Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Num. 3 2016

 SUNDOGA ANG ILANG PAGTUO | REBECA

“Andam Ako nga Mouban”

“Andam Ako nga Mouban”

GITAN-AW ni Rebeca ang bukirong agianan samtang nagkilumkilom na. Human sa pipila ka semana nga pagbiyahe, naanad ra siya sa linakwan sa kamelyo nga iyang gisakyan. Layo na kaayo siya sa iyang yutang gidak-an sa Haran, mga ginatos ka kilometro sa amihanan-sidlakan. Lagmit dili na niya makita pag-usab ang iyang pamilya. Daghan siyag pangutana bahin sa iyang kaugmaon, ilabina karon nga hapit na silang moabot.

Layo na silag nabiyahe sa yuta sa Canaan ug karon nagtadlas na sa Negeb, nga mas lisod agian. (Genesis 24:62) Lagmit si Rebeca nakakitag mga karnero. Kining lugara dili tingali maayo sa dinagko nga pagpanguma, pero kini daghag sibsibanan. Sinati dinhi ang iyang edarang tiggiya kinsa naghinamhinam sa pagbalita sa iyang agalon, nga si Rebeca ang pangasaw-onon ni Isaac! Apan, tingali naghunahuna si Rebeca kon unsa kahay iyang kinabuhi niining dapita. Unsay hitsura ni Isaac, ang iyang pamanhonon? Wa pa man gani sila magkahimamat! Malipay kaha kini inigkakita kaniya? Ug unsa pod kahay iyang bation kang Isaac?

Para sa daghan karon, makapatingala ang gibuya nga kaminyoon. Apan, komon kana sa ubang lugar. Bisag unsa may imong naandan, lagmit mouyon ka nga walay kasegurohan ang gisudlan ni Rebeca. Pero ang tinuod, duna siyay talagsaong kaisog ug pagtuo. Kinahanglan nato kining mga hiyasa dihang dunay kabag-ohan sa atong kinabuhi. Naa pay ubang maayo ug talagsaong mga hiyas nga konektado sa pagtuo ni Rebeca.

“ALANG SA IMONG MGA KAMELYO AKO USAB MAGKALOS UG TUBIG”

Nabag-o kaayo ang kinabuhi ni Rebeca tungod lang sa iyang gihimo nga ordinaryo ra niya. Nagdako siya sa Haran o duol niana, usa ka siyudad sa Mesopotamia. Lahi ang iyang mga ginikanan sa kadaghanang tawo didto kay sila wala mosimba kang Sin, ang diyos sa bulan. Ang ilang Diyos mao si Jehova.—Genesis 24:50.

Si Rebeca matahom kaayo, apan dili lang siya basta matahom. Siya kugihan ug nagpabiling putli. Adunahan ang iyang pamilya kay duna silay mga sulugoon, apan si Rebeca wala patuyangi o trataha ingong prinsesa. Siya gitudloan sa pagtrabaho. Sama sa daghang babaye kaniadto, dunay bug-at nga buluhaton si Rebeca, usa niini ang pagkalos ug tubig para sa pamilya. Sayo sa kagabhion, iyang pas-anon ang banga ug moadto sa tuboran.—Genesis 24:11, 15, 16.

Usa ka gabii niana, human niya gipuno ang iyang banga, dunay edarang lalaki nga miduol niya ug miingon: “Palihog, paimna akog diyutayng tubig gikan sa imong banga.” Kana nga hangyo simple ra ug matinahorong gisulti. Nakita ni Rebeca nga ang tawo layog gigikanan. Busa gibutang dayon niya ang banga ug gipainom ang tawo. Dili lang kay diyutayng tubig ang iyang gihatag kondili hangtod matagbaw kini. Nakita niya ang 10 ka kamelyo nga nagluhod ug ang mga imnanan nga walay sulod. Iyang namatikdan nga gipanid-an siya sa tawo, ug gusto niyang makatabang kutob sa maarangan. Busa siya miingon: “Alang sa imong mga kamelyo ako usab magkalos ug tubig hangtod nga matapos sila sa pag-inom.”—Genesis 24:17-19.

