UNSAY IMONG HUNAHUNA?

Duna ba gyoy mga anghel? Ang Bibliya nag-ingon:

“Dayega ninyo si Jehova, Oh kamong mga manulonda [o, anghel] niya, nga gamhanan sa kusog, nga nagatuman sa iyang pulong, pinaagi sa pagpamati sa tingog sa iyang pulong.”​Salmo 103:20.

Kini nga isyu sa Bantayanang Torre naghisgot kon unsay giingon sa Bibliya bahin sa mga anghel ug kon unsay ilang mahimo sa atong kinabuhi.