“Ang gugma nga iya ni Kristo nagatukmod kanamo. . . . Siya namatay alang sa tanan aron sila nga nagakinabuhi magkinabuhi dili na alang sa ilang kaugalingon, kondili alang kaniya nga namatay alang kanila.”2 Corinto 5:14, 15.

ANGAY gayod kitang magpasalamat kon makadawat tag talagsaong gasa. Gipasiugda ni Jesus kana nga leksiyon human niya giayo ang 10 ka lalaki nga may grabeng sakit nga wala pay tambal niadtong panahona. Ang usa kanila “mibalik, nga naghimaya sa Diyos uban sa makusog nga tingog.” Si Jesus miingon: “Ang napulo nahinloan, dili ba? Nan, hain ba ang siyam?” (Lucas 17:12-17) Ang leksiyon? Dali ra kaayo tang makalimot sa maayong mga buhat nga gihimo sa uban alang kanato!

Ang lukat maoy lahi kaayo nga gasa. Kini ang kinadak-ang gasa nga nahatag sukad. Busa, unsay angay nimong buhaton agig balos sa gihimo sa Diyos alang kanimo?

  • Pagkuhag kahibalo bahin sa Naghatag. Ang lukat dili awtomatiko nga makahatag ug kinabuhing walay kataposan sa tanang tawo. Si Jesus miingon dihang siya miampo sa Diyos: “Kini nagkahulogan ug kinabuhing walay kataposan, ang ilang pagkuha ug kahibalo bahin kanimo, ang bugtong matuod nga Diyos, ug sa usa nga imong gipadala, si Jesu-Kristo.” (Juan 17:3) Kon dunay moingon nimo nga giluwas ka sa usa ka tawo sa bata ka pa, dili ka ba mangutana bahin kaniya ug kon nganong iya kang giluwas? Si Jehova nga Diyos nga nagregalo sa lukat nga makaluwas ug kinabuhi, gusto nga mahibalo ka dili lang kon kinsa siya kondili nga makabaton usab kag suod nga relasyon kaniya. Ang Bibliya  nag-awhag kanato: “Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.”Santiago 4:8.

  • Pagpakitag pagtuo sa lukat. “Siya nga magpasundayag ug pagtuo sa Anak adunay kinabuhing walay kataposan.” (Juan 3:36) Unsay buot ipasabot sa pagpasundayag ug pagtuo? Kini nagkinahanglan ug buhat; aron atong ikapakita nga kita nagtuo sa lukat, kinahanglang ubanan kinig buhat. (Santiago 2:17) Unsang matanga sa buhat? Ang gasa maimo lang kon kini imong pangab-oton ug dawaton. Busa kinahanglan usab nga imong pangab-oton ug dawaton ang lukat. Sa unsang paagi? Sayra kon unsang paagi sa pagkinabuhi ang gusto sa Diyos, ug subaya kini. * Pinaagi sa pag-ampo, pangayo sa Diyos ug pasaylo ug hinlo nga konsensiya. Duol sa Diyos nga masaligon nga ang lukat makahatag ug walay kataposang kalinaw, kasegurohan, ug kauswagan ngadto sa tanan nga magpakitag pagtuo niini!Hebreohanon 11:1.

  • Tambong sa Memoryal sa kamatayon ni Jesus. Gisugdan ni Jesus ang tinuig nga okasyon sa pagpahinumdom kanato sa lukat nga gitagana sa Diyos. Bahin niining okasyona, siya miingon: “Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.” (Lucas 22:19) Saulogon sa mga Saksi ni Jehova ang kamatayon ni Jesus sa Martes, Abril 11, 2017, human sa pagsalop sa adlaw. Ang programa, nga moabot ug mga usa ka oras, maglakip ug pakigpulong nga magpatin-aw sa kahulogan sa kamatayon ni Jesus ug kon sa unsang paagi kini makahatag ug mga kaayohan kanato karon ug sa umaabot. Sa miaging tuig, mga 20 milyones ang mitambong sa Memoryal sa tibuok kalibotan. Ikaw among gidapit sa pagtambong sa pagpakita sa imong apresasyon sa kinadak-ang gasa sa Diyos.

^ par. 7 Ang kinamaayohang paagi aron mahibalo kita bahin sa Diyos ug masuod kaniya mao ang pagtuon sa iyang Pulong, ang Bibliya. Sayra kon unsaon kini paghimo pinaagi sa pagpangutana sa usa sa mga Saksi ni Jehova o sa pagbisita sa among website, www.jw.org/ceb.