Matikdi nga ang giingon ni Rebeca dili kay basta hatagan lag tubig ang 10 ka kamelyo kondili paimnon sila hangtod matagbaw. Kon uhaw kaayo, ang usa ka kamelyo makahurot ug 95 litros nga tubig! Kon giuhaw kaayo ang 10 ka kamelyo, hago  gyod ang trabaho ni Rebeca. Ingon sa nahitabo, morag wala ra kaayo uhawa ang mga kamelyo. * Pero nasayod ba daan si Rebeca niana dihang siya mitanyag nga magkalos? Wala. Siya andam maghago aron maabiabi kining edarang estranyo. Gidawat sa tawo ang tanyag ni Rebeca. Dayon gipanid-an sa tawo si Rebeca samtang nagbalikbalik siyag kalos ug tubig aron masudlan ang imnanan.—Genesis 24:20, 21.

Si Rebeca kugihan ug maabiabihon

Makapadasig kaayo ang panig-ingnan ni Rebeca. Nagkinabuhi ta karon diin naghari ang kahakog. Ingon sa gitagna, ang mga tawo karon ‘mahigugmaon sa ilang kaugalingon’ ug dili gustong motabang sa uban. (2 Timoteo 3:1-5) Aron mabuntog kana sa mga Kristohanon, mas maayong pamalandongon kining batan-ong babaye kinsa gihubit sa Bibliya nga nagbalikbalik sa atabay.

Seguradong namatikdan ni Rebeca nga gipanid-an siya sa edarang tawo. Walay daotan sa tinan-awan niini. Gipakita lang niadto ang kahingangha, kahibulong, ug kalipay sa tawo. Dihang nahuman si Rebeca, gihatagan siya niinig mga gasa—bililhong mga alahas! Dayon nangutana ang tawo: “Kang kinsa ka bang anak? Sultihi ako, palihog. Aduna bay luna sa balay sa imong amahan nga among kapalabyan sa kagabhion?” Dihang gisulti niya kon kinsay iyang pamilya, misamot ang kalipay sa tawo. Dugang pa, lagmit tungod sa kahinam, si Rebeca miingon: “Kami adunay uhot ug daghang kompay, ingon man dapit nga kapalabyan sa kagabhion.” Dili ni bastabasta nga tanyag, ilabina nga wala mag-inusara ang edarang tawo. Dayon midagan si Rebeca aron sultihan ang iyang inahan sa nahitabo.—Genesis 24:22-28, 32.

Dayag nga gimatuto si Rebeca nga magmaabiabihon. Makita nato ang lain pang hiyas nga nagkaanam kawala karon ug ang dugang rason kon nganong sundogon nato ang pagtuo niining buotang babaye. Tungod sa pagtuo sa Diyos, angay tang magmaabiabihon. Si Jehova maabiabihon kay siya mahinatagon sa tanan, ug gusto niyang sundogon kana sa iyang mga magsisimba. Malipay ang atong Amahan sa langit kon abiabihon nato bisan ang mga tawong lagmit dili gyod makabalos kanato.—Mateo 5:44-46; 1 Pedro 4:9.

 “IKAW MAGKUHA GAYOD UG USA KA ASAWA ALANG SA AKONG ANAK”

Kinsa ang edarang tawo sa atabay? Sulugoon siya ni Abraham, ang igsoon sa apohang lalaki ni Rebeca. Busa, siya gipatulog sa balay ni Betuel, ang amahan ni Rebeca. Posible nga Eliezer * ang iyang ngalan. Gidalitan siya sa iyang gisak-an pero wala siya mokaon dayon, kay gisulti una niya ang iyang tuyo. (Genesis 24:31-33) Atong mahanduraw nga madasigon siyang nag-estorya, kay bag-o pa lang gyod niyang nasaksihan nga gipanalanginan sa iyang Diyos, si Jehova, kining hinungdanong asaynment. Sa unsang paagi?

Handurawa nga nag-estorya si Eliezer samtang naminaw pag-ayo ang amahan ni Rebeca nga si Betuel ug ang igsoon ni Rebeca, si Laban. Gisultihan niya sila nga dagayang gipanalanginan ni Jehova si Abraham sa Canaan ug duna silay anak ni Sara, si Isaac, kinsa maoy manunod sa tanan. Si Eliezer gihatagan ni Abraham ug hinungdanong asaynment: Mangitag asawa alang kang Isaac taliwala sa mga paryente ni Abraham sa Haran.—Genesis 24:34-38.

