Unsay mahitabo inigkamatay nato?

GITUOHAN SA UBAN nga mabuhi ta sa lahi na pod nga matang, samtang alang sa uban, ang kamatayon maoy kataposan sa tanan. Unsay imong gituohan?

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“Bahin sa mga patay, sila walay nahibaloan nga bisan unsa.” (Ecclesiastes 9:5) Inigkamatay nato, dili na ta maglungtad.

UNSA PAY ATONG MAKAT-ONAN SA BIBLIYA?

  • Ang unang tawo, si Adan, mibalik sa abog pagkamatay niya. (Genesis 2:7; 3:19) Sa susama, ang tanan nga mamatay mobalik sa abog.—Ecclesiastes 3:19, 20.

  • Ang mga tawo nga mamatay gipahigawas na, o gipasaylo na, sa ilang mga sala. (Roma 6:7) Human nga mamatay ang tawo, wala nay dugang pa nga silot sa iyang sala.

Mabuhi ba pag-usab ang mga patay?

UNSAY IMONG TUBAG?

  • Oo

  • Dili

  • Tingali

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“Aduna unyay pagkabanhaw.”—Buhat 24:15.

UNSA PAY ATONG MAKAT-ONAN SA BIBLIYA?