Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ang Pagsunod sa Pasidaan Makaluwas Nimo!

Ang Pagsunod sa Pasidaan Makaluwas Nimo!

NIADTONG Disyembre 26, 2004, gitay-og ug 9.1 nga magnitude nga linog ang Simeulue, isla sa amihanan kasadpang baybayon sa Sumatra, Indonesia. Gitan-aw sa mga tawo ang dagat. Paspas kini nga mihunas. Dihadiha, ang tanang tawo nanagan ngadto sa mga bukid ug naninggit, “Smong! Smong!” nga maoy ilang tawag sa tsunami. Paglabayg 30 minutos, gihapak ug dagkong balod ang baybayon ug daghang kabalayan ang nangaguba.

Ang isla sa Simeulue mao ang unang naigo nianang kusog nga tsunami. Apan sa 78,000 ka residente, 7 lang ang namatay. Nganong morag gamay ra man? * Dunay panultihon ang mga taga-didto: ‘Kon dunay linog ug ang dagat mohunas, dagan sa bukid, kay ang dagat mobanlas.’ Tungod sa kanhing kasinatian sa mga taga-Simeulue, makahibalo na sila kon dunay moabotay nga tsunami tungod sa pag-usab sa dagat. Naluwas sila kay ilang gisunod ang pasidaan.

Naghisgot ang Bibliya ug umaabot nga katalagman, usa ka “dakong kasakitan nga ang ingon niana wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan hangtod karon, ug dili na gayod mahitabo pa.” (Mateo 24:21) Pero dili ni kataposan sa planetang Yuta pinaagig kalihokan sa tawo o kinaiyanhong kalamidad, kay katuyoan sa Diyos nga ang yuta magpabilin hangtod sa hangtod. (Ecclesiastes 1:4) Hinuon, ang umaabot nga kasakitan maoy paglihok sa Diyos aron sa “paglaglag sa mga nagalaglag sa yuta.” Kini ang magtapos sa tanang pagkadaotan ug pag-antos. (Pinadayag 11:18; Proverbio 2:22) Pagkadakong panalangin!

Dugang pa, lahi sa tsunami, linog, o pagbuto sa bolkan, ang umaabot nga kalaglagan dili mopatay ug mga inosente. Nag-ingon ang Bibliya nga “ang Diyos gugma,” ug misaad ang Diyos, kansang ngalan mao si Jehova, nga “ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.” (1 Juan 4:8; Salmo 37:29) Apan, unsay puwede nimong himoon aron maluwas niining dakong kasakitan ug makapahimulos sa gisaad nga mga panalangin? Ang tubag: Sunda ang pasidaan!

PAGBANTAY SA MGA KAUSABAN

Dili nato matino ang eksaktong petsa sa kataposan sa pagkadaotan ug pag-antos kay si Jesus miingon: “Mahitungod nianang adlawa ug taknaa walay nahibalo, ni ang mga manulonda sa mga langit ni ang Anak, kondili ang Amahan lamang.” Pero giawhag ta ni Jesus nga “magpadayon sa pagbantay.” (Mateo 24:36; 25:13) Sa unsa? Gihisgotan sa Bibliya kon unsa ang kahimtang sa kalibotan sa dili pa ipahamtang sa Diyos ang kataposan. Ingon nga ang mga taga-Simeulue nakabantay nga may tsunami tungod sa kalit nga kausaban sa dagat, makabantay sab ta nga hapit na ang kataposan tungod sa kalit nga kausaban sa kalibotan karon. Gihisgotan sa  kahon niining artikuloha ang pipila ka kausaban nga giingon sa Bibliya.

Tinuod, nahitabo na kanhi ang pipila sa mga timailhan nga gihisgotan sa kahon. Pero nag-ingon si Jesus nga dihang makita nato “kining tanang butanga,” atong mahibaloan nga duol na ang kataposan. (Mateo 24:33) Makapangutana ta, ‘Kanus-a nga ang tanang gihisgotang ilhanan (1) nahitabo sa tibuok kalibotan, (2) nagdungan pagkahitabo, ug (3) misamot ka grabe?’ Klaro nga nagkinabuhi na kita nianang panahona.