Gipapanumpa ni Abraham si Eliezer nga dili mangitag asawa alang kang Isaac taliwala sa mga babaye sa Canaan. Ngano? Kay ang mga Canaanhon wala magtahod ni magsimba kang Jehova nga Diyos. Nahibalo si Abraham nga silotan ra ni Jehova kining mga tawhana sa ilang pagkadaotan. Dili gusto ni Abraham nga ang iyang pinalanggang anak malambigit kanila ug sa ilang imoral nga binuhatan. Nasayod usab siya nga hinungdanon ang papel sa iyang anak aron matuman ang mga saad sa Diyos.—Genesis 15:16; 17:19; 24:2-4.

Padayong nag-estorya si Eliezer nga sa pag-abot niya sa atabay duol sa Haran, nag-ampo siya kang Jehova. Iyang gihangyo si Jehova nga pilion ang batan-ong babaye nga minyoan ni Isaac. Sa unsang paagi? Giampo niya nga ang babayeng buot ni Jehova nga minyoan ni Isaac moadto sa atabay. Kon pangayoan kinig mainom, kinahanglan kining mohatag kang Eliezer ug tubig ug moboluntaryo usab sa pagpainom sa iyang mga kamelyo. (Genesis 24:12-14) Ug kinsay miabot ug mituman mismo niana? Si Rebeca! Handurawa ang iyang gibati kon nadunggan niya ang asoy ni Eliezer!

Natandog si Betuel ug Laban sa asoy ni Eliezer. Sila miingon: ‘Gikan kini kang Jehova.’ Ingon sa naandan, ilang gihimo ang pakigsaad sa kaminyoon ug gihatag si Rebeca kang Isaac. (Genesis 24:50-54) Apan, nagpasabot ba kini nga dili na nila paminawon kon unsay ikasulti ni Rebeca?

Mga semana una pa niana, mao kanay pangutana ni Eliezer kang Abraham: “Unsa man kon ang babaye dili mouban kanako?” Mitubag si Abraham: “Ikaw mahigawas sa obligasyon kanako pinaagi sa panumpa.” (Genesis 24:39, 41) Sa panimalay ni Betuel, gipabilhan usab ang desisyon ni Rebeca. Kay naghinamhinam si Eliezer sa kalamposan sa iyang asaynment, mihangyo siya pagkasunod buntag nga mobalik na sa Canaan kauban si Rebeca. Apan gusto sa pamilya nga makauban pa nila si Rebeca bisag 10 lang ka adlaw. Aron makadesisyon, sila miingon: “Atong tawgon ang batan-ong babaye ug magpakisayod kita [kaniya].”—Genesis 24:57.

Kini karon ang dakong desisyon nga atubangon ni Rebeca. Unsa kahay iyang isulti? Magpakiluoy ba siya sa iyang amahan ug sa magulang nga lalaki, ug mohangyo nga dili mokuyog niining panaw nga way kasegurohan? O isipon ba niyang pribilehiyo nga mahimong bahin sa panghitabo nga giniyahan ni Jehova? Makita sa iyang tubag kon unsay iyang pagbati niining kalit ug lagmit makapabalaka nga kabag-ohan sa iyang kinabuhi. Ang iyang desisyon? “Andam ako nga mouban.”—Genesis 24:58.

Pagkatalagsaong kinaiya! Karon, lahi ra tingali ang atong mga kostumbre sa kaminyoon. Pero daghan gihapon tag makat-onan kang Rebeca. Hinungdanon gyod kaniya ang kabubut-on sa iyang Diyos nga si Jehova, dili ang iyaha. Kon bahin sa kaminyoon karon, anaa gihapon sa Pulong sa Diyos ang labing maayong giya maylabot sa pagpilig kapikas ug kon unsaon nga mahimong maayong bana o asawa. (2 Corinto 6:14, 15; Efeso 5:28-33) Molampos ta kon atong sundogon ang panig-ingnan ni Rebeca ug molihok uyon sa paagi sa Diyos.

 “KINSA KANANG TAWHANA?”

