UNSAY IMONG HUNAHUNA?

Ang upat ka mangangabayo maoy usa sa pinakapopular nga panan-awon nga narekord sa basahon sa Pinadayag. Ang uban nahadlok niini, ang uban pod nainteres. Matikdi kon unsay giingon sa Bibliya bahin sa maong mga tagna:

“Malipayon siya nga nagabasa sa makusog ug kadtong nagapatalinghog sa mga pulong niini nga tagna.”​Pinadayag 1:3.

Kini nga isyu sa Bantayanang Torre naghisgot kon nganong usa ka maayong balita ang panan-awon bahin sa upat ka mangangabayo.