Kon dunay nagbangotan, mibati ka bang way mahimo? Tingali dili ta segurado kon unsay isulti o himoon, maong maghilom na lang ta ug walay buhaton. Apan duna tay puwedeng himoon nga praktikal ug makatabang.

Sagad, dako na nga tabang ang imong presensiya ug simpleng ekspresyon, sama sa “Naguol pod kaayo ko.” Sa daghang kultura, ang paggakos o paghapohap sa nagbangotan mopabati niya nga nahingawa ka. Kon ang namatyan gustong makig-estorya, paminaw pag-ayo. Labaw sa tanan, pangitag paagi nga makatabang sa pamilya sa namatay. Puwede kang motabang sa mga buluhaton sa balay nga wala na mahimo sa namatyan, sama sa pagluto, pag-atiman sa mga bata, o pagtabang sa mga kahikayan sa paglubong kon gikinahanglan. Lagmit mas epektibo pa kana kay sa bisan unsang mga pulong sa paghupay.

Tingali sa ngadtongadto gusto nimong hisgotan ang namatay, ilabina ang iyang mga hiyas o nindot nga mga kasinatian. Kana lagmit makapalipay sa nagbangotan. Pananglitan, si Pam, kinsa namatyag bana nga si Ian unom ka tuig kanhi, miingon: “Malipay ko kon sultihan ko sa uban sa  maayong gipangbuhat ni Ian nga wala nako mahibaloi.”

Nakita sa mga tigpanukiduki nga sa primero ra nakadawat ug tabang ang daghang namatyan kay dihang puliki na pod ang ilang mga higala sa kaugalingong kinabuhi, sila napasagdan na. Busa, paningkamoti nga makontak kanunay ang imong higala nga namatyan. * Naapresyar gyod sa daghang namatyan kini nga kahigayonan nga mahupay sa ilang kaguol nga dugay mawala.

Tagda pananglitan si Kaori, usa ka batan-ong Japanese nga nagbangotan kay namatay ang iyang inahan ug dayon ang iyang magulang nga babaye 15 ka bulan sa ulahi. Makapalipay nga kanunay siyang gitabangan sa iyang mga higala. Usa nila si Ritsuko nga magulang kaayo kang Kaori ug nakigsuod kaniya. Si Kaori miingon: “Sa tinuod lang, sa primero wa gyod ko malipay. Dili nako gustong may mopuli sa akong inahan, ug wala gyoy makahimo niana. Pero, nasuod ko kang Mama Ritsuko tungod sa iyang pagtagad kanako. Kada semana, uban ming mosangyaw ug motambong sa Kristohanong mga tigom. Dapiton ko niya nga mag-tsa, dalhan kog pagkaon, ug kadaghan ko niya padalhig mga sulat ug kard. Maayog epekto kanako ang positibong tinamdan ni Mama Ritsuko.”

Dose na ka tuig ang milabay human mamatay ang inahan ni Kaori, ug sila karon sa iyang bana bug-os panahong mga magwawali. Matod ni Kaori: “Padayon gihapong nagpangga nako si Mama Ritsuko. Kon mouli ko, duawon gyod nako siya kay makapadasig ang pagpakig-uban kaniya.”

Lain pang pananglitan mao si Poli, usa ka Saksi ni Jehova sa Cyprus kinsa nakabenepisyo sab sa tabang sa uban. Ang bana ni Poli, si Sozos, buotan ug maayong panig-ingnan ingong Kristohanong magbalantay kay kanunay niyang dapiton ang mga batang wala nay ginikanan ug mga biyuda aron magsalosalo sa ilang balay. (Santiago 1:27) Ikasubo nga si Sozos namatay sa edad nga 53 tungod sa tumor sa utok. “Nawad-an kog maunongong bana human sa 33 ka tuig nga kaminyoon,” matod ni Poli.

Pangitag praktikal nga mga paagi aron tabangan kadtong nagbangotan

Human sa lubong, mibalhin si Poli sa Canada kauban sa iyang kamanghorang anak, si Daniel nga 15 anyos. Nakig-uban sila sa kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova didto. Si Poli nahinumdom: “Ang among mga higala sa bag-o namong kongregasyon way kalibotan sa among sakit nga kasinatian. Pero giabiabi gihapon mi nila ug gihupay pinaagi sa pulong ug praktikal nga tabang. Hinungdanon gyod kadto ilabina sa panahon nga gikinahanglan kaayo sa akong anak ang iyang amahan! Si Daniel gipakitaan sab ug personal nga interes sa mga nanguna sa kongregasyon. Pananglitan, dunay usa kanila nga iuban gyod si Daniel dihang magtapoktapok o magdula.” Si Poli ug ang iyang anak maayo nag gibati karon.

Klaro nga daghag paagi sa pagtabang ug paghupay niadtong nagbangotan. Naghisgot sab ang Bibliya ug nindot nga paglaom sa umaabot aron kita mahupayan.

^ par. 6 Markahan sa uban ang kalendaryo aron mahinumdoman ang petsa sa kamatayon ug mahupay nianang adlawa ang namatyan o sa hapit na ang maong adlaw.