gani makakita kinig koneho nga usa ka kilometros ang gilay-on.

Sama sa agila nga makakita sa layo, si Jehova makakita sa layo nga umaabot. Busa si Jehova nga Diyos miingon: “Gikan sa sinugdan ako nang gitagna ang mahitabo, sukad sa karaang panahon, ug sa umaabot.” (Isaias 46:10, Biblia sa Kristohanong Katilingban) Kon kita mosunod sa tambag ni Jehova, kita makabenepisyo sa iyang dili hitupngang kaalam ug katakos sa pagkakita sa umaabot.—Isaias 48:17, 18.

Sa Bibliya, kadtong may pagsalig sa Diyos gipakasama usab sa agila. Kini nag-ingon: “Kadtong naglaom kang Jehova maulian sa kusog. Sila manglupad pataas pinaagig mga pako nga sama sa mga agila.” (Isaias 40:31) Ang agila manglupad pinaagig thermal, o init nga hangin nga nagsaka. Dihang makamatikod ug hangin nga nagsaka, ilang ibukhad ang ilang pako ug maglupadlupad libot niana, ug sila anam-anam nga masaka. Ang agila dili magdepende sa ilang kusog dihang maglupad ug magpautaw-utaw sa lagyong mga distansiya. Sa susama, kadtong mosalig kang Jehova makalaom nga iyang hatagan sila sa iyang gisaad nga “gahom nga labaw sa kasarangan.”—2 Corinto 4:7, 8.

‘PAAGI SA HIMUNGAAN SA PAGTIGOM SA IYANG MGA PISO’

Himungaan ug mga piso

Pipila ka adlaw una siya mamatay, si Jesus mitan-aw sa kaulohang siyudad sa Juda. “Jerusalem, Jerusalem, ang nagapatay sa mga manalagna ug ang nagabato niadtong mga gipadala kaniya,” siya nanghupaw. “Sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigum unta sa imong mga anak, maingon sa himungaan nga nagatigum sa iyang mga piso ilalum sa iyang mga pako, apan nagadumili kamo!”—Mateo 23:37; Ang Biblia, PBS.

Usa sa talagsaong kinaiyahan sa langgam mao ang pagpanalipod sa ilang mga kuyabog. Ang mga langgam nga mangitlog sa yuta, sama sa manok, magbantay gyod sa mga kapeligrohan. Kon ang himungaan makakitag banog nga maglupadlupad, siya manawag ug kusog sa iyang mga piso, ug ang mga piso magdalidalig tago ilalom sa iyang pako. Didto ang mga piso manilong batok sa kainit ug sa kusog nga ulan. Sa susama, gitanyagan ni Jesus ang mga molupyo sa Jerusalem ug espirituwal nga kapasilongan ug panalipod. Karon, kita gidapit ni Jesus sa pagduol kaniya aron kita mahupayan ug mapanalipdan batok sa problema ug mga kabalaka sa adlaw-adlawng kinabuhi.—Mateo 11:28, 29.

Tinuod gayod nga daghan kitag makat-onan gikan sa mga langgam. Kon maniid ka sa ilang kinaiyahan, hinumdomi ang mga ilustrasyon sa Kasulatan nga naghisgot bahin kanila. Hinaot makakat-on kag leksiyon sa gitgit pinaagi sa pagpakitag apresasyon sa balay sa pagsimba kang Jehova. Hinaot mosalig ta sa Diyos alang sa kusog nga makatabang nato sa paglahutay, samag agila nga makalahutay sa paglupad ug lagyong distansiya. Hinaot moduol ka kang Jesus alang sa espirituwal nga kamatuoran nga makapanalipod nimo sama sa pagpanalipod sa himungaan sa iyang mga piso. Ug hinaot ang madre-madre makapahinumdom nimo sa pagpabiling alerto sa kahulogan sa mga panghitabo nga ilhanan sa atong panahon.