PAMATUOD SA GUGMA SA DIYOS

Matod pa sa presidente kanhi sa U.S., “ang mga pasidaan . . . makaluwas gyod ug kinabuhi.” Human sa tsunami niadtong 2004, may gipanaod nga mga warning system sa apektadong mga dapit aron malikayan nga dunay mangamatay kon mahitabo kini pag-usab. Sa susama, nagpasidaan sab ang Diyos sa dili pa moabot ang kataposan. Ang Bibliya nagtagna: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran; ug unya moabot ang kataposan.”—Mateo 24:14.

Sa miaging tuig lamang, ang mga Saksi ni Jehova migugol ug kapig 1.9 bilyones ka oras sa pagsangyaw sa maayong balita diha sa 240 ka kayutaan ug sa kapig 700 ka pinulongan. Kini maoy lig-ong pamatuod nga duol na ang kataposan. Tungod sa gugma, naningkamot ang mga Saksi ni Jehova nga pasidan-an ang mga tawo nga ang adlaw sa paghukom sa Diyos duol na gyod kaayo. (Mateo 22:39) Kay para sa imong kaayohan kini nga impormasyon, pamatuod kana nga gihigugma ka sa Diyos. Hinumdomi nga ang Diyos “wala magtinguha nga adunay malaglag apan nagtinguha nga ang tanan makakab-ot sa paghinulsol.” (2 Pedro 3:9) Mosanong ka ba sa gugma sa Diyos ug mosunod sa pasidaan?

 DANGOP SA LUWAS NGA DAPIT!

Hinumdomi nga pagkakita sa mga taga-Simeulue nga ang dagat mihunas, midagan dayon sila sa habog nga dapit aron maluwas; wala na sila mohulat nga mobalik pa ang dagat. Naluwas sila kay milihok dayon sila. Aron sab ta maluwas sa umaabot nga kasakitan, kinahanglan tang modangop sa habog nga dapit, ingnon ta, samtang duna pay panahon. Unsaon? Misulat si manalagnang Isaias bahin sa makapatandog nga pagdapit panahon sa “kaulahiang bahin sa mga adlaw,” nga mao na karon. Matod niya: “Umari kamo, ug manungas kita ngadto sa bukid ni Jehova . . . Siya magatudlo kanato bahin sa iyang mga dalan, ug kita magalakaw sa iyang mga alagianan.”—Isaias 2:2, 3.

Kon atua ka sa ibabaw sa bukid, anaa ka sa luwas nga dapit diin imong makita ang palibot. Sa susama, pinaagi sa pagtuon sa Bibliya, minilyon karon sa tibuok kalibotan ang nagbag-o sa ilang kinabuhi kay ilang nahibaloan ang mga pamaagi sa Diyos. (2 Timoteo 3:16, 17) Tungod niana, sila ‘naglakaw sa mga alagianan sa Diyos’ ug nakabaton sa iyang pag-uyon ug proteksiyon.

Mosanong ka ba sa pagdapit aron mapanalipdan ka sa Diyos niining malisod nga mga adlaw? Giawhag ka namo nga susihon pag-ayo ang pamatuod sa Kasulatan bahin sa “kataposang mga adlaw” nga naa sa kahon niining artikuloha. Malipay sab ang mga Saksi ni Jehova sa inyong lugar sa pagtabang nimo nga masabtan ang mga teksto ug mapadapat kini. O puwede kang mangita sa tubag sa imong mga pangutana diha sa among website, ang www.jw.org/ceb. Tan-awa ang GITUDLO SA BIBLIYA > TUBAG SA MGA PANGUTANA BAHIN SA BIBLIYA.

^ par. 3 Kini nga tsunami niadtong 2004 mikalas ug kapig 220,000 ka tawo—usa sa kinagrabehang mga tsunami sa kasaysayan.