Dunay daghang tambag bahin niini nga topiko. Apan, dili tanan makatabang. Pananglitan, tambagan ka tingali sa uban nga dili mohilak o ipakita ang kaguol. Pero, ang uban moingon sab nga ‘hilak lang ug ipahungaw ang imong gibati.’ Ang Bibliya dunay mas timbang nga panglantaw, ug gisuportahan kini sa mga nadiskobrehan karon.

Sa ubang kultura, dili angayng mohilak ang lalaki. Apan angay ba gyong ikaulaw ang paghilak, ilabina sa daghang tawo? Nakita sa mga espesyalista nga normal lang mohilak dihang magbangotan. Ug ang paghilak lagmit makatabang kanimo aron mamenosan ang imong kasakit. Apan lagmit makadaot kon pugngan kini. Wala sa Bibliya ang ideya nga sayop o dili angayng mohilak ang lalaki kon maguol. Pananglitan, hunahunaa si Jesus. Siya mihilak dihang namatay ang iyang suod nga higala, si Lazaro, bisag duna siyay gahom sa pagbuhi sa mga patay!—Juan 11:33-35.

Sagad bahin na sa kaguol ang kasuko, ilabina sa kalit ug wala damhang kamatayon. Daghag rason kon nganong masuko tingali ang namatyan, sama sa kon ang tawong tinahod kaayo mokomento nga wala hunahunaa ug way basehanan. “Katorse anyos lang ko dihang namatay si Papa,” matod ni Mike, taga-South Africa. “Sa lubong, giingnan ko sa ministro sa Anglican nga sayong kuhaon sa Diyos ang maayong mga tawo kay gikinahanglan niya sila. * Nasuko ko kay gikinahanglan kaayo namo si Papa. Karon, bisag 63 na ka tuig ang milabay, nasakitan gihapon ko.”

Komosta kon mobati kang sad-an? Ilabina sa wala damhang kamatayon, lagmit kanunayng hunahunaon sa namatyan, ‘Dili gyod unta ni mahitabo kon ako pa tong gihimo.’ O lagmit nag-away mo sa imong minahal sa wala pa siya mamatay. Tingali makadugang kini sa imong pagbating sad-an.

Kon masuko ka o mobating sad-an, mas maayong dili nimo kini iluom. Hinunoa, pakig-estorya sa usa ka higala nga andam mamati ug mopasalig kanimo nga normal sa mga namatyan ang maong pagbati. Gipahinumdoman ta sa Bibliya: “Ang tinuod nga higala mahigugma sa tanang panahon, ug maoy usa ka igsoon nga natawo alang sa panahon sa kasakit.”—Proverbio 17:17.

Ang kinasuorang Higala nga kadangpan sa namatyan mao ang Maglalalang, si Jehova nga Diyos. Pinaagi sa pag-ampo, isulti kaniya ang naa sa imong kasingkasing kay “siya may kahingawa [kanimo].” (1 Pedro 5:7) Dugang pa, siya nagsaad nga “ang kalinaw sa Diyos nga labaw sa tanang panghunahuna” maghupay sa mga hunahuna ug pagbati sa tanang modangop kaniya. (Filipos 4:6, 7) Dawata sab ang tabang sa Diyos pinaagi sa makapahupay niyang Pulong, ang Bibliya. Paglistag mga teksto nga makapahupay. (Tan-awa ang  kahon.) Mas maayo ganing sag-ulohon ang pipila niini. Ang pagpamalandong niini lagmit makatabang ilabina sa gabii dihang mag-inusara ka ug dili makatulog.—Isaias 57:15.

 Di pa dugay, usa ka lalaki nga 40 anyos nga tawgon natog Jack, namatyag pinalanggang asawa tungod sa kanser. Matod ni Jack, may panahon nga mobati siyag grabeng kamingaw. Apan ang pag-ampo nakatabang niya. Siya miingon: “Kon mag-ampo ko kang Jehova, dili ko mobating nag-inusara. Pirme kong makamata sa magabii ug dili na makatulog ug balik. Pero, kon mabasa na nako ug mapamalandong ang makapahupayng mga teksto ug unya masulti ang akong mga pagbati diha sa pag-ampo, mokalma ko ug mobatig kalinaw, dayon mahupay ang akong hunahuna ug kasingkasing ug makatulog na ko.”

Si Vanessa, batan-ong babaye, namatyag inahan tungod sa sakit. Nasinatian sab niya ang gahom sa pag-ampo. Matod niya, “Sa mga panahong dili na nako kaya, moampo lang ko ug mohilak. Namati gyod si Jehova sa akong mga pag-ampo ug kanunay ko niyang gihatagan sa kusog nga akong gikinahanglan.”

Ang ubang magtatambag moingon sa namatyan nga ang pagtabang sa uban o pag-apil sa pipila ka kalihokan sa komunidad makapalipay ug makapaalim sa kaguol. (Buhat 20:35) Napamatud-an sa daghang Kristohanong namatyan nga ang pagtabang sa uban nakahupay nila.—2 Corinto 1:3, 4.

^ par. 5 Dili kini pagtulon-an sa Bibliya. Naghatag ang Bibliya ug tulo ka hinungdan sa kamatayon.—Ecclesiastes 9:11; Juan 8:44; Roma 5:12.