Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 LEKSIYON 13

Si Timoteo Gustong Motabang sa mga Tawo

Si Timoteo Gustong Motabang sa mga Tawo

Si Timoteo maoy usa ka batan-on nga malipay motabang sa mga tawo. Mibiyahe siya sa daghang lugar aron motabang sa uban. Tungod niini, siya nagmalipayon. Gusto ka bang mahibalo bahin niana?—

Ang Mama ug Lola ni Timoteo nagtudlo kaniya bahin kang Jehova

Si Timoteo nagdako sa usa ka siyudad nga gitawag ug Listra. Sukad sa iyang pagkabata, ang iyang Lola nga si Loida ug Mama nga si Eunice, nagtudlo kaniya bahin kang Jehova. Samtang si Timoteo nagdako, gusto niyang motabang sa uban nga makakat-on bahin kang Jehova.

Batan-on pa lang si Timoteo sa dihang gihangyo siya ni Pablo nga mouban kaniya sa pagsangyaw sa laing mga lugar.  Misugot dayon si Timoteo! Andam siyang mouban ug motabang sa uban.

Si Timoteo mibiyahe uban kang Pablo ngadto sa usa ka siyudad sa Macedonia nga gitawag ug Tesalonica. Aron makaabot didto, kinahanglan silang mobaktas ug layo ug dayon mosakay ug barko. Didto, daghan sila ug natabangan nga makakat-on bahin kang Jehova. Pero ang pipila nangasuko ug misulay pagkulata kanila. Mao nga si Pablo ug Timoteo kinahanglan nga mobiya ug mosangyaw sa laing mga lugar.

Si Timoteo nagmalipayon

Pipila ka bulan sa ulahi, gipabalik ni Pablo si Timoteo sa Tesalonica aron susihon kon unsa nay kahimtang sa mga igsoon didto. Nagkinahanglan gayod ug kaisog ang pagbalik nianang peligroso nga siyudad! Apan si Timoteo miadto kay nabalaka siya sa mga igsoon didto. Siya mibalik kang Pablo nga may maayong balita. Maayo ra ang kahimtang sa mga igsoon sa Tesalonica!

Si Timoteo nag-alagad uban kang Pablo sulod sa daghang katuigan. Kas-a, si Pablo misulat nga si Timoteo ang labing maayong ikapadala niya sa pagtabang sa mga kongregasyon. Si Timoteo nahigugma kang Jehova ug sa mga tawo.

Nahigugma ka ba sa mga tawo ug gustong motabang kanila nga makakat-on bahin kang Jehova?— Kon imo kanang buhaton, mahimo kang magmalipayon sama kang Timoteo!