Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Nahibalo Ka Ba?

Nahibalo Ka Ba?

Unsay nakapalahi sa pagtratar ni Jesus sa mga sanlahon?

Ang mga Hudiyo kaniadto nahadlok sa usa ka matang sa sanla nga komon sa panahon sa Bibliya. Ang maong sakit moatake sa mga nerve ending ug moresultag permanenteng kadaot ug kausaban sa mga parte sa lawas. Wala pay nadiskobrehang tambal kaniadto para sa sanla. Busa ang mga sanlahon gikuwarentinas ug gisugo sa pagpasidaan sa uban bahin sa ilang sakit.Levitico 13:45, 46.

Ang Hudiyong mga lider sa relihiyon naghimog mga balaod bahin sa sanla nga wala gisugo sa Kasulatan, nga nakapalisod sa kinabuhi sa mga sanlahon. Pananglitan, ang rabinikong mga balaod nagsugo sa mga tawo sa pagdistansiyag mga dos metros gikan sa sanlahon. Pero kon naghuros ang hangin, sila kinahanglang modistansiyag mga 45 metros. Ang Balaod nagsugo nga ang mga sanlahon magpuyo sa “gawas sa kampo,” pero gisabot sa ubang nagtuon sa Talmud nga kinahanglang ang mga sanlahon magpuyo sa gawas sa pinarilang siyudad. Busa kon ang usa ka rabbi makakitag sanlahon sa sulod sa siyudad, siya iyang batoon ug sultihan: “Gawas dinhi, makatakod ka!”

Lahi kaayo ang paagi sa pagtratar ni Jesus! Imbes abogon ang mga sanlahon, siya andam sa paghikap ug pag-ayo kanila.Mateo 8:3.

Unsay basehanan sa Hudiyong mga lider sa pagtugot sa pagdiborsiyo?

Sertipiko sa diborsiyo nga pinetsahag 71/72 C.E.

Ang diborsiyo maoy dakong isyu sa mga lider sa relihiyon sa unang siglo C.E. Busa dihay higayon nga gihagit sa ubang Pariseo si Jesus pinaagi sa pagpangutana: “Subay ba sa balaod nga ang usa ka lalaki makigdiborsiyo sa iyang asawa sa bisan unsang matang sa pasikaranan?”Mateo 19:3.

Ang Moisesnong Balaod nagtugot sa bana sa pagdiborsiyo sa iyang asawa kon siya ‘makakaplag diha kaniya ug butang nga malaw-ay.’ (Deuteronomio 24:1) Sa panahon ni Jesus, dunay duha ka grupo sa mga rabbi nga managlahi ug interpretasyon bahin niana nga balaod. Ang School of Shammai, nga mas estriktog interpretasyon, nag-ingon nga ang balidong rason lamang alang sa diborsiyo mao ang “kalaw-ayan,” sa ato pa, pagpanapaw. Ang School of Hillel, sa laing bahin, nag-ingon nga ang bana makadiborsiyo sa bisan unsang hinungdan, bisag unsa pa ka gamay. Busa, ang bana makadiborsiyo kon ang iyang asawa dili lami moluto o kon siya makakitag mas guwapa kay sa iyang asawa.

Giunsa pagtubag ni Jesus ang pangutana sa mga Pariseo? Siya miingon: “Bisan kinsa nga makigdiborsiyo sa iyang asawa, gawas kon tungod sa pakighilawas, ug magminyog lain makapanapaw.”Mateo 19:6, 9.