Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Num. 5 2016

 PANGUNANG TOPIKO | KINSAY MAKAHUPAY KANIMO?

Mga Paagi sa Diyos sa Paghupay Kanato

Mga Paagi sa Diyos sa Paghupay Kanato

Gihubit ni apostol Pablo si Jehova * ingong ‘Diyos sa tanang paghupay, kinsa naghupay kanato sa tanan natong kasakitan.’ (2 Corinto 1:3, 4) Busa ang Bibliya nagpasalig nga kitang tanan matabangan sa Diyos, ug bisag unsa pa ka dako sa problema, ang atong langitnong Amahan makahupay nato.

Siyempre, kinahanglang duna kitay buhaton kon gusto kitag kahupayan gikan sa Diyos. Unsaon pagtabang sa doktor kon kita dili magpakonsulta niya? Si propetang Amos nangutana: “Magkuyog ba sa paglakaw ang duha gawas kon sila nagtagbo sumala sa gikasabotan?” (Amos 3:3) Busa ang Kasulatan nag-awhag kanato: “Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.”—Santiago 4:8.

Nganong makaseguro kita nga ang Diyos makigsuod nato? Una, kay daghang beses na siyang nagsulti nga gusto siyang motabang nato. (Tan-awa ang  kahon.) Ikaduha, kay kita dunay lig-ong pamatuod gikan sa mga tawo nga gihupay sa Diyos—mga tawo sa karaang panahon ug karon.

Sama sa daghang tawo karon nga nangayog tabang sa Diyos, si Haring David nakasinati sab ug mga problema. ‘Patalinghogi ang akong mga pangaliyupo dihang ako motuaw kanimo alang sa tabang,’ siya mihangyo kang Jehova. Mitabang ba ang Diyos? Oo. Si David miingon: ‘Gitabangan ko, mao nga ang akong kasingkasing nagsadya.’—Salmo 28:2, 7.

PAPEL NI JESUS SA PAGHUPAY SA MGA MAGUL-ANON

Gihatagan sa Diyos si Jesus ug dakong papel sa paghupay sa mga magul-anon. Lakip sa papel nga gihatag sa Diyos kaniya mao ang ‘pagbugkos sa gun-ob ug kasingkasing’ ug sa “paghupay sa tanang nagbangotan.” (Isaias 61:1, 2) Sumala sa gitagna, si Jesus nagpakitag espesyal nga pagtagad niadtong “nabudlayan ug nabug-atan.”—Mateo 11:28-30.

Si Jesus naghupay sa mga tawo pinaagi sa iyang maayong mga tambag, maayong pagtratar kanila, ug sa ubang higayon, pag-ayo pa gani sa ilang mga sakit. Usa ka sanlahon nagpakiluoy kang Jesus: “Kon buot mo lamang, ikaw makahinlo kanako.” Kay naluoy, si Jesus miingon: “Buot ko. Mamahinlo ka.” (Marcos 1:40, 41) Ug ang sanlahon naayo.

 Ang Anak sa Diyos wala na dinhi sa yuta karon sa paghupay kanato sa personal. Apan ang iyang Amahan, si Jehova, “ang Diyos sa tanang paghupay,” padayong nagtabang niadtong nagkinahanglag paghupay. (2 Corinto 1:3) Sayra ang upat ka paagi nga gigamit sa Diyos sa paghupay sa mga tawo.

  • Ang Bibliya. “Ang tanang butang nga gisulat kanhi gisulat alang sa pagtudlo kanato, aron nga pinaagi sa atong pag-antos ug pinaagi sa paghupay gikan sa mga Kasulatan kita makabatog paglaom.”—Roma 15:4.

  • Ang Balaang Espiritu sa Diyos. Wala madugay human mamatay si Jesus, ang tibuok Kristohanong kongregasyon nagmalinawon. Ngano? “Kini naglakaw diha sa kahadlok kang Jehova ug diha sa paghupay sa balaang espiritu.” (Buhat 9:31) Ang balaang espiritu, ang aktibong puwersa sa Diyos, gamhanan kaayo. Gamiton kini sa Diyos sa paghupay kang bisan kinsa sa bisan unsang kahimtang.

  • Pag-ampo. Ang Bibliya nagtambag: “Ayaw kabalaka sa bisan unsang butang.” Hinunoa, kini nag-ingon: “Ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos; ug ang kalinaw sa Diyos nga labaw sa tanang panghunahuna magbantay sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga gahom sa pangisip.”—Filipos 4:6, 7.

  • Isigka-Kristohanon. Ang atong isigka-Kristohanon maoy kasaligang mga higala nga makahupay nato sa lisod nga mga situwasyon. Si apostol Pablo miingon nga ang iyang mga kauban maoy “makapalig-on nga tabang” panahon sa mga “kalisdanan ug pag-antos.”—Colosas 4:11; 1 Tesalonica 3:7, Maayong Balita Biblia.

Pero tingali naghunahuna ka kon kini nga mga paagi tinuod ba gyod nga makahupay. Atong hisgotan ang kasinatian sa mga tawo nga nakaatubag mga problema nga sama sa gihisgotan sa unang artikulo niining magasina. Sama kanila, imong makita nga ginatuman sa Diyos ang iyang makapahupay nga saad: ‘Sama sa tawo nga padayong ginahupay sa iyang inahan, sa ingon ako magpadayon sa paghupay kaninyo.’—Isaias 66:13.

^ par. 3 Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.