Gipanalanginan sa pamilya ni Betuel ang ilang pinalanggang si Rebeca. Unya, si Rebeca, si Debora nga iyang yaya, ug ang pipila ka babayeng tig-alagad mikuyog kang Eliezer ug sa mga kauban niini. (Genesis 24:59-61; 35:8) Wa madugay, layo na kaayo sila sa Haran. Taas ang panaw kay miabot kinig 800 kilometros o kapin pa, ug tingali gidangtag tulo ka semana. Lagmit lisod ang ilang biyahe. Pirme na makakitag kamelyo si Rebeca pero di ta makaingon nga anad siyang mosakay niini. Gipakita sa Bibliya nga magbalantayg karnero ang iyang pamilya, dili mga negosyante nga tigsakayg kamelyo. (Genesis 29:10) Sagad moreklamo sa kalisod ang bag-o lang makasakay ug kamelyo—bisag kadali lang!

Bisan pa niana, positibo si Rebeca ug seguradong daghan siyag pangutana kang Eliezer bahin kang Isaac ug sa pamilya niini. Handurawa ang edarang lalaki nga nakig-estorya kaniya panahon sa kagabhion duol sa daob, ug nagpahibalo kaniya sa saad ni Jehova kang Abraham nga Iyang higala. Ang Diyos magpatunghag kaliwat gikan sa pamilya ni Abraham nga maoy magdalag mga panalangin sa tanang katawhan. Hunahunaa ang kahingangha ni Rebeca dihang iyang nakita nga matuman ang saad ni Jehova pinaagi sa iyang pamanhonon, si Isaac, ug busa pinaagi usab kaniya!—Genesis 22:15-18.

Ang pagkamapainubsanon ni Rebeca talagsaon ug bililhon

Sa kataposan, miabot ang adlaw nga gihisgotan sa sinugdanan niini nga artikulo. Samtang gitadlas sa panon ang Negeb ug nagkilumkilom na, nakita ni Rebeca ang usa ka lalaki nga naglakaw sa kapatagan nga daw naghunahuna ug namalandong. Sumala sa asoy, si Rebeca mikanaog sa kamelyo, nga tingali wala gani maghulat nga kini moluhod. Siya nangutana: “Kinsa kanang tawhana nga nagalakaw sa kapatagan sa pagsugat kanato?” Pagkahibalo niya nga si Isaac kadto, siya nagpandong dayon. (Genesis 24:62-65) Ngano? Kay gitahod niya ang iyang pamanhonon. Tingali para sa uban karon, kinaraan na ang maong pagpasakop. Apan sa pagkatinuod, ang mga lalaki ug babaye makakat-on sa pagkamapainubsanon ni Rebeca, kay kinsa ba kanato ang wala nanginahanglan nianang hiyasa?

Si Isaac, nga mga 40 anyos, nagbangotan pa gihapon kay ang iyang inahan nga si Sara namatay mga tulo ka tuig na ang milabay. Busa makaingon ta nga si Isaac mahigugmaon. Pagkadakong panalangin sa maong lalaki nga mahatagag asawa nga kugihan, maabiabihon, ug mapainubsanon! Nagkasinabot ba sila? Ang Bibliya nag-ingon: “[Si Isaac] nahigugma kaniya.”—Genesis 24:67; 26:8.

Bisag kita karon, mga 3,900 na ka tuig ang milabay, dili malisdan sa paghigugma kang Rebeca. Seguradong makadayeg ta sa iyang kaisog, kakugihan, kamaabiabihon, ug kamapainubsanon. Bata man o tigulang, lalaki o babaye, minyo o dili, maayo gyong sundogon natong tanan ang iyang pagtuo!

^ par. 10 Gabii na kadto. Ang asoy wala mag-ingon nga natanggong si Rebeca ug daghang oras sa atabay. Walay ilhanan nga natulog na ang iyang pamilya dihang nahuman siya o nga dunay miapas niya.

^ par. 15 Wa nganli si Eliezer sa asoy, pero posibleng siya kadto. Kas-a, naghunahuna si Abraham nga ihatag kang Eliezer ang tanan niyang kabtangan kon wala siyay manununod, busa seguradong kini ang kamagulangan ug labing kasaligang sulugoon ni Abraham. Ingon usab niana ang pagkahubit sa sulugoon niini nga asoy.—Genesis 15:2; 24:2-4.

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE

Mapahimut-an ba Gyod Nato ang Diyos?

Masayran nato ang tubag sa kinabuhi ni Job, Lot, ug David, mga tawo nga parehong nakahimog sayop.